^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ПОНЕДЕЛНИК

В сила от 16.09.2019 г.   

 

V

VI А

VI Б

VII

VIII А

1. БЕЛ

1. ИТ – ИУЧ

1. Математика

1. Математика

1. Математика

Ваня Найденова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Светлана Станкова

Мария Еленкова

Павлинка Герасимова

2. Английски език

2. ИТ – ИУЧ

2. Математика

2. Изобразително изк.

2. Математика

Анита Обретенова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Светлана Станкова

Валентин Димитров

Павлинка Герасимова

3. Математика

3. БЕЛ

3. Изобразително изк.

3. Химия

3. Английски език

Светлана Станкова

Ваня Найденова

Валентин Димитров

Бисерка Луканова

Елина Петрова

4. География

4. Изобразително изк.

4. БЕЛ

4. Английски език

4. Английски език

Росица Христова

Валентин Димитров

Ваня Найденова

Нели Йорданова

Елина Петрова

5. Човекът и природата

5. Математика

5. Музика

5. БЕЛ

5. Английски език

Цветомила Ценова

Светлана Станкова

Пламен Крумов

Ваня Найденова

Елина Петрова

6. ТиП

6. Математика

6. История

6. Биология

6. БЕЛ

Валентин Димитров

Светлана Станкова

Даниел Йорданов

Мимия Докова

Ваня Крумова

 

 

 

7. ФВС

7. БЕЛ

 

 

 

Николай Михайлов

Ваня Крумова

VIII Б

VIII В

IX А

IX Б

IX В

1. Англиски език

1. БЕЛ

1. Изобразително изк.

1. ФВС

1. История

Нели Йорданова

Ваня Крумова

Валентин Димитров

Димитринка Тодорова

Даниел Йорданов

2. Англиски език

2. БЕЛ

2. История

2. Английски език

2. Немски език

Нели Йорданова

Ваня Крумова

Даниел Йорданов

Стайка Минчова

Рени Борисова

3. Англиски език

3. Математика

3. Математика

3. Англисйки език

3. Биология

Нели Йорданова

Павлинка Герасимова

Людмила Пенкова

Стайка Минчова

Мимия Докова

4. БЕЛ

4. Математика

4. Математика

4. Математика

4. Химия

Ваня Крумова

Павлинка Герасимова

Людмила Пенкова

Светлана Станкова

Цветомила Ценова

5. БЕЛ

5. Английски език

5. Химия

5. История

5. Математика

Ваня Крумова

Александър Цонков

Бойка Симеонова

Юлия Тимова

Людмила Пенкова

6. Математика

6. Английски език

6. Немски език

6. Биология

6. Английски език

Павлинка Герасимова

Александър Цонков

Рени Борисова

Силвия Дренчева

Стайка Минчова

7. Математика

7. Английски език

7. Биология

7. Химия

7. Англисйки език

Павлинка Герасимова

Александър Цонков

Силвия Дренчева

Цветомила Ценова

Стайка Минчова

X А

X Б

X В

X Г

 

1. Математика – ИУЧ

1. История

1. Физика

1. Немски език

 

Стефчо Наков

Юлия Тимова

Цеца Кръстева

Рени Борисова

 

2. Физика

2. ФВС

2. История

2. География

 

Цеца Кръстева

Сашо Борисов

Юлия Тимова

Марияна Стефанова

 

3. География

3. Английски език

3. Математика

3. ФВС

 

Марияна Стефанова

Анита Обретенова

Мария Еленкова

Николай Михайлов

 

4. История

4. Философия

4. География

4. Физика

 

Юлия Тимова

Цветелина Цветкова

Марияна Стефанова

Цеца Кръстева

 

5. Философия

5. Физика

5. ИТ

5. Английски език

 

Цветелина Цветкова

Цеца Кръстева

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

Анита Обретенова

 

6. Музика

6. БЕЛ

6. Философия

6. История

 

Пламен Крумов

Димитринка Монова

Цветелина Цветкова

Юлия Тимова

 

7. БЕЛ

7. География

7. Музика

7. Философия

 

Димитринка Монова

Марияна Стефанова

Пламен Крумов

Цветелина Цветкова

 

XI А

XI Б

XI В

XI Г

 

1. География

1. Английски език

1. История

1. Английски език

 

Марияна Стефанова

Стайка Минчова

Росица Христова

Анита Обретенова

 

2. История

2. Математика

2. БЕЛ

2. ФВС

 

Росица Христова

Мария Еленкова

Димитрана Георгиева

Николай Михайлов

 

3. Немски език

3. Информатика

3. БЕЛ

3. История

 

Рени Борисова

Д.Димитрова/Цв.Стоянова

Димитрана Георгиева

Даниел Йорданов

 

4. Математика

4. Информатика

4. Математика

4. Химия – ИУЧ

 

Дора Стоянова

Д.Димитрова/Цв.Стоянова

Мария Еленкова

Бисерка Луканова

 

5. Математика

5. История

5. Немски език

5. Химия – ИУЧ

 

Дора Стоянова

Росица Христова

Рени Борисова

Бисерка Луканова

 

6. Информатика

6. БЕЛ

6. ФВС

6. География

 

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

Димитрана Георгиева

Николай Михайлов

Марияна Стефанова

 

7. Информатика

7. БЕЛ

7. Биология

7. Математика

 

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

Димитрана Георгиева

Мимия Докова

Людмила Пенкова

 

XII A

XII Б

XII B

 

 

1. Информатика

1. Немски език

1. ФВС

 

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Жанета Рангелова

Сашо Борисов

 

 

2. Информатика

2. Математика

2. Немски език

 

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Дора Стоянова

Жанета Рангелова

 

 

3. Математика

3. Информатика

3. БЕЛ

 

 

Дора Стоянова

И. Ценков/Цв. Стоянов

Димитринка Монова

 

 

4. БЕЛ

4. Информатика

4. Биология

 

 

Димитринка Монова

И. Ценков/Цв. Стоянов

Мимия Докова

 

 

5. Английски език

5. БЕЛ

5. Биология

 

 

Иванка Илиева

Димитринка Монова

Мимия Докова

 

 

6. Английски език

6. ФВС

6. Химия

 

 

Иванка Илиева

Сашо Борисов

Бисерка Луканова

 

 

7. ФВС

7. Англиски език

7. Химия

 

 

Сашо Борисов

Иванка Илиева

Бисерка Луканова

 

 

 

Copyright © 2019. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook