^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

СРЯДА

В сила от 17.09.2018 г. 

V А

V Б

VI

VII

VIII А

1. Музика

1. ИТ

1. Математика

1. БЕЛ

1. Информатика

Пламен Крумов

Д. Димитрова/Б.Цонева

Мария Еленкова

Анна Амбова

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

2. Човекът и природата

2. ИТ

2. Музика

2. БЕЛ

2. Информатика

Велислава Гоцова

Д. Димитрова/Б.Цонева

Пламен Крумов

Анна Амбова

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

3. Математика

3. География

3. Английски език

3. Математика

3. Английски език

Пепа Петрова

Марияна Стефанова

Анита Обретенова

Мария Еленкова

Иванка Илиева

4. География

4. Математика

4. БЕЛ

4. История

4. Математика

Марияна Стефанова

Пепа Петрова

Анна Амбова

Деми Димитров

Людмила Пенкова

5. БЕЛ

5. Музика

5. ФВС

5. Химия

5. Английски език

Анна Амбова

Пламен Крумов

Николай Михайлов

Бисерка Луканова

Иванка Илиева

6. Английски език

6. Човекът и природата

6. История

6. Музика

6. Английски език

Юлия Първанова

Велислава Гоцова

Деми Димитров

Пламен Крумов

Иванка Илиева

 

 

 

 

7. Английски език

 

 

 

 

Иванка Илиева

VIII Б

VIII В

IX А

IXБ

IXВ

1. ФВС

1. БЕЛ

1. История

1. ФВС

1. Изобразително изк.

Димитринка Тодорова

Ваня Крумова

Юлия Тимова

Сашо Борисов

Валентин Димитров

2. Английски език

2. Математика

2. БЕЛ

2. Физкика

2. Математика

Нели Йорданова

Людмила Пенкова

Ваня Крумова

Цецка Кръстева

Мария Еленкова

3. Информатика

3. Музика

3. БЕЛ

3. История

3. ИТ

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

Пламен Крумов

Ваня Крумова

Юлия Тимова

Кр. Асенов/Цв.Стоянова

4. Информатика

4. Английски език

4. Математика

4. Изобразително изк.

4. Биология

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

Александър Цонков

Стефчо Наков

Валентин Димитров

Силвия Дренчева

5. Английски език

5. Английски език

5. Физика

5. Химия

5. Английски език

Нели Йорданова

Александър Цонков

Цецка Кръстева

Велислава Гоцова

Анита Обретенова

6. Английски език

6. Английски език

6. Немски език

6. Английски език

6. Физика

Нели Йорданова

Александър Цонков

Рени Борисова

Анита Обретенова

Цецка Кръстева

7. Английски език

7. Английски език

7. Химия

7. Английски език

7. Химия

Нели Йорданова

Александър Цонков

Велислава Гоцова

Анита Обретенова

Бисерка Луканова

IXГ

X А

X Б

X В

XГ

1. Физика

1. Химия

1. Етика и право

1. БЕЛ

1. Биология

Цецка Кръстева

Велислава Гоцова

Цветелина Цветкова

Димитрана Георгиева

Силвия Дренчева

2. Английски език

2. ФВС

2. Английски език

2. Етика и право

2. Биология

Анита Обретенова

Димитринка Тодорова

Стайка Минчова

Цветелина Цветкова

Силвия Дренчева

3. Изобразително изк.

3. Етика и право

3. Химия

3. Немски език

3. Математика

Валентин Димитров

Цветелина Цветкова

Велислава Гоцова

Рени Борисова

Людмила Пенкова

4. История

4. Информатика

4. БЕЛ

4. Математика

4. Немски език

Юлия Тимова

Кр. Асенов/Цв.Стоянова

Ваня Крумова

Мария Еленкова

Рени Борисова

5. Немски език

5. Информатика

5. БЕЛ

5. География

5. Етика и право

Рени Борисова

Кр. Асенов/Цв.Стоянова

Ваня Крумова

Росица Христова

Цветелина Цветкова

6. ФВС

6. БЕЛ

6. География

6. Английски език

6. Химия

Николай Михайлов

Димитринка Монова

Росица Христова

Стайка Минчова

Бисерка Луканова

7. Биология

7. БЕЛ

7. ФВС

7. История

7. Английски език

Мимия Докова

Димитринка Монова

Сашо Борисов

Деми Димитров

Стайка Минчова

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. Математика

1. История

1. Английски език

 

 

Дора Стоянова

Росица Христова

Стайка Минчова

 

 

2. Математика

2. Английски език

2. История

 

 

Дора Стоянова

Иванка Илиева

Росица Христова

 

 

3. История

3. БЕЛ

3. Химия

 

 

Росица Христова

Димитринка Монова

Бисерка Луканова

 

 

4. Английски език

4. БЕЛ

4. Химия

 

 

Стайка Минчова

Димитринка Монова

Бисерка Луканова

 

 

5. Английски език

5. Математика

5. Биология

 

 

Стайка Минчова

Дора Стоянова

Мимия Докова

 

 

6. ФВС

6. Математика

6. Биология

 

 

Димитринка Тодорова

Дора Стоянова

Мимия Докова

 

 

7. Физика

7. ФВС

7. Немски език

 

 

Цецка Кръстева

Димитринка Тодорова

Рени Борисова

 

 

XIIA

XIIБ

XIIB

XIIГ

 

1. Математика

1. Английски език

1. Английски език

1. Математика

 

Павлинка Герасимова

Юлия Първанова

Нели Йорданова

Людмила Пенкова

 

2. Математика

2. Английски език

2. БЕЛ

2. История

 

Павлинка Герасимова

Юлия Първанова

Димитрана Георгиева

Юлия Тимова

 

3. Немски език

3. ФВС

3. Математика

3. БЕЛ

 

Татяна Петрова

Сашо Борисов

Дора Стоянова

Димитрана Георгиева

 

4. Английски език

4. Математика

4. Немски език

4. БЕЛ

 

Юлия Първанова

Павлинка Герасимова

Татяна Петрова

Димитрана Георгиева

 

5. Английски език

5. Математика

5. История

5. Немски език

 

Юлия Първанова

Павлинка Герасимова

Юлия Тимова

Татяна Петрова

 

6. ФВС

6. История

6. ИТ

6. Свят и личност

 

Сашо Борисов

Юлия Тимова

Цветелина Стоянова

Цветелина Цветкова

 

7. История

7. Немски език

7. ИТ

7. Свят и личност

 

Юлия Тимова

Татяна Петрова

Цветелина Стоянова

Цветелина Цветкова

 

 

 

Copyright © 2018. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook