^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Класни ръководители

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е

НА УЧИТЕЛИТЕ – КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ПО КЛАСОВЕ

И КЛАСНИ СТАИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

Клас

Кл. стаи

Класен ръководител

1

V

210

Ваня Найденова

2

VI

212

Николай Михайлов

3

VII

216

Светлана Станкова

 

 

 

 

4

VІІІ а

409

Димитрана Георгиева

5

VІІІ б

410

Стайка Минчова

6

VІІІ в

411

Силвия Дренчева

 

 

 

 

7

IXа

310

Цеца Кръстева

8

IXб

309

Илиян Ценков

9

IXв

311

Мимия Докова

 

 

 

 

10

Xа

406

Росица Христова

11

Xб

407

Нели Йорданова

12

Xв

408

Бисерка Луканова

 

 

 

 

13

XIа

405

Цветелина Цветкова

14

XIб

403

Марияна Стефанова

15

XIв

404

Димитринка  Тодорова

 

 

 

 

16

ХIIа

305

Цветан Стоянов

17

ХII б

306

Павлина Герасимова

18

ХIIв

307

Мария Еленкова

19

XII г

308

Юлия Тимова

 

Copyright © 2022. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook