^Нагоре
 • 1 ПМГ "Св. Климент Охридски"
  НАУКА, ВДЪХНОВЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ!
 • 2 ИНФОРМАТИКА ...
  Информатиците са сред най-търсените и високо платени специалисти в света. Научете се да програмирате на съвременни програмни езици и работни среди. Създайте интересни и забавни приложения и игри. Обучението по информатика в ПМГ ще ви даде отлични шансове за реализация като специалисти в областта на информатиката и програмирането.
 • 3 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ...
  Познаването на съвременни компютърни технологии е задължително условие за успех. Научете се да създавате мултимедийни приложения и анимации, да поддържате информационни системи и бази от данни, да създавате WEB- сайтове. Използвайте компютрите рационално в ежедневието си.
 • 4 БИОЛОГИЯ...
  Разполагаме със съвременно оборудвани лаборатории. Вие ще научите интересни неща за произхода на живота, ГМО, нанотехнологиите. Ще се подготвите за успешно представяне на национални олимпиади и състезания. Ще участвате в различни проекти, ще пътувате и ще се забавлявате.
 • 5 ПРОЕКТИРАЙ САМ БЪДЕЩЕТО СИ!
  ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ЕЛАТЕ ПРИ НАС, ЗА ДА УСПЕЕМ ЗАЕДНО!
baner

„Логиката…”

На 18.11.2015 г. учителите Цветелина Цветкова –по философия, Пепа Петрова – по математика и Камелия Тодорова – по български език и литература, проведохме Интердисциплинарен урок на тема „Логиката…” Идеята свързахме с разбирането, че най-ценното във всяко знание е неговата полезност.

Благодарим за вниманието на Йорданка Еленкова, Марияна Иванова и Красимира Иванова – старши експерти в РИО.

Благодарим и за вниманието на Цеца Кръстева – ПДУД на ПМГ, както и на присъстващите колеги  - П. Герасимова и М. Еленкова – учители по математика, А. Димитрова – по немски, И. Николова и Д. Георгиева – по български език и литература.

Урокът се проведе в ХІІ „а” клас, профил „Информатика”.

Партньорството между предметите цели постигане на ефективност, качество и устойчивост на резултатите от учебно-възпитателния процес. Мотивацията при учениците е свързана с убедеността, че знанието е възможно, тъй като всеки от предметите следва логиката. Те могат да бъдат и са  конкурентоспособни, ако умеят да наблюдават мислите си и да изследват тяхната правилност.

Чрез логически закони учениците от ХІІ”а” упражниха умението си за правилно четене, последователни разсъждения, свързаност и обусловеност на разсъжденията. Те разпознаха Закона за тъждеството с определеността на понятията. Следвайки текста, извеждаха нови знания в умозаключенията. По български език и литература (стих. „Повест” на Далчев) на практика се убедиха, че всяко явление може да бъде описано чрез два противоположни признака, които само чрез мисълта стават съвместими. Текстът е от програмата за ДЗИ, но и по трите предмета твърденията на учениците (чрез смисъла на думите) създаваха онази реалност, която е правилният, логичният им отговор.

Цв. Цветкова, П. Петрова и К. Тодорова потърсихме съвременна организация на образователната среда. Опитахме се и успяхме (по мнението на учениците и гостите ни), да превърнем минутите в система от възможности, влияния и условия за развитие на личността.

                                                                                К. Тодорова – гл. учител