^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ПОНЕДЕЛНИК

В сила от 06.02.2019 г.   

V А

V Б

VI

VII

VIII А

1. ТиП

2. Музика

1. История

1. БЕЛ

1. ИТ

Валентин Димитров

Пламен Крумов

Деми Димитров

Анна Амбова

Кр. Асенов/Ил. Ценков

2. ТиП

2. БЕЛ

2. Математика

2. История

2. Философия

Валентин Димитров

Анна Амбова

Мария Еленкова

Деми Димитров

Цветелина Цветкова

3.Музика

3. ФВС

3. Математика – ИУЧ

3. Биология

3. Изобразително изк.

Пламен Крумов

Николай Михайлов

Мария Еленкова

Силвия Дренчева

Валентин Димитров

4. БЕЛ

4. История

4. Музика

4. ТиП

4. Английски език

Анна Амбова

Деми Димитров

Пламен Крумов

Валентин Димитров

Иванка Илиева

5. ФВС

5. ТиП

5. БЕЛ

5. Английски език

5. Английски език

Николай Михайлов

Валентин Димитров

Анна Амбова

Александър Цонков

Иванка Илиева

6. История

6. ТиП

6. БЕЛ

6. Английски език

6. Английски език

Деми Димитров

Валентин Димитров

Анна Амбова

Александър Цонков

Иванка Илиева

 

 

 

7. Музика

7. Английски език

 

 

 

Пламен Крумов

Иванка Илиева

VIII Б

VIII В

IX А

IX Б

IX В

1. Философия

1. Английски език

1. Английски език

1. История

1. БЕЛ

Цветелина Цветкова

Александър Цонков

Анита Обретенова

Юлия Тимова

Димитрана Георгиева

2. ИТ

2. Английски език

2. Английски език

2. Математика

2. История

Кр. Асенов/Ил. Ценков

Александър Цонков

Анита Обретенова

Павлинка Герасимова

Юлия Тимова

3. Математика

3. ИТ

3. География

3. Английски език

3. Информатика

Стефчо Наков

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

Марияна Стефанова

Анита Обретенова

Цв.Стоянов/Ил. Ценков

4. Английски език

4. Философия

4. Математика

4. Английски език

4. Информатика

Нели Йорданова

Цветелина Цветкова

Стефчо Наков

Анита Обретенова

Цв.Стоянов/Ил. Ценков

5. Английски език

5. Информатика

5. История

5. Музика

5. География

Нели Йорданова

Ц. Стоянов/Д. Димитрова

Юлия Тимова

Пламен Крумов

Марияна Стефанова

6. Английски език

6. Информатика

6. Музика

6. БЕЛ

6. Физика

Нели Йорданова

Ц. Стоянов/Д. Димитрова

Пламен Крумов

Ваня Крумова

Цеца Кръстева

7. Изобразително изк.

7. Английски език

7. БЕЛ

7. География

7. ФВС

Валентин Димитров

Александър Цонков

Ваня Крумова

Марияна Стефанова

Сашо Борисов

IX Г

X А

X Б

X В

XГ

1. Математика

1. Математка

1. ИТ

1. Математика

1. Биология

Павлинка Герасимова

Пепа Петрова

Д. Димитрова/Б.Цонева

Мария Еленкова

Силвия Дренчева

2. Физика

2. Математика

2. ИТ

2. Английски език

2. Биология

Цеца Кръстева

Пепа Петрова

Д. Димитрова/Б.Цонева

Стайка Минчова

Силвия Дренчева

3. История

3. Немски език

3. Математика

3. Английски език

3. БЕЛ

Юлия Тимова

Рени Борисова

Пепа Петрова

Стайка Минчова

Димитрана Георгиева

4. Химия

4. История

4. Математика

4. ИТ

4. БЕЛ

Бисерка Луканова

Росица Христова

Пепа Петрова

Б. Цонева/Цв. Стоянова

Димитрана Георгиева

5. Химия

5. ФВС

5. История

5. История

5. ИТ

Бисерка Луканова

Димитринка Тодорова

Росица Христова

Деми Димитров

Б. Цонева/Цв. Стоянова

6. География

6. Английски език

6. Немски език

6. Химия

6. ФВС

Марияна Стефанова

Анита Обретенова

Рени Борисова

Бойка Симеонова

Николай Михайлов

7. ФВС

7. Английски език

7. Ангийски език

7. Немски език

7. История

Николай Михайлов

Анита Обретенова

Стайка Минчова

Рени Борисова

Деми Димитров

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. БЕЛ

1. Немски език

1. Английски език

 

 

Димитринка Монова

Рени Борисова

Стайка Минчова

 

 

2. БЕЛ

2. Английски език

2. Немски език

 

 

Димитринка Монова

Иванка Илиева

Рени Борисова

 

 

3. Физика

3. Английски език

3. ФВС

 

 

Цеца Кръстева

Иванка Илиева

Димитринка Тодорова

 

 

4. Английски език

4. Биология

4. Физика

 

 

Стайка Минчова

Мимия Докова

Цеца Кръстева

 

 

5. Английски език

5. Математика

5. Биология

 

 

Стайка Минчова

Дора Стоянова

Мимия Докова

 

 

6. Математика

6. ФВС

6. Химия

 

 

Дора Стоянова

Димитринка Тодорова

Бисерка Луканова

 

 

7. Биология

7. Физика

7. Химия

 

 

Мимия Докова

Цеца Кръстева

Бисерка Луканова

 

 

XIIA

XIIБ

XIIB

XIIГ

 

1. Немски език

1. ФВС

1. Английски език

1. Химия

 

Татяна Петрова

Сашо Борисов

Нели Йорданова

Бисерка Луканова

 

2. ФВС

2. Немски език

2. Английски език

2. Химия

 

Сашо Борисов

Татяна Петрова

Нели Йорданова

Бисерка Луканова

 

3. Математика

3. БЕЛ

3. Математика

3. Немски език

 

Павлинка Герасимова

Димитринка Монова

Дора Стоянова

Татяна Петрова

 

4. Информатика

4. БЕЛ

4. Математика

4. ФВС

 

Красимир Асенов

Димитринка Монова

Дора Стоянова

Сашо Борисов

 

5. Информатика

5. Математика

5. Немски език

5. Английски език

 

Красимир Асенов

Павлинка Герасимова

Татяна Петрова

Юлия Първанова

 

6. БЕЛ

6. Английски език

6. ИТ

6. Биология

 

Димитринка Монова

Юлия Първанова

Цветелина Стоянова

Силвия Дренчева

 

7. БЕЛ

7. Английски език

7. ИТ

7. Биология

 

Димитринка Монова

Юлия Първанова

Цветелина Стоянова

Силвия Дренчева

 

 

Copyright © 2019. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook