^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Класни ръководители

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е

НА УЧИТЕЛИТЕ – КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ПО КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

Клас

Стая

Класен ръководител

1

V a

216

  Светлана Петрова Станкова

2

VIа

210

  Бистра Цонева-Луканова

3

VIб

211

  Ваня Николова Найденова

4

VII

212

  Цеца Кръстева Божилова

5

VIII а

406

  Росица Петрова Христова

6

VIII б

407

  Нели Йорданова Първанова

7

VIII в

408

  Бисерка Димитрова Луканова

8

IX a

405

  Цветелина Цветкова

9

IXб

403

  Марияна Стефанова

10

IXв

404

  Димитринка Тодорова

11

X a

305

  Цветан Велков Стоянов

12

306

  Павлинка Тодорова Герасимова

13

307

  Мария Владимирова Еленкова

14

308

  Юлия Тимова Тодорова

15

XI a

304

  Анита Николаева Обретенова

16

XI б

303

  Стайка Минчова Минчова

17

XI в

410

  Димитрана Георгиева Илиева

18

XI г

411

  Силвия Андреева Дренчева

19

XIIа

310

  Дора Тодорова Стоянова

20

XIIб

309

  Илиян Георгиев Ценков

21

XIIв

311

  Мимия Рангелова Докова

 

 

Copyright © 2020. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook