^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ВТОРНИК

В сила от 15.09.2020 г.    

 

V

VI А

VII A

VII Б

VIII А

1. Английски език

1. ФВС

1. Математика

1. Изобразително изк.

1. Английски език

Нели Йорданова

Николай Михайлов

Светлана Станкова

Валентин Димитров

Иванка Илиева

2. Математика

3. Изобразително изк.

2. Музика

2. Физика

2. Английски език

Светлана Станкова

Валентин Димитров

Пламен Крумов

Цеца Кръстева

Иванка Илиева

3. Музика

3. Математика

3. Биология

3. БЕЛ

3. ФВС

Пламен Крумов

Светлана Станкова

Силвия Дренчева

Ваня Найденова

Николай Михайлов

4. Човекът и природата

4. Математика

4. Физика

4. БЕЛ

4. Английски език

Цветомила Ценова

Светлана Станкова

Цеца Кръстева

Ваня Найденова

Иванка Илиева

5. Изобразително изк.

5. География

5. БЕЛ

5. Математика

5. Английски език

Валентин Димитров

Марияна Стефанова

Ваня Найденова

Светлана Станкова

Иванка Илиева

6. География

5. Човекът и природата

6. БЕЛ

3. Биология

6. ИТ

Марияна Стефанова

Цветомила Ценова

Ваня Найденова

Силвия Дренчева

М.Ценкова /Б. Цонева

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

Цветомила Ценова

Светлана Станкова

Бистра Цонева

Ваня Найденова

Цеца Кръстева

VIII Б

VIII В

IX А

IX Б

IX В

1. Английски език

1. Английски език

1. История

1. Немски език

1. БЕЛ

Стайка Минчова

Александър Цонков

Росица Христова

Рени Борисова

Ваня Крумова

2. Английски език

2. Английски език

2. Немски език

2. История

2. Английски език

Стайка Минчова

Александър Цонков

Рени Борисова

Росица Христова

Нели Йорданова

3. Английски език

3. Информатика

3. Информатика

3. БЕЛ

3. ФВС

Стайка Минчова

М.Ценкова /Д.Димитрова

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

Ваня Крумова

Димитринка Тодорова

4. ФВС

4. Английски език

4. БЕЛ

3. Информатика

4. ИТ

Николай Михайлов

Александър Цонков

Ваня Крумова

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

М.Ценкова /Б. Цонева

5. ИТ

5. Английски език

5. Физика

5. Английски език

5. Химия

М.Ценкова /Б. Цонева

Александър Цонков

Цеца Кръстева

Нели Йорданова

Бисерка Луканова

6. Английски език

6. Английски език

6. Химия

6. Английски език

6. История

Стайка Минчова

Александър Цонков

Бисерка Луканова

Нели Йорданова

Росица Христова

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

Илиян Ценков

Мимия Докова

Росица Христова

Нели Йорданова

Бисерка Луканова

X А

X Б

X В

XI A

 

1. БЕЛ

1. Физика

1. Музика

1. ИТ

 

Гергана Цветкова

Цеца Кръстева

Пламен Крумов

М.Ценкова /К.Асенов

 

2. БЕЛ

2. Философия

2. Математика

2. ИТ

 

Гергана Цветкова

Цветелина Цветкова

Людмила Пенкова

М.Ценкова /К.Асенов

 

3. Философия

3. Математика

3. История

3. Математика

 

Цветелина Цветкова

Людмила Пенкова

Юлия Тимова

Павлинка Герасимова

 

4. Математика

4. БЕЛ

4. География

4.  Математика

 

Людмила Пенкова

Гергана Цветкова

Марияна Стефанова

Павлинка Герасимова

 

5. История

5. БЕЛ

5. Биология

5. Информатика

 

Юлия Тимова

Гергана Цветкова

Мимия Докова

И. Ценков/Цв. Стоянов

 

6. Физика

6. История

6. Английски език

6. Информатика

 

Цеца Кръстева

Юлия Тимова

Елина Петрова

И. Ценков/Цв. Стоянов

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

Цветелина Цветкова

Марияна Стефанова

Димитринка Тодорова

Цветан Стоянов

 

XIБ

XIВ

XI Г

XII А

 

1. Английски език

1. Информатика

1. Математика

1. Математика

 

Елина Петрова

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Павлинка Герасимова

Дора Стоянова

 

2. Английски език

2. Информатика

2.  Математика

2. Математика

 

Елина Петрова

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Павлинка Герасимова

Дора Стоянова

 

3. Информатика

3. Английски език

3. Химия

3. География

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Елина Петрова

Цветомила Ценова

Марияна Стефанова

 

4. Информатика

4. Английски език

4. ФВС

4. История

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Елина Петрова

Сашо Борисов

Росица Христова

 

5. Математика

5. Математика

5. Английски език

5. ФВС

 

Павлинка Герасимова

Мария Еленкова

Анита Обретенова

Сашо Борисов

 

6.  Математика

6. Математика

6. Биология

6. Английски език

 

Павлинка Герасимова

Мария Еленкова

Мимия Докова

Анита Обретенова

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

Павлинка Герасимова

Мария Еленкова

Юлия Тимова

Анита Обретенова

 

XIIБ

XIIВ

XIIГ

 

 

1. Математика

1. БЕЛ

1. Математика

 

 

Мария Еленкова

Димитрана Георгиева

Людмила Пенкова

 

 

2. Математика

2. БЕЛ

2. Английски език

 

 

Мария Еленкова

Димитрана Георгиева

Александър Цонков

 

 

3. История

3. Математика

3. Английски език

 

 

Росица Христова

Дора Стоянова

Александър Цонков

 

 

4. Английски език

4. Математика

4. Биология

 

 

Стайка Минчова

Дора Стоянова

Силвия Дренчева

 

 

5. Английски език

5. Свят и личност

5. БЕЛ

 

 

Стайка Минчова

Цветелина Цветкова

Димитрана Георгиева

 

 

6. ФВС

6. Свят и личност

6. БЕЛ

 

 

Сашо Борисов

Цветелина Цветкова

Димитрана Георгиева

 

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

 

Стайка Минчова

Димитрана Георгиева

Силвия Дренчева

 

 

 

Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook