^Нагоре
 • 1 ПМГ "Св. Климент Охридски"
  НАУКА, ВДЪХНОВЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ!
 • 2 ИНФОРМАТИКА ...
  Информатиците са сред най-търсените и високо платени специалисти в света. Научете се да програмирате на съвременни програмни езици и работни среди. Създайте интересни и забавни приложения и игри. Обучението по информатика в ПМГ ще ви даде отлични шансове за реализация като специалисти в областта на информатиката и програмирането.
 • 3 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ...
  Познаването на съвременни компютърни технологии е задължително условие за успех. Научете се да създавате мултимедийни приложения и анимации, да поддържате информационни системи и бази от данни, да създавате WEB- сайтове. Използвайте компютрите рационално в ежедневието си.
 • 4 БИОЛОГИЯ...
  Разполагаме със съвременно оборудвани лаборатории. Вие ще научите интересни неща за произхода на живота, ГМО, нанотехнологиите. Ще се подготвите за успешно представяне на национални олимпиади и състезания. Ще участвате в различни проекти, ще пътувате и ще се забавлявате.
 • 5 ПРОЕКТИРАЙ САМ БЪДЕЩЕТО СИ!
  ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ЕЛАТЕ ПРИ НАС, ЗА ДА УСПЕЕМ ЗАЕДНО!
baner

Клуб "Английски без граници"

Създаването на клуб “Английски без граници” е продиктувано от съвременните промени, които се налагат в нашето общество. С влизането на България в Европейския съюз, все повече българи пътуват в чужбина с цел обучение, туризъм или бизнес. Ползването на английски е добра предпоставка не само за осъществяване на комуникация, но и шанс за намиране на работа на европейския трудов пазар. Не само в чужди, но и много български компании изискват от работниците и служителите си добро владеене на чужд език, както и международно признат сертификат, доказващ нивото на владеене.

Основна цел на ПМГ „Св. Кл. Охридски“ е да предлага образование на Европейско ниво, да покрие изискванията на Европейската езикова рамка, като направи чуждоезиковите компетенции на нашите ученици съизмерими и сравними в общата Европейска скала. Така те ще бъдат ориентирани към подходящо обучение и намиране на работа.

Езиковото обучение в ПМГ е на високо ниво, с утвърдена традиция на преподаване на чужди езици и прилагане на нови подходи.

В клуба се включват ученици, които са мотивирани да затвърят и повишат знанията си по езика и да положат изпит за серификат, организиран от оторизиран представител за България на City and Guilds of London Institute.