^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Съдебна власт- информиран избор и гражданско доверие

На 22.11. и 24.11.2016 г. гости на 10-ти клас бяха Председателят на Административен съд - Монтана г-н Огнян Евгениев и съдия Рени Цветанова. В рамките на Образователна програма „Съдебна власт- информиран избор и гражданско доверие”. Отворени съдилища и прокуратури“  те представиха функциите и структурата на съдебната власт, разделението на властите според Конституцията, статута на магистрата, ролята на административните съдилища и професията административен съдия.

Десетокласницците показаха спонтанност и разбиране относно разглежданите теми и активност при представянето на казуси от съдебната практика, свързани с актуални за тях теми.

Проявата е част от информационната кампания, организирана от Висш съдебен съвет и Министерство на образованието, целяща повишаване правната култура сред обучаващите се младежи и дългогодишното партньорство между Природо- математическа профилирана гимназия „ Св. Климент Охридски“ и Административен съд- Монтана.

Copyright © 2022. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook