^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Мерки и дейности за повишаване на качеството на образованието

Прочети още...

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред

ПРАВИЛНИК
за вътрешния трудов ред

Прочети още...

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА

Прочети още...

БУВОТ

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

Прочети още...

Copyright © 2019. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook