^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

За вас, осмокласници :)

Списък на художествените произведения, които се изучават в VIII клас

 

 1. Николай Лилиев  - „Тихият пролетен дъжд“, „Светло утро“, „Пеперуди“/стихотворения/
 2. Димчо  Дебелянов – „Да се завърнеш в бащината къща“, „Помниш ли, помниш ли тихия двор…“/стихотворения/
 3. Христо Смирненски – „Зимни вечери“/поетичен цикъл/
 4. Светослав Минков – „Дамата с рентгеновите очи“/разказ/ 
 5. Елисавета Багряна – „Потомка“/стихотворение/
 6. Никола Вапцаров –„Песен за човека“/стихотворение/
 7. Емилиян Станев – „Крадецът на праскови“/повест/
 8. Блага Димитрова – „Жена“/стихотворение/
 9. Николай Хайтов – „Дервишово семе“/разказ/
 10. Ивайло Петров – „Преди да се родя“/повест/
 11. Валери Петров –„Японският филм“/стихотворение/
 12. Павел Вежинов – „В един есенен ден по шосето“/разказ/
 13. Йордан Радичков – „Нежната спирала“/разказ/
Copyright © 2022. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook