^Нагоре
 • 1 ПМГ "Св. Климент Охридски"
  НАУКА, ВДЪХНОВЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ!
 • 2 ИНФОРМАТИКА ...
  Информатиците са сред най-търсените и високо платени специалисти в света. Научете се да програмирате на съвременни програмни езици и работни среди. Създайте интересни и забавни приложения и игри. Обучението по информатика в ПМГ ще ви даде отлични шансове за реализация като специалисти в областта на информатиката и програмирането.
 • 3 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ...
  Познаването на съвременни компютърни технологии е задължително условие за успех. Научете се да създавате мултимедийни приложения и анимации, да поддържате информационни системи и бази от данни, да създавате WEB- сайтове. Използвайте компютрите рационално в ежедневието си.
 • 4 БИОЛОГИЯ...
  Разполагаме със съвременно оборудвани лаборатории. Вие ще научите интересни неща за произхода на живота, ГМО, нанотехнологиите. Ще се подготвите за успешно представяне на национални олимпиади и състезания. Ще участвате в различни проекти, ще пътувате и ще се забавлявате.
 • 5 ПРОЕКТИРАЙ САМ БЪДЕЩЕТО СИ!
  ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ЕЛАТЕ ПРИ НАС, ЗА ДА УСПЕЕМ ЗАЕДНО!
baner

ПОНЕДЕЛНИК

В сила от 02.10.2017 г.

 

V

VI

VII

VIIIА

VIIIБ

1. БЕЛ

1. ТиП

1. ИТ

1. Информатика

1. Математика

Ваня Крумова

Валентин Димитров

Б. Цонева/Д. Димитрова

Цв. Стоянов/И. Ценков

Павлинка Герасимова

2. Математика

2. БЕЛ

2. ИТ

2. Информатика

2. ФВС

Мария Еленкова

Ваня Крумова

Б. Цонева/Д. Димитрова

Цв. Стоянов/И.Ценков

Сашо Борисов

3. Английски език

3. Математика – ИУЧ

3. Биология

3. БЕЛ

3. Информатика

Юлия Първанова

Мария Еленкова

Силвия Дренчева

Анна Амбова

Цв.Стоянов/И. Ценков

4. Човекът и природата

4. Математика – ИУЧ

4. Математика – ЗИП

4. Английски език

4. Информатика

Цеца Кръстева

Мария Еленкова

Дора Стоянова

Соня Борисова

Цв. Стоянов/И. Ценков

5. История

5. Музика

5. Математика – ЗИП

5. Англикски език

5. Английски език

Юлия Тимова

Пламен Крумов

Дора Стоянова

Соня Борисова

Стайка Минчова

6. Музика

6. История

6. Изобразително изк.

6. Математика

6. Английски език

Пламен Крумов

Юлия Тимова

Валентин Димитров

Павлинка Герасимова

Стайка Минчова

 

 

 

7. Англикски език

7. Английски език

 

 

 

Соня Борисова

Стайка Минчова

VIII В

VIII Г

IX А

IX Б

IX В

1. Английски език

1. БЕЛ

1. ПиЛ

1. БЕЛ

1. Математика

Нели Йорданова

Димитрана Георгиева

Цветелина Цветкова

Анна Амбова

Мария Еленкова

2. Английски език

2. БЕЛ

2. БЕЛ

2. Химия

2. Немски език

Нели Йорданова

Димитрана Георгиева

Анна Амбова

Бисерка Луканова

Рени Борисова

3. БЕЛ

3. Математика

3. Математика

3. ИТ

3. Биология

Димитрана Георгиева

Павлинка Герасимова

Пепа Петрова

Кр. Асенов/Б. Цонева

Мимия Докова

4. БЕЛ

4. Английски език

4. Биология

4. ИТ

4. ПиЛ

Димитрана Георгиева

Анита Обретенова

Мимия Докова

Кр. Асенов/Б. Цонева

Цветелина Цветкова

5. Английски език

5. ФВС

5. ИТ

5. ПиЛ

5. Амглийски език

Нели Йорданова

Николай Михайлов

Кр. Асенов/Б. Цонева

Цветелина Цветкова

Иванка Илиева

6. Английски език

6. Английски език

6. ИТ

6. Биология

6. ФВС

Нели Йорданова

Анита Обретенова

Кр. Асенов/Б. Цонева

Мимия Докова

Николай Михайлов

7. Музика

7. Английски език

7. Изобразително изк.

7. Математика

7 ИТ

Пламен Крумов

Анита Обретенова

Валентин Димитров

Пепа Петрова

Цв.Стоянова/Б.Цонева

IX Г

X А

X Б

X В

 

1. Немски език

1. ФВС

1. Английски език

1. Химия

 

Рени Борисова

Димитринка Тодорова

Александър Цонков

Бисерка Луканова

 

2. ПиЛ

2. Математика

2. Английски език

2. ФВС

 

Цветелина Цветкова

Дора Стоянова

Александър Цонков

Димитринка Тодорова

 

3. Информатика

3. Немски език

3. Математика

3. БЕЛ

 

Дора Димитрова

Рени Борисова

Дора Стоянова

Ваня Крумова

 

4. Биология

4. История

4. ФВС

4. Английски език

 

Силвия Дренчева

Росица Христова

Димитринка Тодорова

Александър Цонков

 

5. БЕЛ

5. Химия

5. История

5. Английски език

 

Димитрана Георгиева

Бойка Симеонова

Росица Христова

Александър Цонков

 

6. Математика

6. Английски език

6. Немски език

6. История

 

Дора Стоянова

Александър Цонков

Рени Борисова

Росица Христова

 

7. ФВС

7. Английски език

7. Химия

7. Немски език

 

Николай Михайлов

Александър Цонков

Бисерка Луканова

Рени Борисова

 

XI А

XI Б

XI В

XIГ

 

1. История

1. Математика

1. ФВС

1. Биология

 

Юлия Тимова

Стефчо Наков

Сашо Борисов

Силвия Дренчева

 

2. Математика

2. История

2. Химия

2. Биология

 

Павлинка Герасимова

Юлия Тимова

Цеца Кръстева

Силвия Дренчева

 

3. Английски език

3. Химия

3. Английски език

3. История

 

Иванка Илиева

Цеца Кръстева

Нели Йорданова

Юлия Тимова

 

4. Английски език

4. Немски език

4. География

4. ФВС

 

Иванка Илиева

Рени Борисова

Марияна Стефанова

Сашо Борисов

 

5. Химия

5. География

5. ИТ

5. Химия

 

Цеца Кръстева

Марияна Стефанова

Цв.Стоянова/Д.Димитрова

Бисерка Луканова

 

6. География

6. ФВС

6. ИТ

6. Химия

 

Марияна Стефанова

Сашо Борисов

Цв.Стоянова/Д.Димитрова

Бисерка Луканова

 

7. ФВС

7. Английски език

7. История

7. География

 

Сашо Борисов

Иванка Илиева

Юлия Тимова

Марияна Стефанова

 

XIIA

XIIБ

XIIB

 

 

1. БЕЛ

1. Английски език

1. Свят и личност

 

 

Димитринка Монова

Юлия Първанова

Марияна Стефанова

 

 

2. БЕЛ

2. Английски език

2. Свят и личност

 

 

Димитринка Монова

Юлия Първанова

Марияна Стефанова

 

 

3. ФВС

3. БЕЛ

3. Химия

 

 

Димитринка Тодорова

Димитринка Монова

Бисерка Луканова

 

 

4. Математика

4. БЕЛ

4. Математика

 

 

Павлинка Герасимова

Димитринка Монова

Пепа Петрова

 

 

5. Математика

5. ФВС

5. Немски език

 

 

Павлинка Герасимова

Димитринка Тодорова

Татяна Петрова

 

 

6. Немски език

6. Математика

6. Английски език

 

 

Татяна Петрова

Пепа Петрова

Юлия Първанова

 

 

7. Английски език

7. Немски език

7. Биология

 

 

Юлия Първанова

Татяна Петрова

Мимия Докова