^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Школи по математика

Извънкласната дейност по математика в ПМГ „Св. Кл. Охридски” е с традиции. Тя е продължение на школите по математика с учениците от IV до VII клас.

Учениците от паралелките с профилирано изучаване на математика имат възможност не само в часовете по свободно избираема подготовка , а и в школите по математика да се развиват в любимата област.

В Гимназията са сформирани  три школи по математика:

 • школа  по математика с  16 ученици от VIIIа,VIIIб класове с ръководител Стефчо Наков;
 • школа по математика с 14 ученици от  Xа,Xб класове с ръководител Павлина Герасимова
 • и  школа по математика с ученици от XIа,XIб класове с ръководител Пепа Аврамова,  която  е  по Проект „С грижа за всеки ученик”.

Целите, които си поставят ръководителите на тези школи са:

 • надграждане на знанията на учениците;
 • усвояване на нови математически принципи за решаване на задачи;
 • овладяване на нови научно-познавателни методи;
 • създаване на умения за изследователска работа;
 • изграждане на умения за работа в екип;
 • формиране на математическа култура и език;
 • развитие на заложбите на талантливи ученици;
 • изграждане на състезателен дух и увереност в собствените знания и възможности;
 • достойно участие в математическите олимпиади и състезания.

Обучението в школите е разнообразно и нетрадиционно. Всяка от темите се разработва върху конкретни задачи давани в различни национални турнири и олимпиади. Много често решенията на задачите се представят от изявени ученици от състезателните отбори на съответните школи. Тези ученици участват наравно с преподавателя и в проверката на писмените работи и оценката, които се провеждат с цел излъчване на участници в разширения състезателен отбор, или имащи друг състезателен характер.

В дейностите на школите са включени освен ежеседмичмите занятия и участия в:

 • Национален есенен математически турнир в град София- ноември 2009 г.
 • Национални зимни математически състезания  в град  Плевен-февруари 2010 г.;
 • Национален пролетен математически турнир в град Ямбол- март 2010 г.;
 • Математически турнир в град Враца- февруари 2010 г.

За трети път е планувана и Пролетна изследователска школа, където учениците участват с голямо желание и интерес. Там в  нетрадиционна обстановка решават задачи, слушат лекции, провеждат  състезания между екипи и организират много забавления през свободното време.

Copyright © 2018. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook