^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Tрансграничен проект

В периода 09.12.-13.12.2019 г. Милена Димитрова - педагогически съветник, Цветелина Цветкова - преподавател по философия, Председателят на УС Мария Симеонова от XIа клас и Заместник-председателят на УС Силвина Петрова от Xв клас взеха участие в  обучение  по проект „Регион на младежкото участие”, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA CBC  България-Сърбия.

Обучението е една от дейностите по проекта, чиято цел е създаването на активни и сътрудничещи си ученически органи на самоуправление, обединяването им в трансгранична мрежа, осигуряването на методология, подходяща инфраструктура (уеб-инструменти), технически възможности и практически умения за разработването на младежки мрежови инициативи.  Ученическият съвет към ПМПГ ще разработва мрежова инициатива по актуален проблем съвместно с училище от гр.Княжевац, Сърбия.

 

Copyright © 2022. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook