^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

1 март с клуб „Мултимедия“ по проект „Твоят час“

На 1март, 2018 г. петокласниците от клуб „Мултимедия“ по проект „Твоят час“ в ПМПГ „Св. Кл. Охридски“ представиха своите проекти пред родителите си в новия компютърен кабинет 5. Кабинетът е оборудван изцяло със съвременни компютърни конфигурации през месец декември, 2017 г. Учениците показаха наученото през изминалите месеци и демонстрираха видеофайлове, презентации и компютърни рисунки. Повечето видеа бяха реализирани от предварително предоставени материали – песни и графични изображения за мартеничките и настъпващата пролет.

В стратегията на клуба през тази учебна година беше интеграцията с предметите математика и география. Участниците в изявата зададоха на аудиторията задачи от книгата на Иван Ганчев „Занимателна математика“, поднесени чрез интерактивни презентации. Под звуците на Виенски валс от Йохан Щраус петокласниците показаха видеоклипове за европейски градове, разположени на река Дунав. Майсторство в изработката на видеоклипове показаха Теодора Тодорова и Владислав Весков

През изминалите занятия в темите за хардуер най-добре се представиха Йоан Димитров и Христина Петрова, които разглобиха и сглобиха лаптоп и неговия монитор.

Бистра Цонева,

ръководител на клуб „Мултимедия“ по проект „Твоят час“

Copyright © 2020. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook