^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ (I срок)

ГРАФИК за провеждане на ЧАС ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за ПЪРВИ учебен срок, 2020/2021 учебна година

Заповед №РД –   362/14.09.2020 г.

 

 

 

Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook