^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ВТОРНИК

В сила от 16.09.2019 г.     

V

VI А

VI Б

VII

VIII А

1. БЕЛ

1. Човекът и прородата

1. География

1. Математика – ИУЧ

1. Английски език

Ваня Найденова

Цветомила Ценова

Марияна Стефанова

Мария Еленкова

Елина Петрова

2. БЕЛ

2. География

2. Човекът и прородата

2. Математика – ИУЧ

2. БЕЛ

Ваня Найденова

Марияна Стефанова

Цветомила Ценова

Мария Еленкова

Ваня Крумова

3. Изобразително изк.

3. Английски език

3. ФВС

3. Биология

3. Английски език

Валентин Димитров

Иванка Илиева

Николай Михайлов

Мимия Докова

Елина Петрова

4. Математика

4. История

4. Английски език

4. ФВС

4. Английски език

Светлана Станкова

Даниел Йорданов

Иванка Илиева

Николай Михайлов

Елина Петрова

5. Математика

5. Музика

5. ИТ

5. БЕЛ

5. Английски език

Светлана Станкова

Пламен Крумов

Б. Цонева/Д. Димитрова

Ваня Найденова

Елина Петрова

6. Музика

6. ФВС

6. ИТ

6. БЕЛ

6. ФВС

Пламен Крумов

Николай Михайлов

Б. Цонева/Д. Димитрова

Ваня Найденова

Димитринка Тодорова

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

Светлана Станкова

Бистра Цонева

Ваня Найденова

Цеца Кръстева

Росица Христова

VIII Б

VIII В

IX А

IX Б

IX В

1. Англиски език

1. Информатика

1. Физика

1. Изобразително изк.

1. Математика

Нели Йорданова

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

Цеца Кръстева

Валентин Димитров

Людмила Пенкова

2. Англиски език

2. Информатика

2. ФВС

2. Немски език

2. Математика

Нели Йорданова

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

Димитринка Тодорова

Рени Борисова

Людмила Пенкова

3. Англиски език

3. БЕЛ

3. ИТ

3. Физика

3. География

Нели Йорданова

Ваня Крумова

И. Ценков/Кр. Асенов

Цеца Кръстева

Марияна Стефанова

4. БЕЛ

4. Английски език

4. Английски език

4. ИТ

4. Физика

Ваня Крумова

Александър Цонков

Стайка Минчова

И. Ценков/Кр. Асенов

Цеца Кръстева

5. Изобразително изк.

5. Английски език

5. История

5. География

5. ФВС

Валентин Димитров

Александър Цонков

Даниел Йорданов

Марияна Стефанова

Димитринка Тодорова

6. Англиски език

6. Английски език

6.  География

6. История

6. История

Нели Йорданова

Александър Цонков

Марияна Стефанова

Юлия Тимова

Даниел Йорданов

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

Нели Йорданова

Бисерка Луканова

Цветелина Цветкова

Марияна Стефанова

 

X А

X Б

X В

X Г

 

1. Биология

1. БЕЛ – ИУЧ

1. ФВС

1. История

 

Силвия Дренчева

Димитринка Монова

Сашо Борисов

Юлия Тимова

 

2. Математика

2. История

2. Биология

2. Химия

 

Стефчо Наков

Юлия Тимова

Силвия Дренчева

Бисерка Луканова

 

3. Химия

3. Математика

3. История

3. Немски език

 

Цветомила Ценова

Павлинка Герасимова

Юлия Тимова

Рени Борисова

 

4. БЕЛ – ИУЧ

4. Математика

4. БЕЛ – ИУЧ

4. Биология

 

Димитринка Монова

Павлинка Герасимова

Димитрана Георгиева

Мимия Докова

 

5. История

5. Информатика

5. Немски език

5.  Математика

 

Юлия Тимова

Цв. Стоянов/И. Ценков

Рени Борисова

Павлинка Герасимова

 

6. Информатика

6. Биология

6. Математика

6. Математика

 

Цв. Стоянов/И. Ценков

Силвия Дренчева

Мария Еленкова

Павлинка Герасимова

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

Цветан Стоянов

Павлинка Герасимова

Мария Еленкова

Юлия Тимова

 

XI А

XI Б

XI В

XI Г

 

1. ФВС

1. Немски език

1. Философия

1. Английски еизк

 

Димитринка Тодорова

Рени Борисова

Цветелина Цветкова

Анита Обретенова

 

2. Английски език

2. Биология

2. Геофграфия

2. Философия

 

Анита Обретенова

Мимия Докова

Росица Христова

Цветелина Цветкова

 

3. Английски език

3. География

3. ИТ

3. Биология

 

Анита Обретенова

Росица Христова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Силвия Дренчева

 

4. Химия

4. ФВС

4. ИТ

4. Биология

 

Бисерка Луканова

Сашо Борисов

Д. Димитрова/Б. Цонева

Силвия Дренчева

 

5. Математика

5. Химия

5. Математика

5. БЕЛ

 

Дора Стоянова

Бисерка Луканова

Мария Еленкова

Димитрана Георгиева

 

6. Биология

6. Английски език

6. Химия

6. БЕЛ

 

Мимия Докова

Стайка Минчова

Бисерка Луканова

Димитрана Георгиева

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

Анита Обретенова

Стайка Минчова

Димитрана Георгиева

Димитрана Георгиева

 

XII A

XII Б

XII B

 

 

1. Математика

1. Свят и личност

1. Биология

 

 

Дора Стоянова

Даниел Йорданов

Мимия Докова

 

 

2. Математика

2. Свят и личност

2. БЕЛ

 

 

Дора Стоянова

Даниел Йорданов

Димитринка Монова

 

 

3. Свят и личност

3. Математика

3. БЕЛ

 

 

Цветелина Цветкова

Дора Стоянова

Димитринка Монова

 

 

4. Свят и личност

4. Математика

4. История

 

 

Цветелина Цветкова

Дора Стоянова

Росица Христова

 

 

5. Немски език

5. История

5. Английски език

 

 

Жанета Рангелова

Росица Христова

Иванка Илиева

 

 

6. История

6. Немски език

6. Английски език

 

 

Росица Христова

Жанета Рангелова

Иванка Илиева

 

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

 

Дора Стоянова

Илиян Ценков

Мимия Докова

 

 

 

Copyright © 2019. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook