^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ПОНЕДЕЛНИК

В сила от 15.09.2020 г.  

 

V

VI А

VII А

VII Б

VIII А

1. ИТ

1. Математика

1. Биология

1. География

1. Информатика

Д. Димитрова/Б. Цонева

Светлана Станкова

Силвия Дренчева

Марияна Стефанова

И. Ценков/Цв. Стоянов

2. ИТ – ИУЧ

2. ТиП

2. Математика

2. Английски език

2. Информатика

Д. Димитрова/Б. Цонева

Валентин Димитров

Светлана Станкова

Нели Йорданова

И. Ценков/Цв. Стоянов

3. Математика

3. География

3. Английски език

3. Биология

3. Английски език

Светлана Станкова

Марияна Стефанова

Нели Йорданова

Силвия Дренчева

Иванка Илиева

4. География

4. БЕЛ

4. ИТ

4. Математика

4. ФВС

Марияна Стефанова

Ваня Найденова

М.Ценкова /Б. Цонева

Светлана Станкова

Николай Михайлов

5. БЕЛ

5. Английски език

5. ИТ – ИУЧ

5. Музика

5. Математика

Ваня Найденова

Нели Йорданова

М.Ценкова /Б. Цонева

Пламен Крумов

Дора Стоянова

6. ТиП

6. Музика

6. ФВС

6. БЕЛ

6. Английски език

Валентин Димитров

Пламен Крумов

Николай Михайлов

Ваня Найденова

Иванка Илиева

 

 

7. БЕЛ

7. ФВС

7. Английски език

 

 

Ваня Найденова

Николай Михайлов

Иванка Илиева

VIII Б

VIII В

IX А

IX Б

IX В

1. Английски език

1. Английски език

1. Математика

1. Изобразително изк.

1. Геофграфия

Стайка Минчова

Александър Цонков

Павлинка Герасимова

Валентин Димитров

Росица Христова

2. Английски език

2. Английски език

2. Математика

2. История

2. Физика

Стайка Минчова

Александър Цонков

Павлинка Герасимова

Росица Христова

Цеца Кръстева

3. Английски език

3. ИТ

3. Химия

3. Математика

3. История

Стайка Минчова

М.Ценкова /Д.Димитрова

Бисерка Луканова

Павлинка Герасимова

Росица Христова

4. Информатика

4. Английски език

4. Английски език

4. Математика

4. ФВС

И. Ценков/Цв. Стоянов

Александър Цонков

Елина Петрова

Павлинка Герасимова

Димитринка Тодорова

5. Информатика

5. Английски език

5. Физика

5. Химия

5. Немски език

И. Ценков/Цв. Стоянов

Александър Цонков

Цеца Кръстева

Бойка Симеонова

Рени Борисова

6. Математика

6. БЕЛ

6. История

6. Физика

6. Английски език

Дора Стоянова

Ваня Крумова

Росица Христова

Цеца Кръстева

Нели Йорданова

7. БЕЛ

7. ФВС

7. Геофграфия

7. География

7. Английски език

Ваня Крумова

Димитринка Тодорова

Росица Христова

Марияна Стефанова

Нели Йорданова

X А

X Б

X В

XIA

 

1. БЕЛ

1. История

1. Математика

1. Английски език

 

Гергана Цветкова

Юлия Тимова

Людмила Пенкова

Анита Обретенова

 

2. Математика

2. География

2. История

2. Английски език

 

Людмила Пенкова

Марияна Стефанова

Юлия Тимова

Анита Обретенова

 

3. История

3. Математика

3. Физика

3. БЕЛ

 

Юлия Тимова

Людмила Пенкова

Цеца Кръстева

Гергана Цветкова

 

4. Музика

4. Химия

4. БЕЛ

4. IV ПП – Мат/Ист

 

Пламен Крумов

Цветомила Ценова

Гергана Цветкова

Наков/Тимова

 

5. Химия

5. БЕЛ

5. Философия

5. IV ПП – Мат/Ист

 

Цветомила Ценова

Гергана Цветкова

Цветелина Цветкова

Наков/Тимова

 

6. География

6. Биология

6. Химия – ИУЧ

6. Гражданско образов.

 

Марияна Стефанова

Мимия Докова

Цветомила Ценова

Цветелина Цветкова

 

7. Биология

7. Музика

7. Химия – ИУЧ

7. Немски език

 

Мимия Докова

Пламен Крумов

Цветомила Ценова

Рени Борисова

 

XIБ

XIВ

XIГ

XIIА

 

1. ФВС

1. Математика

1. Химия

1. БЕЛ

 

Сашо Борисов

Мария Еленкова

Бисерка Луканова

Димитрана Георгиева

 

2. БЕЛ

2. Математика

2. Химия

2. БЕЛ

 

Гергана Цветкова

Мария Еленкова

Бисерка Луканова

Димитрана Георгиева

 

3. Английски език

3. БЕЛ

3. Английски език

3. Математика

 

Елина Петрова

Димитрана Георгиева

Анита Обретенова

Дора Стоянова

 

4. IV ПП – Мат/Ист

4. IV ПП – ИТ/Ист

4. Английски език

4. Немски език

 

Наков/Тимова

Асенов/Стоянова/Тимова

Анита Обретенова

Албена Николова

 

5. IV ПП – Мат/Ист

5. IV ПП – ИТ/Ист

5. Биология

5. Английски език

 

Наков/Тимова

Асенов/Стоянова/Тимова

Мимия Докова

Анита Обретенова

 

6. ИТ

6. Английски език

6. Немски език

6. Информатика

 

М.Ценкова /Б. Цонева

Елина Петрова

Рени Борисова

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

 

7. ИТ

7. Английски език

7. Гражданско образов.

7. Информатика

 

М.Ценкова /Б. Цонева

Елина Петрова

Цветелина Цветкова

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

 

XIIБ

XIIВ

XIIГ

 

 

1. Физика

1. Математика

1. ФВС

 

 

Цеца Кръстева

Дора Стоянова

Николай Михайлов

 

 

2. ФВС

2. Математика

2. Биология

 

 

Сашо Борисов

Дора Стоянова

Силвия Дренчева

 

 

3. Математика

3. ФВС

3. Немски език

 

 

Мария Еленкова

Сашо Борисов

Албена Николова

 

 

4. Математика

4. Английски език

4. Математика

 

 

Мария Еленкова

Иванка Илиева

Людмила Пенкова

 

 

5. БЕЛ

5. Английски език

5. Химия

 

 

Димитрана Георгиева

Иванка Илиева

Бисерка Луканова

 

 

6. БЕЛ

6. Немски език

6. Английски език

 

 

Димитрана Георгиева

Албена Николова

Александър Цонков

 

 

7. Немски език

7. Физика

7. Английски език

 

 

Албена Николова

Цеца Кръстева

Александър Цонков

 

 

 

Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook