^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Клуб "Немски език"

Клубът съществува от учебната 2009/2010 г. Цел на клуба е овладяване на езика и придобиване на Европейски езикови сертификати.

В ПМГ немският език се изучава като втори западен език от девети гимназиален клас със 72 часа годишен хорариум. Часовете по учебен план са крайно недостатъчни не само за обучение във формата на изпита, но и за усвояване на изисквания минимум знания за получаване на Европейски езиков сертификат „Bussiness Deutsch” (немски език на работното място) каквато цел сме си поставили в секцията. Чрез допълнителните часове за обучение в клуба се компенсира този недостиг.

Знанието на немския език позволява кандидатстване и обучение в редица висши учебни заведения, които имат факултети с обучение на немски език – Технически университет - София, Химико - технологичен, Архитектурен и др.

Учениците са трудолюбиви, амбициозни, мотивирани и с ясно съзнание за важността на придобитите сертификати за владеене на немски и английски език.

Европейският езиков сертификат се получава след навършване на 16 г., той е пожизнен и легитимен на пазара на труда в цяла Европа. Необходим е и на учениците от хуманитарни паралелки – география и история, биология.

Ръководител на клуба: Арсения Димитрова

Copyright © 2018. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook