^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ВТОРНИК

В сила от 17.09.2018 г.  

V А

V Б

VI

VII

VIII А

1. Математика – ИУЧ

1. География

1. Изобразително изк.

1. БЕЛ

1. Английски език

Пепа Петрова

Марияна Стефанова

Валентин Димитров

Анна Амбова

Иванка Илиева

2. Математика – ИУЧ

2. БЕЛ

2. Технологии и предпр.

2. ФВС

2. Английски език

Пепа Петрова

Анна Амбова

Валентин Димитров

Николай Михайлов

Иванка Илиева

3. ФВС

3. Математика – ИУЧ

3. Математика

3. Технологии и предпр.

3. Математика

Николай Михайлов

Пепа Петрова

Мария Еленкова

Валентин Димитров

Людмила Пенкова

4. География

4. Математика – ИУЧ

4. Човекът и природата

4. Математика

4. Английски език

Марияна Стефанова

Пепа Петрова

Цецка Кръстева

Мария Еленкова

Иванка Илиева

5. ИТ

5. Английски език

5. БЕЛ

5. Математика

5. БЕЛ

Д.Димитрова/Б. Цонева

Юлия Първанова

Анна Амбова

Мария Еленкова

Ваня Крумова

6. ИТ

6. ФВС

6. Английски език

6. География

6. ФВС

Д.Димитрова/Б. Цонева

Николай Михайлов

Анита Обретенова

Росица Христова

Димитринка Тодорова

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

Бистра Цонева

Пепа Петрова

Цецка Кръстева

Росица Христова

Цветелина Цветкова

VIII Б

VIII В

IX А

IX Б

IX В

1. Английски език

1. Английски език

1. Математика

1. Биология

1. Английски език

Нели Йорданова

Александър Цонков

Стефчо Наков

Силвия Дренчева

Анита Обретенова

2. Английски език

2. Английски език

2. ФВС

2. БЕЛ

2. Английски език

Нели Йорданова

Александър Цонков

Сашо Борисов

Ваня Крумова

Анита Обретенова

3. Математика

3. ФВС

3. Биология

3. БЕЛ

3. Немски език

Стефчо Наков

Димитринка Тодорова

Силвия Дренчева

Ваня Крумова

Рени Борисова

4. Английски език

4. Математика

4. Изобразително изк.

4. ИТ

4. Химия

Нели Йорданова

Людмила Пенкова

Валентин Димитров

Кр. Асенов/Б.Цонева

Бисерка Луканова

5. Английски език

5. Английски език

5. Английски език

5. Немски език

5. История

Нели Йорданова

Александър Цонков

Анита Обретенова

Рени Борисова

Юлия Тимова

6. БЕЛ

6. Английски език

6. Немски език

6. Математика

6. Математика

Ваня Крумова

Александър Цонков

Рени Борисова

Павлинка Герасимова

Мария Еленкова

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

Марияна Стефанова

Димитринка Тодорова

Цветан Стоянов

Павлинка Герасимова

Мария Еленкова

IX Г

X А

X Б

X В

XГ

1. Химия

1. Физика

1. Информатика

1. Математика

1. Математика

Бисерка Луканова

Петрана Лилова

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Мария Еленкова

Людмила Пенкова

2. Химия

2. Немски език

2. Информатика

2. Матеатика

2. БЕЛ

Бисерка Луканова

Рени Борисова

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Мария Еленкова

Димитрана Георгиева

3. БЕЛ

3. Английски език

3. Физика

3. Биология

3. Информатика

Димитрана Георгиева

Анита Обретенова

Петрана Лилова

Мимия Докова

Б. Цонева/Цв. Стоянова

4. ИТ

4. Английски език

4. Биология

4. Немски език

4. Физика

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Анита Обретенова

Мимия Докова

Рени Борисова

Петрана Лилова

5. Математика

5. Математика

5. Етика и право

5. Физика

5. Биология

Павлинка Герасимова

Пепа Петрова

Цветелина Цветкова

Петрана Лилова

Силвия Дренчева

6. Физика

6. Биология

6. Математика

6. Етика и право

6. Биология

Цецка Кръстева

Мимия Докова

Пепа Петрова

Цветелина Цветкова

Силвия Дренчева

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

Юлия Тимова

Анита Обретенова

Стайка Минчова

Димитрана Георгиева

Силвия Дренчева

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. ФВС

1. Немски език

1. БЕЛ

 

 

Димитринка Тодорова

Рени Борисова

Димитринка Монова

 

 

2. Инфрматика

2. География

2. Биология

 

 

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

Росица Христова

Мимия Докова

 

 

3. Информатика

3. Химия

3. География

 

 

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

Бисерка Луканова

Росица Христова

 

 

4. География

4. Математика

4. ФВС

 

 

Росица Христова

Дора Стоянова

Димитринка Тодорова

 

 

5. Математика

5. Инфрматика

5. Английски език

 

 

Дора Стоянова

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

Стайка Минчова

 

 

6. Химия

6. Информатика

6. Английски език

 

 

Бисерка Луканова

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

Стайка Минчова

 

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

 

Дора Стоянова

Илиян Ценков

Мимия Докова

 

 

XIIA

XIIБ

XIIB

XIIГ

 

1. Английски език

1. История

1. ФВС

1. БЕЛ

 

Юлия Първанова

Юлия Тимова

Сашо Борисов

Димитрана Георгиева

 

2. БЕЛ

2. Свят и личност

2. История

2. Биология

 

Димитринка Монова

Марияна Стефанова

Юлия Тимова

Силвия Дренчева

 

3. Математика

3. Свят и личност

3. Математика

3. Английски език

 

Павлинка Герасимова

Марияна Стефанова

Дора Стоянова

Юлия Първанова

 

4. История

4. Математика

4. БЕЛ

4. Английски език

 

Юлия Тимова

Павлинка Герасимова

Димитрана Георгиева

Юлия Първанова

 

5. Свят и личност

5. Информатика

5. БЕЛ

5. Математатика

 

Марияна Стефанова

Красимир Асенов

Димитрана Георгиева

Людмила Пенкова

 

6. Свят и личност

6. Информатика

6. Английски език

6. История

 

Марияна Стефанова

Красимир Асенов

Нели Йорданова

Юлия Тимова

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

Красимир Асенов

Сашо Борисов

Нели Йорданова

Бисерка Луканова

 

 

Copyright © 2018. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook