^Нагоре
 • 1 ПМГ "Св. Климент Охридски"
  НАУКА, ВДЪХНОВЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ!
 • 2 ИНФОРМАТИКА ...
  Информатиците са сред най-търсените и високо платени специалисти в света. Научете се да програмирате на съвременни програмни езици и работни среди. Създайте интересни и забавни приложения и игри. Обучението по информатика в ПМГ ще ви даде отлични шансове за реализация като специалисти в областта на информатиката и програмирането.
 • 3 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ...
  Познаването на съвременни компютърни технологии е задължително условие за успех. Научете се да създавате мултимедийни приложения и анимации, да поддържате информационни системи и бази от данни, да създавате WEB- сайтове. Използвайте компютрите рационално в ежедневието си.
 • 4 БИОЛОГИЯ...
  Разполагаме със съвременно оборудвани лаборатории. Вие ще научите интересни неща за произхода на живота, ГМО, нанотехнологиите. Ще се подготвите за успешно представяне на национални олимпиади и състезания. Ще участвате в различни проекти, ще пътувате и ще се забавлявате.
 • 5 ПРОЕКТИРАЙ САМ БЪДЕЩЕТО СИ!
  ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ЕЛАТЕ ПРИ НАС, ЗА ДА УСПЕЕМ ЗАЕДНО!
baner

ПМПГ - Партньор по проект за популяризиране на Българското председателство на Съвета на ЕС

На 16 – 17 май 2018 г. в  гр. Вършец  с ученици и учители се проведе двудневен  семинар на тема „Повишаване и осведомяване на учениците от Община Монтана относно Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“. Партньор по проекта е Природо – математическа профилирана гимназия (ПМПГ) „Св. Кл. Охридски“, гр. Монтана.Събитието бе открито от Зам. кмета на Община Монтана Тихомир Антонов, който в приветствието си изтъкна реалните ползи на България и на Община Монтана от членството ни в ЕС. Припомни какво се случва през последните 10 години и как са се променили условията за живот и възможностите за реализация на младите хора.

Изборът на целева група не е случаен, това са ученици, които вземат активно участие в образователни конкурси, състезания и други свързани с Европейска тематика. Те са интелигентни, образовани и будни подрастващи с интерес към света, който ги заобикаля, участват активно във важни събития на Община Монтана. Още повече, че развитието на младите хора е един от четирите основни приоритета, върху които е насочен фокусът на председателството.

В програмата се включи Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана), като с презентации представи: „Европейските институции“, „Ролята на ЕС и ролята на Председателство на ЕС“, „Българското председателство - икономически и социални ефекти и Приоритетите на българското председателство“.

Учениците бяха запознати с основните институции, отговорни за разработването на политики и вземането на решения, наречени Институционален триъгълник – Европейска комисия, Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз.По време на събитието бяха дискутирани и предизвикателствата, които стоят пред страната ни – задълженията, които България трябва да изпълни по време на председателството.

Работа по групи на тема „Аз съм гражданин на Европейския съюз“ – накара учениците да споделят лични виждания за важността на членството на България в Съюза и председателството на Съвета на ЕС. Те написаха: „От позицията на младите хора, можем със сигурност да кажем, че бъдещето е възможно само тогава, когато всички заедно работим за неговото постигане“.