^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

СРЯДА

В сила от 06.02.2019 г.

 

V А

V Б

VI

VII

VIII А

1. Музика

1. Математика

1. Математика

1. БЕЛ

1. Информатика

Пламен Крумов

Пепа Петрова

Мария Еленкова

Анна Амбова

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

2. Математика

2. Човекът и природата

2. Английски език

2. БЕЛ

2. Информатика

Пепа Петрова

Велислава Гоцова

Анита Обретенова

Анна Амбова

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

3. География

3. Музика

3. ФВС

3. Английски език

3. Английски език

Марияна Стефанова

Пламен Крумов

Николай Михайлов

Александър Цонков

Иванка Илиева

4. Човекът и природата

4. География

4. БЕЛ

4. Математика

4. Математика

Велислава Гоцова

Марияна Стефанова

Анна Амбова

Мария Еленкова

Людмила Пенкова

5. Английски език

5. ИТ

5. Музика

5. История

5. Английски език

Юлия Първанова

Д. Димитрова/Б.Цонева

Пламен Крумов

Деми Димитров

Иванка Илиева

6. Английски език

6. ИТ

6. История

6. Изобразително изк.

6. Английски език

Юлия Първанова

Д. Димитрова/Б.Цонева

Деми Димитров

Валентин Димитров

Иванка Илиева

 

 

 

 

7. Английски език

 

 

 

 

Иванка Илиева

VIII Б

VIII В

IX А

IXБ

IXВ

1. ФВС

1. Английски език

1. БЕЛ

1. История

1. Английски език

Димитринка Тодорова

Александър Цонков

Ваня Крумова

Юлия Тимова

Анита Обретенова

2. Английски език

2. Английски език

2. БЕЛ

2. ФВС

2. Химия

Нели Йорданова

Александър Цонков

Ваня Крумова

Сашо Борисов

Бисерка Луканова

3. Информатика

3. Математика

3. Математика

3. Физика

3. Математика

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

Людмила Пенкова

Стефчо Наков

Цеца Кръстева

Мария Еленкова

4. Информатика

4. Английски език

4. ФВС

4. Математика

4. Физика

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

Александър Цонков

Сашо Борисов

Павлинка Герасимова

Цеца Кръстева

5. Английски език

5. Английски език

5. Английски език

5. Химия

5. ИТ

Нели Йорданова

Александър Цонков

Анита Обретенова

Велислава Гоцова

Кр. Асенов/Цв.Стоянова

6. Английски език

6. БЕЛ

6. Физика

6. Английски език

6. Биология

Нели Йорданова

Ваня Крумова

Цеца Кръстева

Анита Обретенова

Силвия Дренчева

7. Английски език

7. Изобразително изк.

7. Химия

7. Биология

7. Музика

Нели Йорданова

Валентин Димитров

Велислава Гоцова

Силвия Дренчева

Пламен Крумов

IX Г

X А

X Б

X В

XГ

1. Химия

1. Химия

1. ФВС

1. БЕЛ

1. География

Бисерка Луканова

Велислава Гоцова

Сашо Борисов

Димитрана Георгиева

Марияна Стефанова

2. История

2. География

2. Английски език

2. Математика

2. Информатика

Юлия Тимова

Марияна Стефанова

Стайка Минчова

Мария Еленкова

Б. Цонева/

3. Математика

3. Информатика

3. Химия

3. География

3. Етика и право

Павлинка Герасимова

Кр. Асенов/Цв.Стоянова

Велислава Гоцова

Росица Христова

Цветелина Цветкова

4. Английски език

4. Информатика

4. БЕЛ

4. Етика и право

4. Биология

Анита Обретенова

Кр. Асенов/Цв.Стоянова

Ваня Крумова

Цветелина Цветкова

Силвия Дренчева

5. Физика

5. Етика и право

5. БЕЛ

5. Английски език

5. Математика

Цеца Кръстева

Цветелина Цветкова

Ваня Крумова

Стайка Минчова

Людмила Пенкова

6. Музика

6. БЕЛ

6. География

6. Немски език

6. Английски език

Пламен Крумов

Димитринка Монова

Росица Христова

Рени Борисова

Стайка Минчова

7. Немски език

7. БЕЛ

7. Етика и право

7. История

7. Английски език

Рени Борисова

Димитринка Монова

Цветелина Цветкова

Деми Димитров

Стайка Минчова

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. Математика

1. История

1. Английски език

 

 

Дора Стоянова

Росица Христова

Стайка Минчова

 

 

2. Математика

2. БЕЛ

2. История

 

 

Дора Стоянова

Димитринка Монова

Росица Христова

 

 

3. Английски език

3. БЕЛ

3. Химия

 

 

Стайка Минчова

Димитринка Монова

Бисерка Луканова

 

 

4. Английски език

4. Английски език

4. БЕЛ

 

 

Стайка Минчова

Иванка Илиева

Димитринка Монова

 

 

5. История

5. Математика

5. Немски език

 

 

Росица Христова

Дора Стоянова

Рени Борисова

 

 

6. ФВС

6. Математика

6. Биология

 

 

Димитринка Тодорова

Дора Стоянова

Мимия Докова

 

 

7. Физика

7. ФВС

7. Биология

 

 

Цеца Кръстева

Димитринка Тодорова

Мимия Докова

 

 

XIIA

XIIБ

XIIB

XIIГ

 

1. Математика

1. Английски език

1. Английски език

1. Математика

 

Павлинка Герасимова

Юлия Първанова

Нели Йорданова

Людмила Пенкова

 

2. Математика

2. Английски език

2. БЕЛ

2. Свят и личност

 

Павлинка Герасимова

Юлия Първанова

Димитрана Георгиева

Деми Димитров

 

3. Английски език

3. Немски език

3. Математика

3. Свят и личност

 

Юлия Първанова

Татяна Петрова

Дора Стоянова

Деми Димитров

 

4. Английски език

4. История

4. Немски език

4. БЕЛ

 

Юлия Първанова

Юлия Тимова

Татяна Петрова

Димитрана Георгиева

 

5. ФВС

5. БЕЛ

5. История

5. БЕЛ

 

Сашо Борисов

Димитринка Монова

Юлия Тимова

Димитрана Георгиева

 

6. Немски език

6. Математика

6. ИТ

6. История

 

Татяна Петрова

Павлинка Герасимова

Цветелина Стоянова

Юлия Тимова

 

7. История

7. Математика

7. ИТ

7. Немски език

 

Юлия Тимова

Павлинка Герасимова

Цветелина Стоянова

Татяна Петрова

 

 

Copyright © 2019. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook