^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ПМПГ - Партньор по проект за популяризиране на Българското председателство на Съвета на ЕС

На 16 – 17 май 2018 г. в  гр. Вършец  с ученици и учители се проведе двудневен  семинар на тема „Повишаване и осведомяване на учениците от Община Монтана относно Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“.

Партньор по проекта е Природо – математическа профилирана гимназия (ПМПГ) „Св. Кл. Охридски“, гр. Монтана. Събитието бе открито от Зам. кмета на Община Монтана Тихомир Антонов, който в приветствието си изтъкна реалните ползи на България и на Община Монтана от членството ни в ЕС. Припомни какво се случва през последните 10 години и как са се променили условията за живот и възможностите за реализация на младите хора.

Изборът на целева група не е случаен, това са ученици, които вземат активно участие в образователни конкурси, състезания и други свързани с Европейска тематика. Те са интелигентни, образовани и будни подрастващи с интерес към света, който ги заобикаля, участват активно във важни събития на Община Монтана. Още повече, че развитието на младите хора е един от четирите основни приоритета, върху които е насочен фокусът на председателството.

В програмата се включи Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана), като с презентации представи: „Европейските институции“, „Ролята на ЕС и ролята на Председателство на ЕС“, „Българското председателство - икономически и социални ефекти и Приоритетите на българското председателство“.

Учениците бяха запознати с основните институции, отговорни за разработването на политики и вземането на решения, наречени Институционален триъгълник – Европейска комисия, Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз.По време на събитието бяха дискутирани и предизвикателствата, които стоят пред страната ни – задълженията, които България трябва да изпълни по време на председателството.

Работа по групи на тема „Аз съм гражданин на Европейския съюз“ – накара учениците да споделят лични виждания за важността на членството на България в Съюза и председателството на Съвета на ЕС. Те написаха: „От позицията на младите хора, можем със сигурност да кажем, че бъдещето е възможно само тогава, когато всички заедно работим за неговото постигане“.

 

Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook