^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ВТОРНИК

В сила от 06.02.2019 г.    

V А

V Б

VI

VII

VIII А

1. БЕЛ

1. Математика  

1. Човекът и природата

1. ФВС

1. Математика

Анна Амбова

Пепа Петрова

Цеца Кръстева

Николай Михайлов

Людмила Пенкова

2. ФВС

2. Математика – ИУЧ

2. География

2. Физика

2. ФВС

Николай Михайлов

Пепа Петрова

Марияна Стефанова

Цеца Кръстева

Димитринка Тодорова

3. Математика  

3. ФВС

3. БЕЛ

3. Математика – ИУЧ

3. БЕЛ

Пепа Петрова

Николай Михайлов

Анна Амбова

Мария Еленкова

Ваня Крумова

4. Математика – ИУЧ

4. БЕЛ

4. ФВС

4. Математика – ИУЧ

4. Английски език

Пепа Петрова

Анна Амбова

Николай Михайлов

Мария Еленкова

    Иванка Илиева

5. ИТ

5. Английски език

5. Английски език

5. БЕЛ

5. Английски език

Д.Димитрова/Б. Цонева

Юлия Първанова

Анита Обретенова

Анна Амбова

    Иванка Илиева

6. ИТ

6. Английски език

6. Английски език

6. География

6. Английски език

Д.Димитрова/Б. Цонева

Юлия Първанова

Анита Обретенова

Росица Христова

Иванка Илиева

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

Бистра Цонева

Пепа Петрова

Цеца Кръстева

Росица Христова

Цветелина Цветкова

VIII Б

VIII В

IX А

IX Б

IX В

1. Английски език

1. Английски език

1. Математика

1. БЕЛ

1. Английски език

Нели Йорданова

Александър Цонков

Стефчо Наков

Ваня Крумова

Анита Обретенова

2. Английски език

2. Английски език

2. Немски език

2. БЕЛ

2. Английски език

Нели Йорданова

Александър Цонков

Рени Борисова

Ваня Крумова

Анита Обретенова

3. Математика

3. Математика

3. ИТ

3. Физика

3. Химия

Стефчо Наков

Людмила Пенкова

Кр. Асенов/Д. Димитрова

Цеца Кръстева

Бисерка Луканова

4. БЕЛ

4. Английски език

4. ФВС

4. ИТ

4. Немски език

Ваня Крумова

Александър Цонков

Сашо Борисов

Кр. Асенов/Б.Цонева

Рени Борисова

5. Английски език

5. Английски език

5. Физика

5. Немски език

5. История

Нели Йорданова

Александър Цонков

Цеца Кръстева

Рени Борисова

Юлия Тимова

6. Английски език

6. ФВС

6. История

6. Математика

6. Математика

Нели Йорданова

Димитринка Тодорова

Юлия Тимова

Павлинка Герасимова

Мария Еленкова

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

Марияна Стефанова

Димитринка Тодорова

Цветан Стоянов

Павлинка Герасимова

Мария Еленкова

IX Г

X А

X Б

X В

XГ

1. Биология

1. География

1. Информатика

1. Математика

1. Физика

Мимия Докова

Марияна Стефанова

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Мария Еленкова

Петрана Лилова

2. БЕЛ

2. Физика

2. Информатика

2. Математика

2. Математика

Димитрана Георгиева

Петрана Лилова

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Мария Еленкова

Людмила Пенкова

3. Немски език

3. ФВС

3. География

3. Биология

3. БЕЛ

Рени Борисова

Димитринка Тодорова

Росица Христова

Мимия Докова

Димитрана Георгиева

4. ИТ

4. Английски език

4. Физика

4. География

4. География

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Анита Обретенова

Петрана Лилова

Росица Христова

Марияна Стефанова

5. Математика

5. Математика

5. Биология

5. Физика

5. Биология

Павлинка Герасимова

Пепа Петрова

Мимия Докова

Петрана Лилова

Силвия Дренчева

6. Физика

6. Биология

6. Математика

6. ФВС

6. Химия

Цеца Кръстева

Мимия Докова

Пепа Петрова

Николай Михайлов

Бисерка Луканова

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

Юлия Тимова

Анита Обретенова

Стайка Минчова

Димитрана Георгиева

Силвия Дренчева

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. ФВС

1. Немски език

1. Химия

 

 

Димитринка Тодорова

Рени Борисова

Бисерка Луканова

 

 

2. Инфрматика

2. Химия

2. Биология

 

 

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

Бисерка Луканова

Мимия Докова

 

 

3. Информатика

3. Математика

3. Философия

 

 

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

Дора Стоянова

Цветелина Цветкова

 

 

4. Химия

4. Философия

4. Математика

 

 

Бисерка Луканова

Цветелина Цветкова

Дора Стоянова

 

 

5. Математика

5. Инфрматика

5. Английски език

 

 

Дора Стоянова

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

Стайка Минчова

 

 

6. Философия

6. Информатика

6. Английски език

 

 

Цветелина Цветкова

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

Стайка Минчова

 

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

 

Дора Стоянова

Илиян Ценков

Мимия Докова

 

 

XIIA

XIIБ

XIIB

XIIГ

 

1. БЕЛ

1. История

1. Математика

1. Английски език

 

Димитринка Монова

Юлия Тимова

Дора Стоянова

Юлия Първанова

 

2. История

2. Математика

2. Математика

2. Английски език

 

Юлия Тимова

Павлинка Герасимова

Дора Стоянова

Юлия Първанова

 

3. Математика

3. БЕЛ

3. Английски език

3. История

 

Павлинка Герасимова

Димитринка Монова

Нели Йорданова

Юлия Тимова

 

4. Английски език

4. БЕЛ

4. История

4. Математатика

 

Юлия Първанова

Димитринка Монова

Юлия Тимова

Людмила Пенкова

 

5. Свят и личност

5. Информатика

5. БЕЛ

5. ФВС

 

Марияна Стефанова

Красимир Асенов

Димитрана Георгиева

Сашо Борисов

 

6. Свят и личност

6. Информатика

6. БЕЛ

6. Биология

 

Марияна Стефанова

Красимир Асенов

Димитрана Георгиева

Силвия Дренчева

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

Красимир Асенов

Сашо Борисов

Нели Йорданова

Бисерка Луканова

 

 

Copyright © 2019. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook