^Нагоре
 • 1 ПМГ "Св. Климент Охридски"
  НАУКА, ВДЪХНОВЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ!
 • 2 ИНФОРМАТИКА ...
  Информатиците са сред най-търсените и високо платени специалисти в света. Научете се да програмирате на съвременни програмни езици и работни среди. Създайте интересни и забавни приложения и игри. Обучението по информатика в ПМГ ще ви даде отлични шансове за реализация като специалисти в областта на информатиката и програмирането.
 • 3 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ...
  Познаването на съвременни компютърни технологии е задължително условие за успех. Научете се да създавате мултимедийни приложения и анимации, да поддържате информационни системи и бази от данни, да създавате WEB- сайтове. Използвайте компютрите рационално в ежедневието си.
 • 4 БИОЛОГИЯ...
  Разполагаме със съвременно оборудвани лаборатории. Вие ще научите интересни неща за произхода на живота, ГМО, нанотехнологиите. Ще се подготвите за успешно представяне на национални олимпиади и състезания. Ще участвате в различни проекти, ще пътувате и ще се забавлявате.
 • 5 ПРОЕКТИРАЙ САМ БЪДЕЩЕТО СИ!
  ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ЕЛАТЕ ПРИ НАС, ЗА ДА УСПЕЕМ ЗАЕДНО!
baner

На посещение в регионалното депо за отпадъци

На 05.06. 2015гвъв връзка със Световния ден на околната среда ученици от  ПМГ посетиха регионалното депо за отпадъци. Посещението беше осъществено с любезното съдействие на дългогодишните ни партньори от РИОСВ-Монтана.

Учениците разгледаха инсталацията за предварително сепариране и преработка на твърди битови отпадъци,запознаха се с принципите й на работа и технологичните процеси.Управителят на депото, г-жа Мариела Живкова, разказа за някои добри практики в Европа за разделно събиране,рециклиране и компостиране на отпадъците.

Учениците изразиха загриженост от бързината, с която се изчерпват природните ресурси, както и от факта,че създаваме отпадъци много по-бързо, отколкото те могат да се превърнат отново в полезен ресурс.

Световният ден на околната среда е основният механизъм на ООН за насърчаване на действия за опазване на околната среда в световен мащаб.  Честването на този ден се е превърнало в значима глобална платформа за въвличане на обществото в проблематиката за опазване на околната среда в над 100 държави.Това е добра възможност за хората да обединят усилията си за позитивно въздействие върху планетата. Темата на Световния ден на околната среда тази година е:„Седем милиарда мечти. Една планета. Нека се погрижим“. Призивът е посветен на отговорното управление на природните ресурси на планетата.