^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Класни ръководители

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е

НА УЧИТЕЛИТЕ – КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ПО КЛАСОВЕ

И КЛАСНИ СТАИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

Клас

Кл. стаи

Класен ръководител

1

V

212

Цветомила Ценова

2

VI

216

Светлана Станкова

3

 VII а

210

Бистра Цонева

4

VII б

211

Ваня Найденова

5

VІІІ а

310

Цеца Кръстева

6

VІІІ б

309

Илиян Ценков

7

VІІІ в

311

Мимия Докова

8

IXа

406

Росица Христова

9

IXб

407

Нели Йорданова

10

IXв

408

Бисерка Луканова

11

Xа

405

Цветелина Цветкова

12

Xб

403

Марияна Стефанова

13

Xв

404

Димитринка  Димитрова

14

ХIа

305

Цветан Стоянов

15

ХIб

306

Павлина Герасимова

16

ХIв

307

Мария Еленкова

17

XI г

308

Юлия Тимова

18

ХIIа

304

Анита Обретенова

19

ХIIб

303

Стайка Минчова

21

ХII в

410

Димитрана Георгиева

21

ХIIг

411

Силвия Дренчева

 

Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook