^Нагоре
 • 1 ПМГ "Св. Климент Охридски"
  НАУКА, ВДЪХНОВЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ!
 • 2 ИНФОРМАТИКА ...
  Информатиците са сред най-търсените и високо платени специалисти в света. Научете се да програмирате на съвременни програмни езици и работни среди. Създайте интересни и забавни приложения и игри. Обучението по информатика в ПМГ ще ви даде отлични шансове за реализация като специалисти в областта на информатиката и програмирането.
 • 3 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ...
  Познаването на съвременни компютърни технологии е задължително условие за успех. Научете се да създавате мултимедийни приложения и анимации, да поддържате информационни системи и бази от данни, да създавате WEB- сайтове. Използвайте компютрите рационално в ежедневието си.
 • 4 БИОЛОГИЯ...
  Разполагаме със съвременно оборудвани лаборатории. Вие ще научите интересни неща за произхода на живота, ГМО, нанотехнологиите. Ще се подготвите за успешно представяне на национални олимпиади и състезания. Ще участвате в различни проекти, ще пътувате и ще се забавлявате.
 • 5 ПРОЕКТИРАЙ САМ БЪДЕЩЕТО СИ!
  ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ЕЛАТЕ ПРИ НАС, ЗА ДА УСПЕЕМ ЗАЕДНО!
baner

СРЯДА

В сила от 02.10.2017 г.

 

   

V

VI

VII

VIII А

VIII Б

1. Математика

1. ИТ

1. Биология

1. Музика

1. Английски език

Мария Еленкова

Б. Цонева/Д. Димитрова

Силвия Дренчева

Пламен Крумов

Стайка Минчова

2. ТиП

2. ИТ

2. Английски език

2. Английски език

2. Английски език

Валентин Димитров

Б. Цонева/Д. Димитрова

Юлия Първанова

Соня Борисова

Стайка Минчова

3. БЕЛ

3. Математика

3. БЕЛ

3. Английски език

3. Английски език

Ваня Крумова

Мария Еленкова

Анна Амбова

Соня Борисова

Стайка Минчова

4. БЕЛ

4. История

4. Музика

4. БЕЛ

4. ФВС

Ваня Крумова

Юлия Тимова

Пламен Крумов

Анна Амбова

Сашо Борисов

5. Английски език

5. Човекът и природата

5. История

5. БЕЛ

5. Философия

Юлия Първанова

Цеца Кръстева

Росица Христова

Анна Амбова

Цветелина Цветкова

6. История

6. Музика

6. Математика

6. Английски език

6. Английски език

Юлия Тимова

Пламен Крумов

Дора Стоянова

Соня Борисова

Стайка Минчова

 

 

 

7. Английски език

7. БЕЛ

 

 

 

Соня Борисова

Анна Амбова

VIII В

VIII Г

IX А

IX Б

IX В

1. Информатика

1. Английски език

1. БЕЛ

1. ПиЛ

1. История

Цв. Стоянов/И. Ценков

Анита Обретенова

Анна Амбова

Цветелина Цветкова

Росица Христова

2. Информатика

2. Английски език

2. БЕЛ

2. ФВС

2. Химия

Цв. Стоянов/И. Ценков

Анита Обретенова

Анна Амбова

Сашо Борисов

Цеца Кръстева

3. ИТ

3. Английски език

3. География

3. История

3. ПиЛ

Цв. Стоянова/Б. Цонева

Анита Обретенова

Марияна Стефанова

Росица Христова

Цветелина Цветкова

4. Английски език

4. БЕЛ

4. ПиЛ

4. Информатика

4. Математика

Нели Йорданова

Димитрана Георгиева

Цветелина Цветкова

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

Мария Еленкова

5. Английски език

5. Музика

5. Английски език

5. Информатика

5. Математика

Нели Йорданова

Пламен Крумов

Анита Обретенова

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

Мария Еленкова

6. Английски език

6. Английски език

6. Информатика

6. Немски език

6. БЕЛ

Нели Йорданова

Анита Обретенова

Кр.Асенов/Цв. Стоянова

Рени Борисова

Димитрана Георгиева

7. ФВС

7. Философия

7. Информатика

7. Изобразително изк.

7. Музика

Николай Михайлов

Цветелина Цветкова

Кр.Асенов/Цв. Стоянова

Валентин Димитров

Пламен Крумов

IX Г

X А

X Б

X В

 

1. Изобразително изк.

1. Биология

1. БЕЛ

1. Английски език

 

Валентин Димитров

Мимия Докова

Ваня Крумова

Александър Цонков

 

2. Биология

2. Английски език

2. БЕЛ

2. География

 

Силвия Дренчева

Александър Цонков

Ваня Крумова

Росица Христова

 

3. Биология

3. Математика

3. Информатика

3. Биология

 

Силвия Дренчева

Дора Стоянова

И. Ценков/Цв. Стоянов

Мимия Докова

 

4. Английски език

4. Информатика

4. Биология

4. Немски език

 

Иванка Илиева

И. Ценков/Цв. Стоянов

Мимия Докова

Рени Борисова

 

5. Английски език

5. Химия

5. Математика

5. Химия

 

Иванка Илиева

Бойка Симеонова

Дора Стоянова

Бисерка Луканова

 

6. ПиЛ

6. ФВС

6. География

6. Химия

 

Цветелина Цветкова

Димитринка Тодорова

Росица Христова

Бисерка Луканова

 

7. Физика

7. БЕЛ

7. Английски език

7. Математика

 

Горан Бонов

Ваня Крумова

Александър Цонков

Дора Стоянова

 

XI А

XI Б

XI В

XIГ

 

1. Математика

1. Математика

1. Химия

1. География

 

Павлинка Герасимова

Стефчо Наков

Цеца Кръстева

Марияна Стефанова

 

2. Английски език

2. Математика

2. География

2. Математика

 

Иванка Илиева

Стефчо Наков

Марияна Стефанова

Мария Еленкова

 

3. Английски език

3. Химия

3. Математика

3. Химия

 

Иванка Илиева

Цеца Кръстева

Пепа Петрова

Бисерка Луканова

 

4. Химия

4. География

4. Математика

4. Физика

 

Цеца Кръстева

Марияна Стефанова

Пепа Петрова

Горан Бонов

 

5. География

5. Физика

5. БЕЛ

5. Английски език

 

Марияна Стефанова

Горан Бонов

Димитрана Георгиева

Александър Цонков

 

6. Физика

6. Английски език

6. ФВС

6. Английски език

 

Горан Бонов

Иванка Илиева

Сашо Борисов

Александър Цонков

 

7. Немски език

7. Английски език

7. Английски език

7. БЕЛ

 

Рени Борисова

Иванка Илиева

Нели Йорданова

Димитрана Георгиева

 

XIIA

XIIБ

XIIB

 

 

1. БЕЛ

1. Математика

1. Химия

 

 

Димитринка Монова

Пепа Петрова

Бисерка Луканова

 

 

2. Математика

2. Математика

2. Химия

 

 

Павлинка Герасимова

Пепа Петрова

Бисерка Луканова

 

 

3. Математика

3. Английски език

3. БЕЛ

 

 

Павлинка Герасимова

Юлия Първанова

Димитринка Монова

 

 

4. Английски език

4. ИТ

4. БЕЛ

 

 

Юлия Първанова

Дора Димитрова

Димитринка Монова

 

 

5. Информатика

5. ИТ

5. Биология

 

 

Илиян Ценков

Дора Димитрова

Мимия Докова

 

 

6. Информатика

6. БЕЛ

6. Биология

 

 

Илиян Ценков

Димитринка Монова

Мимия Докова

 

 

7. ФВС

7. БЕЛ

7. Английски език

 

 

Димитринка Тодорова

Димитринка Монова

Юлия Първанова