^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Eвропейският ден на чуждите езици

Учениците от 8 в клас на ПМГ „Св. Кл. Охридски”, започнаха своята учебна седмица с час по английски език, посветен на 26 септември – европейския ден на чуждите езици. Те научиха интересни езикови факти, разговаряха  за езиковото многообразие  в Европа и за необходимостта човек да изучава чужди езици.

Всички те бяха единодушни, че за да имат повече приятели, за да участват в  международни проекти, за да пътуват в Европа и в света и да  опознават културите на другите народи, трябва да изучават чужди езици. Осмокласниците разгледаха печатни материали от сайта на Европейската комисия, подредиха в постер  най-интересните от тях и получиха значки с логото на този ден „ Разговаряй с мен”, изписано на различни езици, на които се  говори в Европа. Тематичният постер и таблото ”Езиците те водят напред” са изложени на видно място в училището,за да могат да бъдат разгледани от всички гимназисти.

 

 

Copyright © 2019. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook