^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Клубове

Клубовете по интереси отдавна се превърнаха в желано място за изява на нашите ученици. Тук те се формират като активни европейски граждани, носители на европейски ценности; учат се да обичат и опазват природата;  полагат усилия за преоткриване, утвърждаване, съхранение и развитие на историческите традиции, бита и културата на Република България; опознават езика и бита на свои връстници от други страни по света.

Тук ще се запознаете с дейността на Клубовете в ПМГ, с тяхната активна дейност, с изявите на учениците ни и постигнатите резултати.

27-години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето

УНИЦЕФ Клуб ПМПГ Монтана подготви и реализира дейности послучай 27-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето (20 ноември 1989 г.) с цел нейното популяризиране сред учениците, учителите и гостите на гимназията.

Прочети още...

ЕКОклуб

В Природоматематическа гимназия, гр. Монтана, наред с екологичното образование в задължителната подготовка, се развиват и формите за извънкласна дейност, какъвто е Екоклубът, който успешно осъществява своята дейност вече 10 години.

Целите на екологичното образование в Екоклуба обсъдихме и приехме съвместно.

Прочети още...

Клуб "Да съхраним българското"

Клyб "Да съхраним българското", с ръководител Иванка Николова, е създаден през 2007 година от група ентусиасти - тогава  ученици от X клас. Днес в клуба активно работят представители от различни възрастови групи - V - XII клас.
Като споделят ценностите на страните от Европейския съюз, членовете на клуба полагат усилия за преоткриване, утвърждаване, съхранение и развитие на историческите традиции, бита и културата на Република България.

Прочети още...

Клуб „Европа”

Към  ПМГ „Св.Климент Охридски” – гр. Монтана съществува училищен европейски клуб, под името клуб „Европа”. Той е създаден през учебната 1999/2000 година,по съвместна инициатива с Община Монтана.
Основната цел в работата на европейския клуб е постигането на европейски измерения при възпитанието и образованието на българските младежи.

Прочети още...

Клуб "Английски без граници"

Създаването на клуб “Английски без граници” е продиктувано от съвременните промени, които се налагат в нашето общество. С влизането на България в Европейския съюз, все повече българи пътуват в чужбина с цел обучение, туризъм или бизнес. Ползването на английски е добра предпоставка не само за осъществяване на комуникация, но и шанс за намиране на работа на европейския трудов пазар. Не само в чужди, но и много български компании изискват от работниците и служителите си добро владеене на чужд език, както и международно признат сертификат, доказващ нивото на владеене.

Прочети още...

Copyright © 2019. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook