^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Школи

В ПМГ функционират няколко Школи, в които активно участват ученици от 5 до 12 клас. Тяхната дейност не се ограничава само до работа в учебния час. Те учат, п;оотделно или в екип работят по проекти, участват в олимпиади и състезания, печелят награди.

Тук можете да научите повече за техните цели и задачи, за дейността им, за изявите на учениците ни и за постигнатите успехи.

Школа по WEB-дизайн

В последните години едни от най-големите успехи на възпитаниците на ПМГ са именно в сферата на информационните технологии. Наши ученици ежегодно са класирани за участие в националния кръг на Олимпиадата по ИТ, където печелят челни позиции. През учебната година участваме в почти всички национални състезания, организирани от МОН или от частни фирми. В ПМГ вече цяло десетилетие функционира Школа по Web-дизайн, която за този период се утвърди като притегателна сила за учениците, интересуващи се от информатиката и информационните технологии. От пет години работим по Национална програма „С грижа към всяко дете”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” и по проект за съфинансиране на Американска фондация за България. Постигнатите резултати на национално и международно ниво са показателни за натрупания опит.

Прочети още...

Школи по математика

Извънкласната дейност по математика в ПМГ „Св. Кл. Охридски” е с традиции. Тя е продължение на школите по математика с учениците от IV до VII клас.

Учениците от паралелките с профилирано изучаване на математика имат възможност не само в часовете по свободно избираема подготовка , а и в школите по математика да се развиват в любимата област.

В Гимназията са сформирани  три школи по математика:

  • школа  по математика с  16 ученици от VIIIа,VIIIб класове с ръководител Стефчо Наков;
  • школа по математика с 14 ученици от  Xа,Xб класове с ръководител Павлина Герасимова
  • и  школа по математика с ученици от XIа,XIб класове с ръководител Пепа Аврамова,  която  е  по Проект „С грижа за всеки ученик”.

Прочети още...

Copyright © 2019. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook