^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ (I срок)

ГРАФИК

за провеждане на часа за консултиране на ученици за ПЪРВИ учебен срок, 2018/2019 учебна година

 

Преподавател

Време на провеждане

І-васмяна

ІІ-ра смяна

ден

час

Място,

кабинет

ден

час

Място,

кабинет

Стефчо Наков

понеделник

13:10

208

понеделник

12:30

208

Деми Монова

понеделник

13:10

102

понеделник

12:30

102

Ваня Крумова

четвъртък

12:30

210

понеделник

12:30

102

Димитрана Георгиева

вторник

13:10

102

вторник

12:30

102

Анна Амбова

петък

12:30

210

петък

12:30

102

Юлия Първанова

четвъртък

12:30

216

четвъртък

18:20

210

Анита Обретенова

петък

12:30

304

петък

12:30

102

Александър Цонков

петък

12:30

405

петък

12:30

102

Нели Йорданова

сряда

13:10

102

сряда

12:30

102

Стайка Минчова

петък

12:30

303

петък

12:30

102

Иванка Илиева

четвъртък

12:30

404

сряда

12:30

102

Рени Борисова

сряда

13:10

102

понеделник

12:30

102

Мария Еленкова

вторник

13:10

102

вторник

12:30

102

Павлинка Герасимова

четвъртък

12:30

306

четвъртък

12:30

102

Пепа Петрова

четвъртък

12:30

211

четвъртък

18:20

211

Дора Стоянова

четвъртък

12:30

310

четвъртък

12:30

102

Цветан Стоянов

вторник

13:10

414

четвъртък

12:30

414

Красимир Асенов

четвъртък

12:30

214

четвъртък

12:30

214

Илиян Ценков

вторник

13:10

401

понеделник

12:30

401

Бистра Цонева

понеделник

13:10

5

понеделник

12:30

5

Дора Димитрова

понеделник

13:10

101

сряда

13:10

101

Цветелина Стоянова

четвъртък

12:30

5

вторник

12:30

5

Бисерка Луканова

четвъртък

12:30

219

сряда

12:30

219

Цеца Кръстева

четвъртък

12:30

313

четвъртък

18:20

313

Мимия Докова

сряда

13:10

413

сряда

12:30

413

Силвия Дренчева

четвъртък

12:30

413

четвъртък

18:20

413

Марияна Стефанова

вторник

13:10

102

вторник

12:30

102

Юлия Тимова

сряда

13:10

102

четвъртък

12:30

102

Росица Христова

петък

12:30

216

петък

12:30

102

Деми Димитров

понеделник

13:10

102

понеделник

12:30

102

ЦветелинаЦветкова

вторник

13:10

102

четвъртък

12:30

102

Валентин Димитров

четвъртък

12:30

305

четвъртък

18:20

305

Пламен Крумов

понеделник

13:10

музика

понеделник

12:30

музика

Сашо Борисов

петък

12:30

ФС

петък

18:20

ФС

Димитринка Тодорова

петък

12:30

ФС

петък

18:20

ФС

Николай Михайлов

петък

12:30

ФС

петък

18:20

ФС

 

 

Copyright © 2019. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook