^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ПОНЕДЕЛНИК

В сила от 06.02.2020 г.  

 

V

VI А

VI Б

VII

VIII А

1. ТиП

1. ИТ – ИУЧ

1. Математика

1. БЕЛ

1. Математика

Валентин Димитров

Д. Димитрова/Б. Цонева

Светлана Станкова

Ваня Найденова

Павлинка Герасимова

2. Английски език

2. ИТ – ИУЧ

2. Математика

2. Изобразително изк.

2. Математика

Анита Обретенова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Светлана Станкова

Валентин Димитров

Павлинка Герасимова

3. География

3. Изобразително изк.

3. БЕЛ

3. Физика

3. Английски език

Росица Христова

Валентин Димитров

Ваня Найденова

Цеца Кръстева

Елина Петрова

4. Музика

4. БЕЛ

4. История

4. Английски език

4. Английски език

Пламен Крумов

Ваня Найденова

Даниел Йорданов

Нели Йорданова

Елина Петрова

5. БЕЛ

5. Математика

5. Музика

5. Математика

5. Английски език

Ваня Найденова

Светлана Станкова

Пламен Крумов

Мария Еленкова

Елина Петрова

6. Човекът и природата

6. Математика

6. Изобразително изк.

6. Биология

6. БЕЛ

Цветомила Ценова

Светлана Станкова

Валентин Димитров

Мимия Докова

Ваня Крумова

 

 

 

7. Музика

7. БЕЛ

 

 

 

Пламен Крумов

Ваня Крумова

VIII Б

VIII В

IX А

IX Б

IX В

1. Англиски език

1. БЕЛ

1. Математика

1. ФВС

1. История

Нели Йорданова

Ваня Крумова

Людмила Пенкова

Димитринка Тодорова

Даниел Йорданов

2. Англиски език

2. БЕЛ

2. Математика

2. Английски език

2. Немски език

Нели Йорданова

Ваня Крумова

Людмила Пенкова

Стайка Минчова

Рени Борисова

3. Англиски език

3. Математика

3. История

3. Англисйки език

3. Биология - ИУЧ

Нели Йорданова

Павлинка Герасимова

Даниел Йорданов

Стайка Минчова

Мимия Докова

4. БЕЛ

4. Математика

4. Химия

4. Математика

4. Математика

Ваня Крумова

Павлинка Герасимова

Бойка Симеонова

Светлана Станкова

Людмила Пенкова

5. БЕЛ

5. Английски език

5. Немски език

5. История

5. Химия

Ваня Крумова

Александър Цонков

Рени Борисова

Юлия Тимова

Цветомила Ценова

6. Математика

6. Английски език

6. Музика

6. Биология

6. Английски език

Павлинка Герасимова

Александър Цонков

Пламен Крумов

Силвия Дренчева

Стайка Минчова

7. Математика

7. Английски език

7. Биология

7. Химия

7. Англисйки език

Павлинка Герасимова

Александър Цонков

Силвия Дренчева

Цветомила Ценова

Стайка Минчова

X А

X Б

X В

X Г

 

1. Математика – ИУЧ

1. История

1. Физика

1. Немски език

 

Стефчо Наков

Юлия Тимова

Цеца Кръстева

Рени Борисова

 

2. Физика

2. ФВС

2. История

2. География

 

Цеца Кръстева

Сашо Борисов

Юлия Тимова

Марияна Стефанова

 

3. География

3. Английски език

3. Математика

3. История

 

Марияна Стефанова

Анита Обретенова

Мария Еленкова

Юлия Тимова

 

4. Философия

4. БЕЛ

4. География

4. Английски език

 

Цветелина Цветкова

Димитринка Монова

Марияна Стефанова

Анита Обретенова

 

5. Биология

5. Философия

5. ИТ

5. Физика

 

Силвия Дренчева

Цветелина Цветкова

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

Цеца Кръстева

 

6. История

6. Физика

6. Философия

6. ФВС

 

Юлия Тимова

Цеца Кръстева

Цветелина Цветкова

Николай Михайлов

 

7. БЕЛ

7. География

7. Немски език

7. Философия

 

Димитринка Монова

Марияна Стефанова

Рени Борисова

Цветелина Цветкова

 

XI А

XI Б

XI В

XI Г

 

1. География

1. История

1. Математика

1. Английски език

 

Марияна Стефанова

Росица Христова

Мария Еленкова

Анита Обретенова

 

2. История

2. Математика

2. БЕЛ

2. История

 

Росица Христова

Мария Еленкова

Димитрана Георгиева

Даниел Йорданов

 

3. Немски език

3. Информатика

3. БЕЛ

3. Математика

 

Рени Борисова

Д.Димитрова/Цв.Стоянова

Димитрана Георгиева

Людмила Пенкова

 

4. Математика

4. Информатика

4. История

4. Химия – ИУЧ

 

Дора Стоянова

Д.Димитрова/Цв.Стоянова

Росица Христова

Бисерка Луканова

 

5. Математика

5. Английски език

5. ФВС

5. Химия – ИУЧ

 

Дора Стоянова

Стайка Минчова

Николай Михайлов

Бисерка Луканова

 

6. Информатика

6. БЕЛ

6. Немски език

6. География

 

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

Димитрана Георгиева

Рени Борисова

Марияна Стефанова

 

7. Информатика

7. БЕЛ

7. Биология

7. ФВС

 

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

Димитрана Георгиева

Мимия Докова

Николай Михайлов

 

XIIA

XIIБ

XIIB

 

 

1. Информатика

1. Немски език

1. ФВС

 

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Жанета Рангелова

Сашо Борисов

 

 

2. Информатика

2. Математика

2. Немски език

 

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Дора Стоянова

Жанета Рангелова

 

 

3. Математика

3. Информатика

3. БЕЛ

 

 

Дора Стоянова

И. Ценков/Цв. Стоянов

Димитринка Монова

 

 

4. Английски език

4. Информатика

4. Биология

 

 

Иванка Илиева

И. Ценков/Цв. Стоянов

Мимия Докова

 

 

5. Английски език

5. БЕЛ

5. Биология

 

 

Иванка Илиева

Димитринка Монова

Мимия Докова

 

 

6. БЕЛ

6. Английски език

6. Химия

 

 

Димитринка Монова

Иванка Илиева

Бисерка Луканова

 

 

7. ФВС

7. Англиски език

7. Химия

 

 

Сашо Борисов

Иванка Илиева

Бисерка Луканова

 

 

 

Copyright © 2020. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook