^Нагоре
 • 1 ПМГ "Св. Климент Охридски"
  НАУКА, ВДЪХНОВЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ!
 • 2 ИНФОРМАТИКА ...
  Информатиците са сред най-търсените и високо платени специалисти в света. Научете се да програмирате на съвременни програмни езици и работни среди. Създайте интересни и забавни приложения и игри. Обучението по информатика в ПМГ ще ви даде отлични шансове за реализация като специалисти в областта на информатиката и програмирането.
 • 3 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ...
  Познаването на съвременни компютърни технологии е задължително условие за успех. Научете се да създавате мултимедийни приложения и анимации, да поддържате информационни системи и бази от данни, да създавате WEB- сайтове. Използвайте компютрите рационално в ежедневието си.
 • 4 БИОЛОГИЯ...
  Разполагаме със съвременно оборудвани лаборатории. Вие ще научите интересни неща за произхода на живота, ГМО, нанотехнологиите. Ще се подготвите за успешно представяне на национални олимпиади и състезания. Ще участвате в различни проекти, ще пътувате и ще се забавлявате.
 • 5 ПРОЕКТИРАЙ САМ БЪДЕЩЕТО СИ!
  ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ЕЛАТЕ ПРИ НАС, ЗА ДА УСПЕЕМ ЗАЕДНО!
baner

Клуб "Немски език"

Клубът съществува от учебната 2009/2010 г. Цел на клуба е овладяване на езика и придобиване на Европейски езикови сертификати.

В ПМГ немският език се изучава като втори западен език от девети гимназиален клас със 72 часа годишен хорариум. Часовете по учебен план са крайно недостатъчни не само за обучение във формата на изпита, но и за усвояване на изисквания минимум знания за получаване на Европейски езиков сертификат „Bussiness Deutsch” (немски език на работното място) каквато цел сме си поставили в секцията. Чрез допълнителните часове за обучение в клуба се компенсира този недостиг.

Знанието на немския език позволява кандидатстване и обучение в редица висши учебни заведения, които имат факултети с обучение на немски език – Технически университет - София, Химико - технологичен, Архитектурен и др.

Учениците са трудолюбиви, амбициозни, мотивирани и с ясно съзнание за важността на придобитите сертификати за владеене на немски и английски език.

Европейският езиков сертификат се получава след навършване на 16 г., той е пожизнен и легитимен на пазара на труда в цяла Европа. Необходим е и на учениците от хуманитарни паралелки – география и история, биология.

Ръководител на клуба: Арсения Димитрова