^Нагоре
 • 1 ПМГ "Св. Климент Охридски"
  НАУКА, ВДЪХНОВЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ!
 • 2 ИНФОРМАТИКА ...
  Информатиците са сред най-търсените и високо платени специалисти в света. Научете се да програмирате на съвременни програмни езици и работни среди. Създайте интересни и забавни приложения и игри. Обучението по информатика в ПМГ ще ви даде отлични шансове за реализация като специалисти в областта на информатиката и програмирането.
 • 3 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ...
  Познаването на съвременни компютърни технологии е задължително условие за успех. Научете се да създавате мултимедийни приложения и анимации, да поддържате информационни системи и бази от данни, да създавате WEB- сайтове. Използвайте компютрите рационално в ежедневието си.
 • 4 БИОЛОГИЯ...
  Разполагаме със съвременно оборудвани лаборатории. Вие ще научите интересни неща за произхода на живота, ГМО, нанотехнологиите. Ще се подготвите за успешно представяне на национални олимпиади и състезания. Ще участвате в различни проекти, ще пътувате и ще се забавлявате.
 • 5 ПРОЕКТИРАЙ САМ БЪДЕЩЕТО СИ!
  ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ЕЛАТЕ ПРИ НАС, ЗА ДА УСПЕЕМ ЗАЕДНО!
baner

СВОБОДНИ МЕСТА след III-ти етап на класиране и записване

СВОБОДНИ МЕСТА

след III-ти етап на класиране и записване

Прием в 8 клас за учебната 2016/2017 г.

 

 • Информатика  – 1 място
 • Информационни технологии – 1 място

 Условия за кандидатстване

Кандидатите подават следните кокументи: 

 • Заявление до директора на ПМГ /по образец/
 • Оригинал на удостоверението за завършен VII клас
 • Служебна бележка с резултатите от изпитите

 

Дейност

 

срок

Определяне със Заповед на Директора на комисии за приемане на документи, класиране  изаписване на учениците

20.07.2016 г.

Изготвяне на график за дейностите при попълване на незаетите места след III етап на класиране

20.07.2016 г.

Подаване на документи за участие в класиране на незаетите места и регистрирането им във входящия дневник

25, 26, 27.07.2016 г.  вкл.

от 0900часа до15 00часа 

Класиране и обявяване на приетите ученици

28.07.2016 г.

 от 0900часа до12 00часа

 

Записване на класираните ученици

 28.07.2016 г. от 1200часа до15 00часа

 29.07.2016 г. от 0900часа до12 00часа