^Нагоре
 • 1 ПМГ "Св. Климент Охридски"
  НАУКА, ВДЪХНОВЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ!
 • 2 ИНФОРМАТИКА ...
  Информатиците са сред най-търсените и високо платени специалисти в света. Научете се да програмирате на съвременни програмни езици и работни среди. Създайте интересни и забавни приложения и игри. Обучението по информатика в ПМГ ще ви даде отлични шансове за реализация като специалисти в областта на информатиката и програмирането.
 • 3 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ...
  Познаването на съвременни компютърни технологии е задължително условие за успех. Научете се да създавате мултимедийни приложения и анимации, да поддържате информационни системи и бази от данни, да създавате WEB- сайтове. Използвайте компютрите рационално в ежедневието си.
 • 4 БИОЛОГИЯ...
  Разполагаме със съвременно оборудвани лаборатории. Вие ще научите интересни неща за произхода на живота, ГМО, нанотехнологиите. Ще се подготвите за успешно представяне на национални олимпиади и състезания. Ще участвате в различни проекти, ще пътувате и ще се забавлявате.
 • 5 ПРОЕКТИРАЙ САМ БЪДЕЩЕТО СИ!
  ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ЕЛАТЕ ПРИ НАС, ЗА ДА УСПЕЕМ ЗАЕДНО!
baner

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПМПГ

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

В ПМПГ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – МОНТАНА

 

Вид дейност

срок

1

 Подаване на заявления за полагане на изпити

 14.05-18.05.2018 г.

2

 Обявяване на списъците с разпределение на учениците по зали за полагане на изпити. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити

  до 18.05.2018 г.

3

 Провеждане на тестове по:

- български език и литература

- математика

 21.05.2018 г.

 23.05.2018 г.

4

 Обявяване на резултатите от тестовете

 до 06.06.2018 г.

5

 Получаване на служебна бележка с резултатите от изпитите

 13.06-19.06.2018 г.

6

 Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема

 20.06-26.06.2018 г.

7

 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

 до 03.07.2018 г.

8

 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране

 04.07-06.07.2018 г.

9

 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

 до 12.07.2018 г.

10

 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

 13.07-17.07.2018 г.

11

 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

 19.07.2018 г.

12

 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

 20.07-24.07.2018 г.

13

 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

 до 26.07.2018 г.

14

 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

 27.07-30.07.2018 г.

15

 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

 02.08.2018 г.

16

 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране

 до 11.09.2018 г.

17

 Утвърждаване на осъществения държавен план прием

 до 14.09.2017 г.