^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Пореден успех в Ученическия институт по математика и информатика

От 15 до 17 януари в гр. Враца се проведе 16-та Ученическа конференция на Ученическия институт по математика и информатика. Повече от100 ученици от цялата страна участваха в конференцията. Те представиха над 70 проекта по математика, информатика и информационни технологии. Членове на комисията по награждаване бяха акад. Петър Кендеров, председател на УС на Съюза на математиците в България, г-н Михаил Тачев, изпълнителен директор на Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“, която е един от учредителите на УчИМИ, г-н Алексей Христов, програмен директор на Американска фондация за България, инж.Владимир Уручев, евродепутат, г-жа Татяна Василева, директор на ПМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца, доц. д-р. Емил Колев, председател на научното жури по математика, Емил Келеведжиев, председател на научното жури по информатика.

ПМГ-Монтана неизменно участва в мероприятията на УчИМИ от самото му учредяване. Там ученици разработват проекти, които представят пред жури и публика. Най-добрите получават Грамоти, а зрелостниците се приемат без конкурсен изпит в Пловдивски университет. 

Тази година ПМГ участва с един проект в секцията по информатика и ИТ. Това е проектът „Codestairs“. Проектът представлява интелигентна система за автоматично събиране, анализиране и организиране на различни обучителни ресурси по програмиране от интернет. Разработен е от Антон Колов (11 клас) в екип с Ивета Македонска (10 кл., СМГ-София). Проектът бе отличен с Грамота за Отлично представяне. Антон и Ивета получихаправото да се явят на интервюто за определяне на двамата български участници в Изследователски научен институт (RSI – Research Science Institute ‘16). RSI e шестседмична международна лятна школа с 80 участници от целия свят, която се провежда в Масачузетския технологичен институт (MIT), САЩ. Ментори на участниците са нобелови лауреати от всички области на науката.

Нашата ученичка Ана Йорданова (11 клас) участва в секцията по математика в екип с Ивайло Вутов от ПМГ-Враца. Техният проект „Теорема на Байес. Вероятностен метод за класификация на образи“ получи Грамота за Много добро представяне.

Пожелаваме на нашите участници нови успехи в предстоящите състезания.

Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ) е основан през септември 2000 г. като една от инициативите на българската математическа общност за отбелязване на 2000-та година, обявена от ЮНЕСКО за Световна година на  математиката. Учредители са Съюзът на математиците в България (СМБ), фондация Еврика, Международна фондация "Св. Св. Кирил и  Методий" и Институтът по математика и информатика (ИМИ) при БАН.

УчИМИ е нова форма за изява и развитие на  ученици от 8 до 12 клас със склонност към изследователска дейност в областта на математиката и информатиката. В рамките на една учебна година Ученическият институт провежда две конкурсни сесии – Ученическа конференция в средата на януари и Ученическа секция по време на Пролетната конференция на СМБ. Годишно се разработват близо 100 проекта от около 140 ученика от повече от 20 града в България.

Авторите на много проекти още на ученическа възраст публикуват статии в специализирани научни списания и трудове на конференции. Възпитаниците на УчИМИ се връщат с награди от най-престижните европейски форуми за млади учени и от научни фестивали, организирани в САЩ. За изминалите 15 години 9 пъти проекти на български участници в научноизследователската програма Research Science Institute – RSI са попадали в престижната петица на най-добрите разработки в съответната година. По този показател България отстъпва само на САЩ.

 

Copyright © 2022. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook