^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ВАЖНО!!! Дистанционно обучение!

Уважаеми ученици и родители,
От 16.03.2020 г. /понеделник/ в ПМПГ ” Св. Климент Охридски” учебния процес ще се провежда дистанционно, като използваме възможностите на електронния дневник и всички комуникации, които учителите предлагат при контактите с учениците си.
Учебният процес ще се осъществява при спазване на седмичното разписание за първа смяна.
В електронния дневник на ПМПГ, преподавателите ще задават теми, разяснения по урочните единици по съответните предмети.
На учениците ще бъдат задавани домашни задания и проекти за разработване и  представяне.
Разработените проекти, презентации, домашни задания ще бъдат оценявани от преподавателите в съответствие с нормативната уредба.
Преподавателите ще подържат онлайн връзка по време на учебните часове, съгласно утвърденото седмично разписание, за допълнителни разяснения, отговор на въпроси и консултиране на учениците.
Преподавателите ще предоставят на учениците достъп до електронни ресурси, електронни учебници, тестови форми и други материали, необходими за образователния процес.
В зависимост от съответната културно - образователна област, учителите ще представят и различни уеб-базирани платформи за дистанционно и онлайн обучение.
Напомням, че учениците не са във ваканция и за да не бъде удължена учебната година е необходимо да проявим воля и дисциплина, за да се осъществява дистанционното обучение.
Ще възникнат въпроси и затруднения, на които ще реагираме в хода на съвместната ни дейност.
Желая Ви здраве и Ви напомням да се спазват всички указания за наложените ограничения.
 
Бойка Симеонова
Директор на ПМПГ „ Св. Климент Охридски”  Монтана
Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook