^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

26 СЕПТЕМВРИ Е ЕВРОПЕЙСКИЯТ ДЕН НА ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ

ЕЗИЦИТЕ СА ВРАТА КЪМ СВЕТА

Учениците от 8 в клас на ПМПГ „Св. Кл. Охридски”, започнаха своят учебен ден с часа по английски език, посветен на 26 септември – европейският ден на чуждите езици. Те научиха интересни езикови факти, разговаряха за езиковото и културно многообразие в Европа и за необходимостта човек да изучава чужди езици. Всички те бяха единодушни, че за да имат повече приятели, за да участват в  международни проекти, за да пътуват в Европа и в света и да опознават културите на другите народи, трябва да изучават чужди езици.

 Осмокласниците разгледаха печатни материали от сайта на Европейската комисия, подредиха в два постера най-интересните от тях и получиха значки с логото на този ден „ Разговаряй с мен”, изписано на различни езици. Тематичните постери са изложени на видно място в училището, за да могат да бъдат разгледани от всички гимназисти.

Copyright © 2020. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook