^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ВТОРНИК

В сила от 15.09.2021 г.    

V

VI

VII

VIII A

VIII Б

1. Математика

1. БЕЛ

1. ФВС

1. Английски език

1. Английски език

Светлана Станкова

Ваня Найденова

Николай Михайлов

Иванка Илиева

Стайка Минчова

2. БЕЛ

2. Музика

2. Математика

2. Английски език

2. Английски език

Ваня Найденова

Пламен Крумов

Светлана Станкова

Иванка Илиева

Стайка Минчова

3. Музика

3. История

3. История

3. Английски език

3. Информатика

Пламен Крумов

Росица Христова

Юлия Тимова

Иванка Илиева

М. Ценкова/Цв. Стоянова

4. ФВС

4. География

4. Физика

4. Английски език

4. Информатика

Николай Михайлов

Марияна Стефанова

Цеца Кръстева

Иванка Илиева

М. Ценкова/Цв. Стоянова

5. Човекът и природата

5. Математика

5. БЕЛ

5. Информатика

5. Английски език

Цеца Кръстева

Светлана Станкова

Ваня Найденова

М. Ценкова/Цв. Стоянова

Стайка Минчова

6. Английски език

6. Математика

6. БЕЛ

6. Информатика

6. Английски език

Нели Йорданова

Светлана Станкова

Ваня Найденова

М. Ценкова/Цв. Стоянова

Стайка Минчова

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

Ваня Найденова

Николай Михайлов

Светлана Станкова

Димитрана Георгиева

Стайка Минчова

VIII В

IX А

IXБ

IX В

 

1. Информатика

1. Химия

1. БЕЛ

1. Немски език

 

Д.Димитрова/Р.Крумова

Цеца Кръстева

Ваня Крумова

Рени Борисова

 

2. Информатика

2. Математика

2. БЕЛ

2. Физика

 

Д.Димитрова/Р.Крумова

Дора Стоянова

Ваня Крумова

Цеца Кръстева

 

3. Английски език

3. Философия

3. Химия

3. Биология

 

Александър Цонков

Цветелина Цветкова

Бойка Симеонова

Мимия Докова

 

4. Английски език

4. История

4. Немски език

4. Английски език

 

Александър Цонков

Юлия Тимова

Рени Борисова

Нели Йорданова

 

5. Английски език

5. Немски език

5. Биология

5. Английски език

 

Александър Цонков

Рени Борисова

Силвия Дренчева

Нели Йорданова

 

6. Английски език

6. Биология

6. История

6. История

 

Александър Цонков

Силвия Дренчева

Юлия Тимова

Росица Христова

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

Силвия Дренчева

Цеца Кръстева

Илиян Ценков

Мимия Докова

 

X А

X Б

X В

 

 

1. Музика

1. БЕЛ

1. ФВС

 

 

Пламен Крумов

Димитрана Георгиева

Сашо Борисов

 

 

2. Философия

2. БЕЛ

2. История

 

 

Цветелина Цветкова

Димитрана Георгиева

Росица Христова

 

 

3. ИТ

3. География

3. Химия

 

 

Б.Цонева /К.Асенов

Марияна Стефанова

Бисерка Луканова

 

 

4. История

4. ИТ

4. Химия

 

 

Росица Христова

Б.Цонева /К.Асенов

Бисерка Луканова

 

 

5. БЕЛ

5. Философия

5. География

 

 

Димитрана Георгиева

Цветелина Цветкова

Марияна Стефанова

 

 

6. БЕЛ

6. Химия

6. Философия

 

 

Димитрана Георгиева

Бисерка Луканова

Цветелина Цветкова

 

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

 

Росица Христова

Нели Йорданова

Бисерка Луканова

 

 

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. IV ПП -Ист/Геогр/АЕ

1. IV ПП -Ист/Геогр/АЕ

1. IV ПП -Ист/Геогр/АЕ

 

 

Тимова/Стефан./Обрет.

Тимова/Стефан./Обрет.

Тимова/Стефан./Обрет.

 

 

2. IV ПП -Ист/Геогр/АЕ

2. IV ПП -Ист/Геогр/АЕ

2. IV ПП -Ист/Геогр/АЕ

 

 

Тимова/Стефан./Обрет.

Тимова/Стефан./Обрет.

Тимова/Стефан./Обрет.

 

 

3. Информатика

3. Математика

3. Немски език

 

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Дора Стоянова

Рени Борисова

 

 

4. Информатика

4. Математика

4. Биология

 

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Дора Стоянова

Мимия Докова

 

 

5. Математика

5. Информатика

5. БЕЛ

 

 

Дора Стоянова

И. Ценков/Цв. Стоянов

Гергана Цветкова

 

 

6. Математика

6. Информатика

6. БЕЛ

 

 

Дора Стоянова

И. Ценков/Цв. Стоянов

Гергана Цветкова

 

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

 

Цветелина Цветкова

Марияна Стефанова

Димитринка Тодорова

 

 

XIIА

XIIБ

XIIВ

XIIГ

 

1. ИТ

1.  Математика

1. Английски език

1. Химия

 

М.Ценкова /К.Асенов

Павлинка Герасимова

Елина Петрова

Бисерка Луканова

 

2. ИТ

2.  Математика

2. Английски език

2. Химия

 

М.Ценкова /К.Асенов

Павлинка Герасимова

Елина Петрова

Бисерка Луканова

 

3. БЕЛ

3. Английски език

3. ФВС

3.  Математика

 

Гергана Цветкова

Елина Петрова

Сашо Борисов

Павлинка Герасимова

 

4. БЕЛ

4. Английски език

4. БЕЛ

4.  Математика

 

Гергана Цветкова

Елина Петрова

Димитрана Георгиева

Павлинка Герасимова

 

5.  Математика

5. ИТ

5. Математика

5. Биология

 

Павлинка Герасимова

Бистра Цонева

Мария Еленкова

Мимия Докова

 

6.  Математика

6. ИТ

6. Математика

6. Биология

 

Павлинка Герасимова

Бистра Цонева

Мария Еленкова

Мимия Докова

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

Цветан Стоянов

Павлинка Герасимова

Мария Еленкова

Юлия Тимова

 

 

Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook