^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Ден на Земята в Регионална библиотека "Гео Милев"

На 22. април участници в групата по интереси "Млад биолог" с ръководил г-жа Мимия Докова отбелязаха Деня на Земята в Регионална библиотека "Гео Милев".

Ученици от 9г и 11в клас по атрактивен начин показаха любовта си към природата и това, че нейното опазване не е възможно без сериозно научно знание и отговорно поведение. Чрез презентации "Земята - наш общ дом" и "Биосферните резервати в България" младите биолози запознаха аудиторията с факторите, предизвикващи замърсяване на околната среда, както и начините за нейното опазване.

В постерната сесия се разгледаха проблеми като "Замърсяване на въздуха", "Рециклиране" и "Лечебни растения". Любезните домакини осигуриха техническата обезпеченост и предоставиха богата палитра от екологична литература, включително и трите тома на "Червената книга на България". Всички участници осъзнаха необходимостта от по-отговорно отношение за опазването на нашия общ дом - Земята.

 

Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook