^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

График на учебното време за учебната 2019/2020 година

График на учебното време за учебната 2019/2020 година

I смяна

Учебен час

 

I

7:30 – 8:10

II

8:20 – 9:00

III

9:10 – 9:50

IV

10:10 – 10:50

V

11:00 – 11:40

VI

11:45 – 12:25

VII

12:30 – 13:10

II смяна

Учебен час

 

I

13:20 – 14:00

II

14:10 – 14:50

III

15:00 – 15:40

IV

16:00 – 16:40

V

16:50 – 17:30

VI

17:35 – 18:15

VII

18:20 – 19:00

 

  1. Продължителността на учебните часове е 40 минути;
  2. Междучасията са както следва:
  • 3 междучасия по 10 минути / между I-II, II-III  и IV-V час/
  • 2 междучасия по 5 минути / между V-VI и VI-VII час /
  • 1 междучасие от 20 минути / между III  и IV час/

 

Copyright © 2020. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook