^Нагоре
 • 1 ПМГ "Св. Климент Охридски"
  НАУКА, ВДЪХНОВЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ!
 • 2 ИНФОРМАТИКА ...
  Информатиците са сред най-търсените и високо платени специалисти в света. Научете се да програмирате на съвременни програмни езици и работни среди. Създайте интересни и забавни приложения и игри. Обучението по информатика в ПМГ ще ви даде отлични шансове за реализация като специалисти в областта на информатиката и програмирането.
 • 3 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ...
  Познаването на съвременни компютърни технологии е задължително условие за успех. Научете се да създавате мултимедийни приложения и анимации, да поддържате информационни системи и бази от данни, да създавате WEB- сайтове. Използвайте компютрите рационално в ежедневието си.
 • 4 БИОЛОГИЯ...
  Разполагаме със съвременно оборудвани лаборатории. Вие ще научите интересни неща за произхода на живота, ГМО, нанотехнологиите. Ще се подготвите за успешно представяне на национални олимпиади и състезания. Ще участвате в различни проекти, ще пътувате и ще се забавлявате.
 • 5 ПРОЕКТИРАЙ САМ БЪДЕЩЕТО СИ!
  ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ЕЛАТЕ ПРИ НАС, ЗА ДА УСПЕЕМ ЗАЕДНО!
baner

ВТОРНИК

В сила от II срок

 

V

VI

VII

VIII А

VIII Б

1. Математика – ИУЧ

1. БЕЛ

1. Английски език

1. Английски език

1. Английски език

Мария Еленкова

Ваня Крумова

Юлия Първанова

Соня Борисова

Стайка Минчова

2. БЕЛ

2. Английски език

2. География

2. Английски език

2. Английски език

Ваня Крумова

Александър Цонков

Марияна Стефанова

Соня Борисова

Стайка Минчова

3. География

3. Математика

3. Музика

3. Английски език

3. ФВС

Марияна Стефанова

Мария Еленкова

Пламен Крумов

Соня Борисова

Сашо Борисов

4. ФВС

4. Математика – ИУЧ

4. Физика

4. ФВС

4. БЕЛ

Николай Михайлов

Мария Еленкова

Горан Бонов

Сашо Борисов

Анна Амбова

5. Човекът и природата

5. География

5. Математика

5. Английски език

5. Английски език

Цеца Кръстева

Росица Христова

Дора Стоянова

Соня Борисова

Стайка Минчова

6. Музика

6. ФВС

6. БЕЛ

6. Философия

6. Английски език

Пламен Крумов

Николай Михайлов

Анна Амбова

Цветелина Цветкова

Стайка Минчова

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

Цеца Кръстева

Росица Христова

Анна Амбова

Цветан Стоянов

Павлинка Герасимова

VIII В

VIII Г

IX А

IX Б

IX В

1. Английски език

1. Английски език

1. История

1. Физика

1. ИТ

Нели Йорданова

Анита Обретенова

Юлия Тимова

Горан Бонов

Цветелина Стоянова/БС

2. Английски език

2. Английски език

2. Музика

2. БЕЛ

2. ИТ

Нели Йорданова

Анита Обретенова

Пламен Крумов

Анна Амбова

Цв. Стоянова/Б. Цонева

3. Философия

3. Английски език

3. Физика

3. БЕЛ

3. География

Цветелина Цветкова

Анита Обретенова

Горан Бонов

Анна Амбова

Росица Христова

4. Английски език

4. Информатика

4. Немски език

4. Английски език

4. Английски език

Нели Йорданова

Цветелина Стоянова

Рени Борисова

Стайка Минчова

Иванка Илиева

5. БЕЛ

5. Информатика

5. Английски език

5. Музика

5. Английски език

Димитрана Георгиева

Цветелина Стоянова

Анита Обретенова

Пламен Крумов

Иванка Илиева

6. Математика

6. Английски език

6. Химия

6. География

6. БЕЛ

Мария Еленкова

Анита Обретенова

Цеца Кръстева

Росица Христова

Димитрана Георгиева

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

Мария Еленкова

Юлия Тимова

Анита Обретенова

Стайка Минчова

Димитрана Георгиева

IX Г

X А

X Б

X В

 

1. Музика

1. Математика

1. Етика и право

1. Английски език

 

Пламен Крумов

Дора Стоянова

Цветелина Цветкова

Александър Цонков

 

2. Немски език

2. Биология

2. Математика

2. Етика и право

 

Рени Борисова

Мимия Докова

Дора Стоянова

Цветелина Цветкова

 

3. Английски език

3. ИТ

3. Биология

3. Информатика

 

Иванка Илиева

И. Ценков/Д. Димитрова

Мимия Докова

Бистра Цонева

 

4. История

4. ИТ

4. Химия

4. Математика

 

Юлия Тимова

И. Ценков/Д. Димитрова

Бисерка Луканова

Дора Стоянова

 

5. Химия

5. Етика и право

5. ИТ

5. Биология

 

Бисерка Луканова

Цветелина Цветкова

И. Ценков/Д. Димитрова

Мимия Докова

 

6. Математика

6. ФВС

6. ИТ

6. Биология

 

Дора Стоянова

Димитринка Тодорова

И. Ценков/Д. Димитрова

Мимия Докова

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

Силвия Дренчева

Дора Стоянова

Илиян Ценков

Мимия Докова

 

XI А

XI Б

XI В

XI Г

 

1. Биология

1. Математика

1. Математика

1. Химия

 

Силвия Дренчева

Стефчо Наков

Пепа Петрова

Бисерка Луканова

 

2. ФВС

2. Биология

2. Математика

2. Химия

 

Сашо Борисов

Силвия Дренчева

Пепа Петрова

Бисерка Луканова

 

3. БЕЛ

3. Информатика

3. Немски език

3. Английски език

 

Димитринка Монова

Кр. Асенов/Цв. Стоянов

Рени Борисова

Александър Цонков

 

4. Математика

4. Информатика

4. Биология

4. Английски език

 

Павлинка Герасимова

Кр. Асенов/Цв. Стоянов

Силвия Дренчева

Александър Цонков

 

5. Информатика

5. БЕЛ

5. Английски език

5. Биология

 

Кр. Асенов/Цв. Стоянов

Димитринка Монова

Нели Йорданова

Силвия Дренчева

 

6. Информатика

6. Английски език

6. Английски език

6. Биология

 

Кр. Асенов/Цв. Стоянов

Иванка Илиева

Нели Йорданова

Силвия Дренчева

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

Красимир Асенов

Сашо Борисов

Нели Йорданова

Бисерка Луканова

 

XIIA

XIIБ

XIIB

 

 

1. География

1. Немски език

1. БЕЛ

 

 

Марияна Стефанова

Татяна Петрова

Димитринка Монова

 

 

2. Английски език

2. История

2. БЕЛ

 

 

Юлия Първанова

Юлия Тимова

Димитринка Монова

 

 

3. История

3. Математика

3. Немски език

 

 

Юлия Тимова

Пепа Петрова

Татяна Петрова

 

 

4. Немски език

4. Математика

4. География

 

 

Татяна Петрова

Пепа Петрова

Марияна Стефанова

 

 

5. Математика

5. География

5. ФВС

 

 

Павлинка Герасимова

Марияна Стефанова

Димитринка Тодорова

 

 

6. Математика

6. География

6. История

 

 

Павлинка Герасимова

Марияна Стефанова

Юлия Тимова

 

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

 

Цветелина Цветкова

Марияна Стефанова

Димитринка Тодорова