^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Проект на договор

Д  О  Г  О  В О  Р

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ  

„Частичен ремонт на покрив на ПМГ “Св. Климент Охридски”, гр. Монтана”

 

Можете да изтеглите договора  ОТТУК.

 

Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook