^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ОБЯВА СВОБОДНИ МЕСТА

На основание чл. 51, ал. 3 от ППЗНП и Решение на Педагогическия съвет, Природоматематическа гимназия” Св. Климент Охридски” Монтана

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2016/2017 година, както следва:

 

  • за ІХ клас    профил природоматематически - биология
  • за Х клас    профил природоматематически - информатика                    
  • за Х клас    профил природоматематически - инф. технологии              
  • за Х клас     профил природоматематически - биология                           
  • за ХІ клас   профил  природоматематически  - информатика                 
  • за ХІ клас   профил природоматематически - биология                          

 

Кандидатите за свободните места подават следните документи:

1.      Заявление до директора на Природоматематическа гимназия” Св. Климент Охридски” Монтана

2.      Копие от учебен план по  който ученикът се е обучавал.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - 08 юли 2016 год.

Всички кандидати за обявените свободни места ще се приемат след успешно полагане на приравнителни изпити в случаите, когато учебния план по който се е обучавал ученикът е различен от действащия учебен план в Природо-математическа гимназия ”Св. Климент Охридски” Монтана.

Приравнителните изпити ще се провеждат от 01.09.2016 год. по график, определен със заповед на директора.

 

Copyright © 2022. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook