^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ВТОРНИК

В сила от 22.10.2018 г.  

 

V А

V Б

VI

VII

VIII А

1. Математика – ИУЧ

1. География

1. Изобразително изк.

1. БЕЛ

1. Английски език

Пепа Петрова

Марияна Стефанова

Валентин Димитров

       Анна Амбова

Иванка Илиева

2. Математика – ИУЧ

2. БЕЛ

2. Технологии и предпр.

2. ФВС

2. Английски език

Пепа Петрова

Анна Амбова

Валентин Димитров

Николай Михайлов

Иванка Илиева

3. География

3. Математика – ИУЧ

3. Човекът и природата

4. Математика –-  ИУЧ

3. Математика

Марияна Стефанова

Пепа Петрова

Цецка Кръстева

Мария Еленкова

Людмила Пенкова

4. ФВС

4. Математика – ИУЧ

4. БЕЛ

5. Математика – ИУЧ

4. Английски език

Николай Михайлов

Пепа Петрова

Анна Амбова

Мария Еленкова

Иванка Илиева

5. ИТ

5. Английски език

5. Математика

2. Технологии и предпр.

5. ФВС

Д.Димитрова/Б. Цонева

Юлия Първанова

Мария Еленкова

Валентин Димитров

Димитринка Тодорова

6. ИТ

6. ФВС

6. Английски език

6. География

6. БЕЛ

Д.Димитрова/Б. Цонева

Николай Михайлов

Анита Обретенова

Росица Христова

Ваня Крумова

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

Бистра Цонева

Пепа Петрова

Цецка Кръстева

Росица Христова

Цветелина Цветкова

VIII Б

VIII В

IX А

IX Б

IX В

1. Английски език

1. Английски език

1. Математика

1. Биология

1. Английски език

Нели Йорданова

Александър Цонков

Стефчо Наков

Силвия Дренчева

Анита Обретенова

2. Английски език

2. Английски език

2. Биология

2. Физика

2. Английски език

Нели Йорданова

Александър Цонков

Силвия Дренчева

Цецка Кръстева

Анита Обретенова

3. Математика

3. ФВС

3. Изобразително изк.

3. Немски език

3. Химия

Стефчо Наков

Димитринка Тодорова

Валентин Димитров

Рени Борисова

Бисерка Луканова

4. БЕЛ

4. Математика

4. История

4. ИТ

4. Немски език

Ваня Крумова

Людмила Пенкова

Юлия Тимова

Кр. Асенов/Б.Цонева

Рени Борисова

5. Английски език

5. Английски език

5. Английски език

5. БЕЛ

5. История

Нели Йорданова

Александър Цонков

Анита Обретенова

Ваня Крумова

Юлия Тимова

6. Английски език

6. Английски език

6. Немски език

6. Математика

6. Математика

Нели Йорданова

Александър Цонков

Рени Борисова

Павлинка Герасимова

Мария Еленкова

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

Марияна Стефанова

Димитринка Тодорова

Цветан Стоянов

Павлинка Герасимова

Мария Еленкова

IX Г

X А

X Б

X В

XГ

1. Химия

1. Физика

1. Информатика

1. Математика

1. Математика

Бисерка Луканова

Петрана Лилова

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Мария Еленкова

Людмила Пенкова

2. Химия

2. Немски език

2. Информатика

2. Матеатика

2. БЕЛ

Бисерка Луканова

Рени Борисова

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Мария Еленкова

Димитрана Георгиева

3. БЕЛ

3. Английски език

3. Физика

3. Биология

3. Информатика

Димитрана Георгиева

Анита Обретенова

Петрана Лилова

Мимия Докова

Б. Цонева/Цв. Стоянова

4. ИТ

5. Етика и право

4. Биология

4. Физика

4. География

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Цветелина Цветкова

Мимия Докова

Петрана Лилова

Марияна Стефанова

5. Математика

5. Математика

5. Етика и право

5. Немски език

5. Физика

Павлинка Герасимова

Пепа Петрова

Цветелина Цветкова

Рени Борисова

Петрана Лилова

6. Физика

6. Биология

6. Математика

6. Етика и право

6. Биология

Цецка Кръстева

Мимия Докова

Пепа Петрова

Цветелина Цветкова

Силвия Дренчева

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

Юлия Тимова

Анита Обретенова

Стайка Минчова

Димитрана Георгиева

Силвия Дренчева

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. ФВС

1. Немски език

1. БЕЛ

 

 

Димитринка Тодорова

Рени Борисова

Димитринка Монова

 

 

2. Инфрматика

2. География

2. Математика

 

 

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

Росица Христова

Дора Стоянова

 

 

3. Информатика

3. Математика

3. География

 

 

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

Дора Стоянова

Росица Христова

 

 

4. География

4. Химия

4. Физика

 

 

Росица Христова

Бисерка Луканова

Цецка Кръстева

 

 

5. Математика

5. Инфрматика

5. Английски език

 

 

Дора Стоянова

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

Стайка Минчова

 

 

6. Химия

6. Информатика

6. Английски език

 

 

Бисерка Луканова

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

Стайка Минчова

 

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

 

Дора Стоянова

Илиян Ценков

Мимия Докова

 

 

XIIA

XIIБ

XIIB

XIIГ

 

1. Английски език

1. История

1. ФВС

1. БЕЛ

 

Юлия Първанова

Юлия Тимова

Сашо Борисов

Димитрана Георгиева

 

2. БЕЛ

2. Математика

2. История

2. Математатика

 

Димитринка Монова

Павлинка Герасимова

Юлия Тимова

Людмила Пенкова

 

3. История

3. БЕЛ

3. Английски език

3. Английски език

 

Юлия Тимова

Димитринка Монова

Нели Йорданова

Юлия Първанова

 

4. Математика

4. БЕЛ

4. Математика

4. Английски език

 

Павлинка Герасимова

Димитринка Монова

Дора Стоянова

Юлия Първанова

 

5. Свят и личност

5. Информатика

5. БЕЛ

5. Биология

 

Марияна Стефанова

Красимир Асенов

Димитрана Георгиева

Силвия Дренчева

 

6. Свят и личност

6. Информатика

6. БЕЛ

6. История

 

Марияна Стефанова

Красимир Асенов

Димитрана Георгиева

Юлия Тимова

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

Красимир Асенов

Сашо Борисов

Нели Йорданова

Бисерка Луканова

 

 

Copyright © 2019. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook