^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Класни ръководители

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е

НА УЧИТЕЛИТЕ – КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ПО КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

 

Клас

Класен ръководител

1

V a

Бистра Цонева

2

V б

Пепа Петрова

3

VI

Цеца Кръстева Божилова

4

VII

Росица Петкова Христова

 

 

 

5

VIII а

  Цветелина Цветкова

6

VIII б

  Марияна Стефанова

7

VIII в

  Димитринка Тодорова

 

 

 

8

IX a

Цветан Велков Стоянов

9

IX б

Павлинка Тодорова Герасимова

10

IX в

Мария Владимирова Еленкова

11

IX г

Юлия Тимова Тодорова

 

 

 

12

X a

Анита Николаева Обретенова

13

X б

Стайка Минчова Минчова

14

X в

Димитрана Георгиева Илиева

15

X г

Силвия Андреева Дренчева

 

 

 

16

XI а

Дора Тодорова Стоянова

17

XI б

Илиян Георгиев Ценков

18

XI в

Мимия Рангелова Докова

 

 

 

19

XII а

Красимир Асенов Кирилов

20

XII б

Сашо Борисов Александров

21

XII в

Нели Йорданова Първанова

22

XII г

Бисерка Димитрова Луканова

 

 

 

 

Copyright © 2019. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook