^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

СВОБОДНИ МЕСТА след III-ти етап на класиране и записване

СВОБОДНИ МЕСТА

след III-ти етап на класиране и записване

Прием в 8 клас за учебната 2016/2017 г.

 

  • Информатика  – 1 място
  • Информационни технологии – 1 място

 Условия за кандидатстване

Кандидатите подават следните кокументи: 

  • Заявление до директора на ПМГ /по образец/
  • Оригинал на удостоверението за завършен VII клас
  • Служебна бележка с резултатите от изпитите

 

Дейност

 

срок

Определяне със Заповед на Директора на комисии за приемане на документи, класиране  изаписване на учениците

20.07.2016 г.

Изготвяне на график за дейностите при попълване на незаетите места след III етап на класиране

20.07.2016 г.

Подаване на документи за участие в класиране на незаетите места и регистрирането им във входящия дневник

25, 26, 27.07.2016 г.  вкл.

от 0900часа до15 00часа 

Класиране и обявяване на приетите ученици

28.07.2016 г.

 от 0900часа до12 00часа

 

Записване на класираните ученици

 28.07.2016 г. от 1200часа до15 00часа

 29.07.2016 г. от 0900часа до12 00часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook