^Нагоре
 • 1 ПМГ "Св. Климент Охридски"
  НАУКА, ВДЪХНОВЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ!
 • 2 ИНФОРМАТИКА ...
  Информатиците са сред най-търсените и високо платени специалисти в света. Научете се да програмирате на съвременни програмни езици и работни среди. Създайте интересни и забавни приложения и игри. Обучението по информатика в ПМГ ще ви даде отлични шансове за реализация като специалисти в областта на информатиката и програмирането.
 • 3 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ...
  Познаването на съвременни компютърни технологии е задължително условие за успех. Научете се да създавате мултимедийни приложения и анимации, да поддържате информационни системи и бази от данни, да създавате WEB- сайтове. Използвайте компютрите рационално в ежедневието си.
 • 4 БИОЛОГИЯ...
  Разполагаме със съвременно оборудвани лаборатории. Вие ще научите интересни неща за произхода на живота, ГМО, нанотехнологиите. Ще се подготвите за успешно представяне на национални олимпиади и състезания. Ще участвате в различни проекти, ще пътувате и ще се забавлявате.
 • 5 ПРОЕКТИРАЙ САМ БЪДЕЩЕТО СИ!
  ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ЕЛАТЕ ПРИ НАС, ЗА ДА УСПЕЕМ ЗАЕДНО!
baner

ПОНЕДЕЛНИК

В сила от II срок 

V

VI

VII

VIIIА

VIIIБ

1. Човекът и природата

1. БЕЛ

1. ИТ

1. Информатика

1. Изобразително изк.

Цеца Кръстева

Ваня Крумова

Б. Цонева/Д. Димитрова

Цв. Стоянов/И. Ценков

Валентин Димитров

2. История

2. ТиП

2. ИТ

2. Информатика

2. Математика

Юлия Тимова

Валентин Димитров

Б. Цонева/Д. Димитрова

Цв. Стоянов/И.Ценков

Павлинка Герасимова

3. Математика

3. Английски език

3. Математика – ЗИП

3. БЕЛ

3. Информатика

Мария Еленкова

Александър Цонков

Дора Стоянова

Анна Амбова

Цв.Стоянов/И. Ценков

4. Музика

4. Математика

4. Математика – ЗИП

4. Английски език

4. Информатика

Пламен Крумов

Мария Еленкова

Дора Стоянова

Соня Борисова

Цв. Стоянов/И. Ценков

5. Английски език

5. Музика

5. Биология

5. Англикски език

5. Английски език

Юлия Първанова

Пламен Крумов

Силвия Дренчева

Соня Борисова

Стайка Минчова

6. ТиП

6. История

6. Музика

6. Математика

6. Английски език

Валентин Димитров

Юлия Тимова

Пламен Крумов

Павлинка Герасимова

Стайка Минчова

 

 

 

7. Англикски език

7. Английски език

 

 

 

Соня Борисова

Стайка Минчова

VIII В

VIII Г

IX А

IX Б

IX В

1. Английски език

1. БЕЛ

1. БЕЛ

1. Химия

1. Математика

Нели Йорданова

Димитрана Георгиева

Анна Амбова

Бисерка Луканова

Мария Еленкова

2. ФВС

2. БЕЛ

2. Биология

2. ФВС

2. Математика

Николай Михайлов

Димитрана Георгиева

Мимия Докова

Сашо Борисов

Мария Еленкова

3. БЕЛ

3. Математика

3. Математика

3. ИТ

3. Биология

Димитрана Георгиева

Павлинка Герасимова

Пепа Петрова

Кр. Асенов/Б. Цонева

Мимия Докова

4. БЕЛ

4. Английски език

4. География

4. ИТ

4. ФВС

Димитрана Георгиева

Анита Обретенова

Марияна Стефанова

Кр. Асенов/Б. Цонева

Николай Михайлов

5. Английски език

5. Английски език

5. ИТ

5. Биология

5. Немски език

Нели Йорданова

Анита Обретенова

Кр. Асенов/Б. Цонева

Мимия Докова

Рени Борисова

6. Английски език

6. ФВС

6. ИТ

6. Физика

6. Английски език

Нели Йорданова

Николай Михайлов

Кр. Асенов/Б. Цонева

Горан Бонов

Иванка Илиева

7. Английски език

7. Английски език

7. Физика

7. Математика

7 ИТ

Нели Йорданова

Анита Обретенова

Горан Бонов

Пепа Петрова

Цв.Стоянова/Б.Цонева

IX Г

X А

X Б

X В

 

1. Математика

1. Немски език

1. Английски език

1. История

 

Дора Стоянова

Рени Борисова

Александър Цонков

Росица Христова

 

2. Английски език

2. Математика

2. Английски език

2. ЕиП

 

Иванка Илиева

Дора Стоянова

Александър Цонков

Цветелина Цветкова

 

3. Информатика

3. Химия

3. История

3. БЕЛ

 

Дора Димитрова

Бойка Симеонова

Росица Христова

Ваня Крумова

 

4. Биология

4. История

4. Химия

4. Английски език

 

Силвия Дренчева

Росица Христова

Бисерка Луканова

Александър Цонков

 

5. БЕЛ

5. ЕиП

5. Математика

5. Английски език

 

Димитрана Георгиева

Цветелина Цветкова

Дора Стоянова

Александър Цонков

 

6. География

6. Английски език

6. Немски език

6. Биология

 

Марияна Стефанова

Александър Цонков

Рени Борисова

Мимия Докова

 

7. ФВС

7. Английски език

7. ЕиП

7. Немски език

 

Николай Михайлов

Александър Цонков

Цветелина Цветкова

Рени Борисова

 

XI А

XI Б

XI В

XIГ

 

1. История

1. Математика

1. ФВС

1. Биология

 

Юлия Тимова

Стефчо Наков

Сашо Борисов

Силвия Дренчева

 

2. Химия

2. Немски език

2. Английски език

2. Биология

 

Цеца Кръстева

Рени Борисова

Нели Йорданова

Силвия Дренчева

 

3. Английски език

3. Философия

3. География

3. Немски език

 

Иванка Илиева

Цветелина Цветкова

Марияна Стефанова

Рени Борисова

 

4. Английски език

4. История

4. Химия

4. ФВС

 

Иванка Илиева

Юлия Тимова

Цецка Кръстева

Сашо Борисов

 

5. ФВС

5. Химия

5. ИТ

5. История

 

Сашо Борисов

Цеца Кръстева

Цв.Стоянова/Д.Димитрова

Юлия Тимова

 

6. Философия

6. ФВС

6. ИТ

6. БЕЛ

 

Цветелина Цветкова

Сашо Борисов

Цв.Стоянова/Д.Димитрова

Димитрана Георгиева

 

7. Математика

7. Английски език

7. История

7. География

 

Павлинка Герасимова

Иванка Илиева

Юлия Тимова

Марияна Стефанова

 

XIIA

XIIБ

XIIB

 

 

1. БЕЛ

1. Английски език

1. Свят и личност

 

 

Димитринка Монова

Юлия Първанова

Марияна Стефанова

 

 

2. БЕЛ

2. Английски език

2. Свят и личност

 

 

Димитринка Монова

Юлия Първанова

Марияна Стефанова

 

 

3. ФВС

3. БЕЛ

3. Химия

 

 

Димитринка Тодорова

Димитринка Монова

Бисерка Луканова

 

 

4. Математика

4. БЕЛ

4. Математика

 

 

Павлинка Герасимова

Димитринка Монова

Пепа Петрова

 

 

5. Математика

5. ФВС

5. Немски език

 

 

Павлинка Герасимова

Димитринка Тодорова

Татяна Петрова

 

 

6. Немски език

6. Математика

6. Английски език

 

 

Татяна Петрова

Пепа Петрова

Юлия Първанова

 

 

7. Английски език

7. Немски език

7. Биология

 

 

Юлия Първанова

Татяна Петрова

Мимия Докова