^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Безплатно обучение по „Управление на проекти“

Безплатно обучение по „Управление на проекти“ в гр. Монтана по проект ”Млад проектен ръководител в трансграничния регион

Проектът ”Млад проектен ръководител в трансграничния регион“, се осъществява с безвъзмездната финансова подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г. Целта на проекта е подкрепа за младежката заетост в трансграничния регион чрез насърчаване на мобилността и професионалното обучение на младите хора, както и изграждането на капацитет в областта на управлението на проекти.

Инициативата ще предостави уникалната възможност на 375 ученици от горните класове на средните училища от България и Румъния да придобият професионални умения и междукултурни компетенции чрез общо 15 обучения, организирани в административните области Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич от  България и Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калъраш и Костанца от Румъния.

Водени от желанието си да развият умения и знания у младите хора в разработването и управлението на проекти, три организации обединиха усилия и изготвиха съвместно проектно предложение по Програма Интеррег V-A Румъния-България. Проектът “Млад проектен ръководител в трансграничния регион“ стартира с пълна сила през 2018 г.

Водещ партньор по проекта е Асоциацията за инициатива и подкрепа в Югоизточна Румъния – AISSER, а българските партньори са две организации с богат опит по проекти – Сдружение „Алтернатива за Дунав“ и Сдружение „Евроинтегра“.

На 24.10.2018 г. стартираха обученията на 25 ученици от 9-ти до 12-ти клас на ПМПГ „Св. Климент Охридски” по „Управление на проекти“ с продължителност 5 дни.

Първият ден от обученията в гр. Монтана премина изключително успешно и ползотворно. Високо квалифицираните обучители поставиха на учениците основните познания и концепции по управление на проекти, като обучението им бе комбинирано от лекции и отборни игри, в които младежите да могат да развиват своето логическо мислене и креативност.

В останалите дни от обученията учениците имаха възможност за беседи с лекторите, запознаха се със съдържанието и изготвяне на проекта, планиране и договаряне, структура за управление на проекта, възможности и подходи при търсенето на източници на финансиране, управление на времето на риска и отчитане на проект.

След приключване на лекциите, учениците получиха сертификати за успешно преминали обучения по „Управление на проекти“, а пет от тях ще имат възможността да продължат квалификацията си в последващи международни обучения предвидени в дейностите по проекта.

По време изпълнението на проекта специално се създаде уебсайт предназначен за младежи, които търсят кариера и развитие в сферата на управление на проекти, който е единствения интернет сайт, предназначен за летни стажове и работни места за лятото www.esummerjobs.eu . Тук може да се регистрирате и да откриете Вашето призвание и умение как да управлявате  и развивате успешно един проект!

 

Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook