^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ПОНЕДЕЛНИК

В сила от 17.09.2018 г. 

 

V А

V Б

VI

VII

VIII А

1.Музика

1. Човекът и природата

1. Математика – ИУЧ

1. БЕЛ

1. ИТ

Пламен Крумов

Велислава Гоцова

Мария Еленкова

Анна Амбова

Кр. Асенов/Ил. Ценков

2. БЕЛ

2. Английски език

2. Математика – ИУЧ

2. История

2. Музика

Анна Амбова

Юлия Първанова

Мария Еленкова

Деми Димитров

Пламен Крумов

3. Човекът и природата

3. БЕЛ

3. История

3. Химия

3. Философия

Велислава Гоцова

Анна Амбова

Деми Димитров

Бисерка Луканова

Цветелина Цветкова

4. История

4. Музика

4. БЕЛ

4. Биология

4. Английски език

Деми Димитров

Пламен Крумов

Анна Амбова

Силвия Дренчева

Иванка Илиева

5. Английски език

5. Математика

5. БЕЛ

5. Английски език

5. Английски език

Юлия Първанова

Пепа Петрова

Анна Амбова

Александър Цонков

Иванка Илиева

6. Математика

6. История

6. Музика

6. Английски език

6. Английски език

Пепа Петрова

Деми Димитров

Пламен Крумов

Александър Цонков

Иванка Илиева

 

 

 

7. Музика

7. Английски език

 

 

 

Пламен Крумов

Иванка Илиева

VIII Б

VIII В

IX А

IX Б

IX В

1. Математика

1. Английски език

1. Английски език

1. История

1. География

Стефчо Наков

Александър Цонков

Анита Обретенова

Юлия Тимова

Марияна Стефанова

2. ИТ

2. Английски език

2. Английски език

2. География

2. История

Кр. Асенов/Ил. Ценков

Александър Цонков

Анита Обретенова

Марияна Стефанова

Юлия Тимова

3. Английски език

3. Информатика

3. История

3. Физика

3. БЕЛ

Нели Йорданова

Ц. Стоянов/Д. Димитрова

Юлия Тимова

Цецка Кръстева

Димитрана Георгиева

4. Философия

4. Информатика

4. География

4. Математика

4. Математика

Цветелина Цветкова

Ц. Стоянов/Д. Димитрова

Марияна Стефанова

Павлинка Герасимова

Мария Еленкова

5. Музика

5. ИТ

5. Физика

5. БЕЛ

5. Немски език

Пламен Крумов

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

Цецка Кръстева

Ваня Крумова

Рени Борисова

6. Английски език

6. Философия

6. Химия

6. Английски език

6. Физика

Нели Йорданова

Цветелина Цветкова

Велислава Гоцова

Анита Обретенова

Цецка Кръстева

7. Английски език

7. Английски език

7. БЕЛ

7. Химия

7. ФВС

Нели Йорданова

Александър Цонков

Ваня Крумова

Велислава Гоцова

Сашо Борисов

IX Г

X А

X Б

X В

XГ

1. Математика

1. Математка

1. Ангийски език

1. История

1. БЕЛ

Павлинка Герасимова

Пепа Петрова

Стайка Минчова

Деми Димитров

Димитрана Георгиева

2. Немски език

2. Математика

2. Химия

2. Английски език

2. БЕЛ

Рени Борисова

Пепа Петрова

Велислава Гоцова

Стайка Минчова

Димитрана Георгиева

3. Биология

3. Английски език

3. Математика

3. Английски език

3. ИТ

Мимия Докова

Анита Обретенова

Пепа Петрова

Стайка Минчова

Б. Цонева/Цв. Стоянова

4. История

4. Химия

4. Математика

4. ИТ

4. История

Юлия Тимова

Велислава Гоцова

Пепа Петрова

Б. Цонева/Цв. Стоянова

Росица Христова

5. Химия

5. География

5. ИТ

5. Математика

5. Етика и право

Бисерка Луканова

Марияна Стефанова

Д. Димитрова/Б.Цонева

Мария Еленкова

Цветелина Цветкова

6. География

6. История

6. ИТ

6. Химия

6. ФВС

Марияна Стефанова

Росица Христова

Д. Димитрова/Б.Цонева

Бойка Симеонова

Николай Михайлов

7. Английски език

7. Етика и право

7. История

7. ФВС

7. География

Анита Обретенова

Цветелина Цветкова

Росица Христова

Николай Михайлов

Марияна Стефанова

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. Биология

1. Немски език

1. Физика

 

 

Мимия Докова

Рени Борисова

Цецка Кръстева

 

 

2. БЕЛ

2. Английски език

2. Биология

 

 

Димитринка Монова

Иванка Илиева

Мимия Докова

 

 

3. БЕЛ

3. Английски език

3. Математика

 

 

Димитринка Монова

Иванка Илиева

Дора Стоянова

 

 

4. Физика

4. Математика

4. Немски език

 

 

Цецка Кръстева

Дора Стоянова

Рени Борисова

 

 

5. Математика

5. Биология

5. Английски език

 

 

Дора Стоянова

Мимия Докова

Стайка Минчова

 

 

6. Английски език

6. ФВС

6. Химия

 

 

Стайка Минчова

Димитринка Тодорова

Бисерка Луканова

 

 

7. Английски език

7. Физика

7. Химия

 

 

Стайка Минчова

Цецка Кръстева

Бисерка Луканова

 

 

XIIA

XIIБ

XIIB

XIIГ

 

1. Немски език

1. ФВС

1. Математика

1. Химия

 

Татяна Петрова

Сашо Борисов

Дора Стоянова

Бисерка Луканова

 

2. Математика

2. Немски език

2. Математика

2. Химия

 

Павлинка Герасимова

Татяна Петрова

Дора Стоянова

Бисерка Луканова

 

3. Информатика

3. Математика

3. Немски език

3. Английски език

 

Красимир Асенов

Павлинка Герасимова

Татяна Петрова

Юлия Първанова

 

4. Информатика

4. БЕЛ

4. Английски език

4. ФВС

 

Красимир Асенов

Димитринка Монова

Нели Йорданова

Сашо Борисов

 

5. ФВС

5. БЕЛ

5. Английски език

5. Немски език

 

Сашо Борисов

Димитринка Монова

Нели Йорданова

Татяна Петрова

 

6. БЕЛ

6. Английски език

6. ИТ

6. Биология

 

Димитринка Монова

Юлия Първанова

Цветелина Стоянова

Силвия Дренчева

 

7. БЕЛ

7. Английски език

7. ИТ

7. Биология

 

Димитринка Монова

Юлия Първанова

Цветелина Стоянова

Силвия Дренчева

 

 

Copyright © 2018. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook