^Нагоре
 • 1 ПМГ "Св. Климент Охридски"
  НАУКА, ВДЪХНОВЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ!
 • 2 ИНФОРМАТИКА ...
  Информатиците са сред най-търсените и високо платени специалисти в света. Научете се да програмирате на съвременни програмни езици и работни среди. Създайте интересни и забавни приложения и игри. Обучението по информатика в ПМГ ще ви даде отлични шансове за реализация като специалисти в областта на информатиката и програмирането.
 • 3 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ...
  Познаването на съвременни компютърни технологии е задължително условие за успех. Научете се да създавате мултимедийни приложения и анимации, да поддържате информационни системи и бази от данни, да създавате WEB- сайтове. Използвайте компютрите рационално в ежедневието си.
 • 4 БИОЛОГИЯ...
  Разполагаме със съвременно оборудвани лаборатории. Вие ще научите интересни неща за произхода на живота, ГМО, нанотехнологиите. Ще се подготвите за успешно представяне на национални олимпиади и състезания. Ще участвате в различни проекти, ще пътувате и ще се забавлявате.
 • 5 ПРОЕКТИРАЙ САМ БЪДЕЩЕТО СИ!
  ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ЕЛАТЕ ПРИ НАС, ЗА ДА УСПЕЕМ ЗАЕДНО!
baner

Ден на народните будители!

ПЪРВИ НОЕМВРИ

Ден, в който България се прекланя пред своите будители!

          Самата дума „БУДИТЕЛ“ не означава просто „просветител“. Тя има значение на борец за пробуждане от вековен робски сън, от мрака на невежеството, от примирение с подтисничеството, от опасността да изгасне народното самосъзнание. Будителите народни са били и са радетели за правдини и просвета, за напредъка на род и родина!
          Част  от хилядолетния път на българската духовност и слава е и нашето училище.
          Сто години гимназия в Монтана е много време.
         Сто години неизменно да съхраняваш знанието, да обучаваш ученици, устремени към лична и професионална реализация и да изписваш страниците на летописната книга с имената на онези, които разнасят славата на гимназията и на родния си град е гордост.
          Днес вековното наше училище носи името Природо-математическа гимназия „Свети Климент Охридски“. Учителите продължават да пазят завещания огън от миналото, разгарят желанието за учене и сочат посоката на успеха, начертана от Васил Друмев:
„Един народ, който има съзнание, писменост, наука, непременно ще има светла и трайна бъднина.“
 
Ксения Йотова, Директор на ПМГ
 

25 ноември – нашият юбилей

„И ти се иска тихом да се върнеш
в градчето край размирната река –
другарите си стари да прегърнеш
и да целунеш на учителя ръка.“
Анастас Стоянов /поет, ученик на гимназията/