^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ПОНЕДЕЛНИК

В сила от 04.02.2021 г. 

V

VI А

VII А

VII Б

VIII А

1. ИТ

1. Математика

1. Биология

1. ТиП

1. Информатика

Д. Димитрова/Б. Цонева

Светлана Станкова

Силвия Дренчева

Валентин Димитров

И. Ценков/Цв. Стоянов

2. ИТ – ИУЧ

2. Английски език

2. Математика

2. Биология

2. Информатика

Д. Димитрова/Б. Цонева

Нели Йорданова

Светлана Станкова

Силвия Дренчева

И. Ценков/Цв. Стоянов

3. Изобразително изк.

3. География

3. Английски език

3. Математика

3. Английски език

Валентин Димитров

Марияна Стефанова

Нели Йорданова

Светлана Станкова

Иванка Илиева

4. БЕЛ

4. ТиП

4. ИТ

4. Английски език

4. ФВС

Ваня Найденова

Валентин Димитров

М.Ценкова /Б. Цонева

Нели Йорданова

Николай Михайлов

5. Човекът и природата

5. БЕЛ

5. ИТ – ИУЧ

5. ФВС

5. Математика

Цветомила Ценова

Ваня Найденова

М.Ценкова /Б. Цонева

Николай Михайлов

Дора Стоянова

6. ТиП

6. Музика

6. БЕЛ

6. География

6. Английски език

Валентин Димитров

Пламен Крумов

Ваня Найденова

Марияна Стефанова

Иванка Илиева

 

 

7. Музика

7. БЕЛ

7. Английски език

 

 

Пламен Крумов

Ваня Найденова

Иванка Илиева

VIII Б

VIII В

IX А

IX Б

IX В

1. Английски език

1. Английски език

1. Математика

1. Английски език

1. Немски език

Стайка Минчова

Александър Цонков

Павлинка Герасимова

Нели Йорданова

Рени Борисова

2. Английски език

2. Английски език

2. Математика

2. География

2. История

Стайка Минчова

Александър Цонков

Павлинка Герасимова

Марияна Стефанова

Росица Христова

3. Английски език

3. ИТ

3. Немски език

3. История

4. Физика

Стайка Минчова

М.Ценкова /Д.Димитрова

Рени Борисова

Росица Христова

Цеца Кръстева

4. Информатика

4. Английски език

4. Физика

4. Математика

4. ФВС

И. Ценков/Цв. Стоянов

Александър Цонков

Цеца Кръстева

Павлинка Герасимова

Димитринка Тодорова

5. Информатика

5. Английски език

5. Английски език

5. Математика

5. Геофграфия

И. Ценков/Цв. Стоянов

Александър Цо нков

Елина Петрова

Павлинка Герасимова

Росица Христова

6. Математика

6. БЕЛ

6. История

6. Немски език

6. Английски език

Дора Стоянова

Ваня Крумова

Росица Христова

Рени Борисова

Нели Йорданова

7. БЕЛ

7. Изобразително изк.

7. Геофграфия

7. Физика

7. Английски език

Ваня Крумова

Валентин Димитров

Росица Христова

Цеца Кръстева

Нели Йорданова

X А

X Б

X В

XIA

 

1. История

1. География

1. Математика

1. Английски език

 

Юлия Тимова

Марияна Стефанова

Людмила Пенкова

Анита Обретенова

 

2. Немски език

2. БЕЛ

2. История

2. Английски език

 

Рени Борисова

Гергана Цветкова

Юлия Тимова

Анита Обретенова

 

3. Математика

3. История

3. ФВС

3. Гражданско образов.

 

Людмила Пенкова

Юлия Тимова

Димитринка Тодорова

Цветелина Цветкова

 

4. БЕЛ

4. Математика

4. Английски език

4. IV ПП – Мат/Ист

 

Гергана Цветкова

Людмила Пенкова

Елина Петрова

Наков/Тимова

 

5. География

5. Немски език

5. БЕЛ

5. IV ПП – Мат/Ист

 

Марияна Стефанова

Рени Борисова

Гергана Цветкова

Наков/Тимова

 

6. ФВС

6. Химия

6. Биология

6. БЕЛ

 

Димитринка Тодорова

Цветомила Ценова

Мимия Докова

Гергана Цветкова

 

7. Химия

7. ФВС

7. География

7. Немски език

 

Цветомила Ценова

Димитринка Тодорова

Марияна Стефанова

Рени Борисова

 

XI Б

XI В

XI Г

XII А

 

1. БЕЛ

1. Математика

1. Химия

1. БЕЛ

 

Гергана Цветкова

Мария Еленкова

Бисерка Луканова

Димитрана Георгиева

 

2. Английски език

2. Математика

2. Химия

2. БЕЛ

 

Елина Петрова

Мария Еленкова

Бисерка Луканова

Димитрана Георгиева

 

3. Английски език

3. БЕЛ

3. Английски език

3. Математика

 

Елина Петрова

Димитрана Георгиева

Анита Обретенова

Дора Стоянова

 

4. IV ПП – Мат/Ист

4. IV ПП – ИТ/Ист

4. Английски език

4. Немски език

 

Наков/Тимова

Асенов/Стоянова/Тимова

Анита Обретенова

Албена Николова

 

5. IV ПП – Мат/Ист

5. IV ПП – ИТ/Ист

5. Гражданско образов.

5. ФВС

 

Наков/Тимова

Асенов/Стоянова/Тимова

Цветелина Цветкова

Сашо Борисов

 

6. ИТ

6. Английски език

6. ФВС

6. Информатика

 

М.Ценкова /Б. Цонева

Елина Петрова

Сашо Борисов

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

 

7. ИТ

7. Английски език

7. Биология

7. Информатика

 

М.Ценкова /Б. Цонева

Елина Петрова

Мимия Докова

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

 

XIIБ

XIIВ

XIIГ

 

 

1. Свят и личност

1. Математика

1. ФВС

 

 

Цветелина Цветкова

Дора Стоянова

Николай Михайлов

 

 

2. Свят и личност

2. Математика

2. Математика

 

 

Цветелина Цветкова

Дора Стоянова

Людмила Пенкова

 

 

3. Математика

3. Немски език

3. Биология

 

 

Мария Еленкова

Албена Николова

Силвия Дренчева

 

 

4. Английски език

4. Английски език

4. Химия

 

 

Стайка Минчова

Иванка Илиева

Бисерка Луканова

 

 

5. БЕЛ

5. Английски език

5. Немски език

 

 

Димитрана Георгиева

Иванка Илиева

Албена Николова

 

 

6. БЕЛ

6. Физика

6. Английски език

 

 

Димитрана Георгиева

Цеца Кръстева

Александър Цонков

 

 

7. Немски език

7. ФВС

7. Английски език

 

 

Албена Николова

Сашо Борисов

Александър Цонков

 

 

 

Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook