^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред

ПРАВИЛНИК
за вътрешния трудов ред

Настоящият ПРАВИЛНИК е разработен на основание на чл.181 от КТ. Той конкретизира правата и задълженията на училищното ръководство, учителите и помощния персонал и урежда организацията на труда в Природо-математическата гимназия, като отчита традициите, опита и спецификата на работата в училището.

Правилникът е на разположение в училищната библиотека. Всички интересуващи се могат да направят справка на място в библиотеката.

Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook