^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ПОНЕДЕЛНИК

В сила от 15.09.2021 г. 

V

VI

VII

VIII A

VIII Б

1. Английски език

1. Математика

1. БЕЛ

1. Английски език

1. Математика

Нели Йорданова

Светлана Станкова

Ваня Найденова

Иванка Илиева

Мария Еленкова

2. ИТ

2. Английски език

2. Математика

2. Английски език

2. Английски език

Д. Димитрова/Б. Цонева

Нели Йорданова

Светлана Станкова

Иванка Илиева

Стайка Минчова

3. ИТ

3. БЕЛ

3. Биология

3. ФВС

3. Английски език

Д. Димитрова/Б. Цонева

Ваня Найденова

Силвия Дренчева

Димитринка Тодорова

Стайка Минчова

4. Математика

4. БЕЛ

4. Английски език

4. Английски език

4. ФВС

Светлана Станкова

Ваня Найденова

Нели Йорданова

Иванка Илиева

Димитринка Тодорова

5. Математика

5. Музика

5. Химия

5. Математика

5. Английски език

Светлана Станкова

Пламен Крумов

Цеца Кръстева

Мария Еленкова

Стайка Минчова

6. Музика

6. ФВС

6. География

6. БЕЛ

6. Английски език

Пламен Крумов

Николай Михайлов

Марияна Стефанова

Димитрана Георгиева

Стайка Минчова

 

 

7. Музика

7. БЕЛ

7. БЕЛ

 

 

Пламен Крумов

Димитрана Георгиева

Ваня Крумова

VIII В

IX А

IXБ

IX В

 

1. Английски език

1. БЕЛ

1. История

1. История

 

Александър Цонков

Ваня Крумова

Юлия Тимова

Росица Христова

 

2. Английски език

2. Информатика

2. Математика

2. БЕЛ

 

Александър Цонков

И. Ценков/Цв. Стоянов

Мария Еленкова

Ваня Крумова

 

3. Математика

3. Химия

3. Информатика

3. БЕЛ

 

Мария Еленкова

Цеца Кръстева

И. Ценков/Цв. Стоянов

Ваня Крумова

 

4. Английски език

4. История

4. Физика

4. Философия

 

Александър Цонков

Юлия Тимова

Цеца Кръстева

Цветелина Цветкова

 

5. Английски език

5. Английски език

5. ФВС

5. Биология

 

Александър Цонков

Елина Петрова

Николай Михайлов

Мимия Докова

 

6. БЕЛ

6. Физика

6. Химия

6. ФВС

 

Ваня Крумова

Цеца Кръстева

Бойка Симеонова

Димитринка Тодорова

 

7. ФВС

7. ФВС

7. Философия

7. Физика

 

Димитринка Тодорова

Николай Михайлов

Цветелина Цветкова

Цеца Кръстева

 

X А

X Б

X В

 

 

1. Немски език

1. Биология

1.  Математика

 

 

Рени Борисова

Силвия Дренчева

Павлинка Герасимова

 

 

2. История

2.  Математика

2. Английски език

 

 

Росица Христова

Павлинка Герасимова

Елина Петрова

 

 

3.  Математика

3. История

3. Химия

 

 

Павлинка Герасимова

Росица Христова

Бисерка Луканова

 

 

4. Информатика

4. Немски език

4. Музика

 

 

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Рени Борисова

Пламен Крумов

 

 

5. Информатика

5. География

5. История

 

 

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Марияна Стефанова

Росица Христова

 

 

6. География

6. Информатика

6. Биология

 

 

Росица Христова

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Силвия Дренчева

 

 

7. Биология

7. Информатика

7. География

 

 

Силвия Дренчева

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Марияна Стефанова

 

 

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. Математика

1. ФВС

1. Английски език

 

 

Дора Стоянова

Димитринка Тодорова

Стайка Минчова

 

 

2. Математика

2. ГО

2. Немски език

 

 

Дора Стоянова

Цветелина Цветкова

Рени Борисова

 

 

3. Немски език

3. Математика

3. ГО

 

 

Рени Борисова

Дора Стоянова

Цветелина Цветкова

 

 

4. ИТ

4. Математика

4. Химия

 

 

М.Ценкова /К.Асенов

Дора Стоянова

Бисерка Луканова

 

 

5. ИТ

5. Английски език

5. Химия

 

 

М.Ценкова /К.Асенов

Иванка Илиева

Бисерка Луканова

 

 

6. ГО

6. ИТ

6. Биология

 

 

Цветелина Цветкова

М.Ценкова /К.Асенов

Мимия Докова

 

 

7. Английски език

7. ИТ

7. Биология

 

 

Анита Обретенова

М.Ценкова /К.Асенов

Мимия Докова

 

 

XIIА

XIIБ

XIIВ

XIIГ

 

1. Немски език

1. Английски език

1. ГО

1. ФВС

 

Анелия Христова

Елина Петрова

Цветелина Цветкова

Сашо Борисов

 

2. IV ПП – Мат/Ист

2. IV ПП – Мат/Ист

2. IV ПП – ИТ/Ист

2. Биология

 

Наков/Тимова

Наков/Тимова

Асенов/Стоянова/Тимова

Силвия Дренчева

 

3. IV ПП – Мат/Ист

3. IV ПП – Мат/Ист

3. IV ПП – ИТ/Ист

3. Немски език

 

Наков/Тимова

Наков/Тимова

Асенов/Стоянова/Тимова

Анелия Христова

 

4. Информатика

4. Немски език

4. Математика

4. Английски език

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Анелия Христова

Мария Еленкова

Анита Обретенова

 

5. Информатика

5. БЕЛ

5. Немски език

5. Английски език

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Гергана Цветкова

Анелия Христова

Анита Обретенова

 

6. Английски език

6. Информатика

6. Английски език

6. БЕЛ

 

Анита Обретенова

И. Ценков

Елина Петрова

Гергана Цветкова

 

7. БЕЛ

7. Информатика

7. Английски език

7. Химия

 

Гергана Цветкова

И. Ценков

Елина Петрова

Бисерка Луканова

 

 

Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook