^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Клуб "Слово и стил"

24 октомври е рождената дата на нашия земляк - големият български писател с международно признание Йордан Радичков. През този месец се навършват и 80 години от смъртта на майстора на разказа и ненадминат психолог Йордан Йовков. Момичетата от клуб "Слово и стил" /проект "Твоят час" отбелязаха тези годишнини чрез споделено четене на техни творби и есета на наши съвременници.

Прочети още...

Представителни изяви по проект „Твоят час“

На 16 февруари, 2017 година в кабинет 101 на ПМПГ„Св. Кл. Охридски“ се проведе представителна изява на учениците от клуб „Мултимедия“ по проект „Твоят час“. Учениците представиха пред родителите си свои разработки – видеофайлове, анимации, колажи и авторски графични изображения, създадени в рамките на проекта.

Прочети още...

Относно проект "ТВОЯТ ЧАС"

Проектът "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Прочети още...

Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook