^Нагоре
 • 1 ПМГ "Св. Климент Охридски"
  НАУКА, ВДЪХНОВЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ!
 • 2 ИНФОРМАТИКА ...
  Информатиците са сред най-търсените и високо платени специалисти в света. Научете се да програмирате на съвременни програмни езици и работни среди. Създайте интересни и забавни приложения и игри. Обучението по информатика в ПМГ ще ви даде отлични шансове за реализация като специалисти в областта на информатиката и програмирането.
 • 3 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ...
  Познаването на съвременни компютърни технологии е задължително условие за успех. Научете се да създавате мултимедийни приложения и анимации, да поддържате информационни системи и бази от данни, да създавате WEB- сайтове. Използвайте компютрите рационално в ежедневието си.
 • 4 БИОЛОГИЯ...
  Разполагаме със съвременно оборудвани лаборатории. Вие ще научите интересни неща за произхода на живота, ГМО, нанотехнологиите. Ще се подготвите за успешно представяне на национални олимпиади и състезания. Ще участвате в различни проекти, ще пътувате и ще се забавлявате.
 • 5 ПРОЕКТИРАЙ САМ БЪДЕЩЕТО СИ!
  ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ЕЛАТЕ ПРИ НАС, ЗА ДА УСПЕЕМ ЗАЕДНО!
baner

ОБЯВА СВОБОДНИ МЕСТА

На основание чл. 51, ал. 3 от ППЗНП и Решение на Педагогическия съвет, Природоматематическа гимназия” Св. Климент Охридски” Монтана

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2016/2017 година, както следва:

 

 • за ІХ клас    профил природоматематически - биология
 • за Х клас    профил природоматематически - информатика                    
 • за Х клас    профил природоматематически - инф. технологии              
 • за Х клас     профил природоматематически - биология                           
 • за ХІ клас   профил  природоматематически  - информатика                 
 • за ХІ клас   профил природоматематически - биология                          

 

Кандидатите за свободните места подават следните документи:

1.      Заявление до директора на Природоматематическа гимназия” Св. Климент Охридски” Монтана

2.      Копие от учебен план по  който ученикът се е обучавал.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - 08 юли 2016 год.

Всички кандидати за обявените свободни места ще се приемат след успешно полагане на приравнителни изпити в случаите, когато учебния план по който се е обучавал ученикът е различен от действащия учебен план в Природо-математическа гимназия ”Св. Климент Охридски” Монтана.

Приравнителните изпити ще се провеждат от 01.09.2016 год. по график, определен със заповед на директора.