^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Свободни места

На основание чл. 69, т. 3 и чл. 104, т. 2  от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
ОБЯВЯВА
Свободни места за учебната 2018/2019 година, както следва:
            - Профил „Софтуерни и хардуерни науки” –VIII  клас – 1 място.
Copyright © 2018. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook