^Нагоре
 • 1 ПМГ "Св. Климент Охридски"
  НАУКА, ВДЪХНОВЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ!
 • 2 ИНФОРМАТИКА ...
  Информатиците са сред най-търсените и високо платени специалисти в света. Научете се да програмирате на съвременни програмни езици и работни среди. Създайте интересни и забавни приложения и игри. Обучението по информатика в ПМГ ще ви даде отлични шансове за реализация като специалисти в областта на информатиката и програмирането.
 • 3 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ...
  Познаването на съвременни компютърни технологии е задължително условие за успех. Научете се да създавате мултимедийни приложения и анимации, да поддържате информационни системи и бази от данни, да създавате WEB- сайтове. Използвайте компютрите рационално в ежедневието си.
 • 4 БИОЛОГИЯ...
  Разполагаме със съвременно оборудвани лаборатории. Вие ще научите интересни неща за произхода на живота, ГМО, нанотехнологиите. Ще се подготвите за успешно представяне на национални олимпиади и състезания. Ще участвате в различни проекти, ще пътувате и ще се забавлявате.
 • 5 ПРОЕКТИРАЙ САМ БЪДЕЩЕТО СИ!
  ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ЕЛАТЕ ПРИ НАС, ЗА ДА УСПЕЕМ ЗАЕДНО!
baner

Класни ръководители

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е

НА УЧИТЕЛИТЕ – КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ПО КЛАСОВЕ И КЛАСНИ СТАИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

 

Клас

Класен ръководител

1

V

   Росица Петкова Христова

2

   Анна Георгиева Амбова

3

VІІ

   Мария Владимирова Еленкова

 

 

 

4

VІІІ а

   Анита Николаева Обретенова

5

VІІІ б

   Стайка Минчова Рангелова

6

VІІІ в

   Димитрана Георгиева Илиева

7

VІІІ г

   Силвия Андреева Дренчева

     

8

ІХ а

   Дора Тодорова Стоянова

9

ІХ б

   Илиян Георгиев Ценков

10

ІХ в

   Мимия Рангелова Докова

 

 

 

11

Х а

   Красимир Асенов Кирилов

12

Х б

   Биляна Красимирова Иванова

13

Х в

   Нели Йорданова Първанова

14

Х г

   Бисерка Димитрова Луканова

 

 

 

15

ХІ а

   Цветелина Тодорова Цветкова

16

ХІ б

   Марияна Лазарова Стефанова

17

ХІ в

   Димитринка Тодорова Димитрова

 

 

 

18

ХІІ а

   Цветан Велков Стоянов

19

ХІІ б

   Павлинка Тодорова Герасимова

20

ХІІ в

   Юлия Тимова Тодорова