^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

СРЯДА

В сила от 22.10.2018 г. 

 

V А

V Б

VI

VII

VIII А

1. Музика

1. ИТ

1. Математика

1. БЕЛ

1. Информатика

Пламен Крумов

Д. Димитрова/Б.Цонева

Мария Еленкова

Анна Амбова

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

2. Човекът и природата

2. ИТ

2. Музика

2. БЕЛ

2. Информатика

Велислава Гоцова

Д. Димитрова/Б.Цонева

Пламен Крумов

Анна Амбова

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

3. БЕЛ

4. Математика

3. Английски език

3. Математика

3. Английски език

Анна Амбова

Пепа Петрова

Анита Обретенова

Мария Еленкова

Иванка Илиева

4. Математика

3. География

4. БЕЛ

4. История

4. Математика

Пепа Петрова

Марияна Стефанова

Анна Амбова

Деми Димитров

Людмила Пенкова

5. География

5. Музика

5. ФВС

5. Химия

5. Английски език

Марияна Стефанова

Пламен Крумов

Николай Михайлов

Бисерка Луканова

Иванка Илиева

6. Английски език

6. Човекът и природата

6. История

6. Музика

6. Английски език

Юлия Първанова

Велислава Гоцова

Деми Димитров

Пламен Крумов

Иванка Илиева

 

 

 

 

7. Английски език

 

 

 

 

Иванка Илиева

VIII Б

VIII В

IX А

IXБ

IXВ

1. ФВС

1. БЕЛ

1. Математика

1. ФВС

1. Химия

Димитринка Тодорова

Ваня Крумова

Стефчо Наков

Сашо Борисов

Бисерка Луканова

2. Английски език

2. Математика

2. БЕЛ

2. Физкика

2. Химия

Нели Йорданова

Людмила Пенкова

Ваня Крумова

Цецка Кръстева

Бисерка Луканова

3. Информатика

3. Музика

3. БЕЛ

3. История

3. ИТ

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

Пламен Крумов

Ваня Крумова

Юлия Тимова

Кр. Асенов/Цв.Стоянова

4. Информатика

4. Английски език

4. ФВС

7. Математика

4. Изобразително изк.

Ил. Ценков/Цв. Стоянов

Александър Цонков

Сашо Борисов

Павлинка Герасимова

Валентин Димитров

5. Английски език

5. Английски език

5. Физика

5. Химия

5. Математика

Нели Йорданова

Александър Цонков

Цецка Кръстева

Велислава Гоцова

Мария Еленкова

6. Английски език

6. Английски език

6. Немски език

6. Английски език

6. Физика

Нели Йорданова

Александър Цонков

Рени Борисова

Анита Обретенова

Цецка Кръстева

7. Английски език

7. Английски език

7. Химия

7. Изобразително изк.

7. Английски език

Нели Йорданова

Александър Цонков

Велислава Гоцова

Валентин Димитров

Анита Обретенова

IX Г

X А

X Б

X В

XГ

1. Физика

1. Химия

1. Етика и право

1. БЕЛ

1. Биология

Цецка Кръстева

Велислава Гоцова

Цветелина Цветкова

Димитрана Георгиева

Силвия Дренчева

2. История

2. ФВС

2. Английски език

2. Етика и право

2. Биология

Юлия Тимова

Димитринка Тодорова

Стайка Минчова

Цветелина Цветкова

Силвия Дренчева

3. Математика

3. Етика и право

3. Химия

3. Немски език

3. Математика

Павлинка Герасимова

Цветелина Цветкова

Велислава Гоцова

Рени Борисова

Людмила Пенкова

4. ФВС

4. Информатика

4. БЕЛ

4. Математика

4. Етика и право

Николай Михайлов

Кр. Асенов/Цв.Стоянова

Ваня Крумова

Мария Еленкова

Цветелина Цветкова

5. Английски език

5. Информатика

5. БЕЛ

5. География

5. Немски език

Анита Обретенова

Кр. Асенов/Цв.Стоянова

Ваня Крумова

Росица Христова

Рени Борисова

6. Изобразително изк.

6. БЕЛ

6. География

6. Английски език

6. Химия

Валентин Димитров

Димитринка Монова

Росица Христова

Стайка Минчова

Бисерка Луканова

7. Биология

7. БЕЛ

7. ФВС

7. История

7. Английски език

Мимия Докова

Димитринка Монова

Сашо Борисов

Деми Димитров

Стайка Минчова

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. Математика

1. История

1. Английски език

 

 

Дора Стоянова

Росица Христова

Стайка Минчова

 

 

2. Математика

2. Английски език

2. История

 

 

Дора Стоянова

Иванка Илиева

Росица Христова

 

 

3. История

3. БЕЛ

3. Химия

 

 

Росица Христова

Димитринка Монова

Бисерка Луканова

 

 

4. Английски език

4. БЕЛ

4. Химия

 

 

Стайка Минчова

Димитринка Монова

Бисерка Луканова

 

 

5. Английски език

5. Математика

5. Биология

 

 

Стайка Минчова

Дора Стоянова

Мимия Докова

 

 

6. ФВС

6. Математика

6. Биология

 

 

Димитринка Тодорова

Дора Стоянова

Мимия Докова

 

 

7. Физика

7. ФВС

7. Немски език

 

 

Цецка Кръстева

Димитринка Тодорова

Рени Борисова

 

 

XIIA

XIIБ

XIIB

XIIГ

 

1. Математика

1. Английски език

1. Английски език

1. История

 

Павлинка Герасимова

Юлия Първанова

Нели Йорданова

Юлия Тимова

 

2. Математика

2. Английски език

2. БЕЛ

2. Свят и личност

 

Павлинка Герасимова

Юлия Първанова

Димитрана Георгиева

Деми Димитров

 

3. Немски език

3. ФВС

3. Математика

3. Свят и личност

 

Татяна Петрова

Сашо Борисов

Дора Стоянова

Деми Димитров

 

4. Английски език

4. История

4. Немски език

4. БЕЛ

 

Юлия Първанова

Юлия Тимова

Татяна Петрова

Димитрана Георгиева

 

5. Английски език

5. Математика

5. История

5. БЕЛ

 

Юлия Първанова

Павлинка Герасимова

Юлия Тимова

Димитрана Георгиева

 

6. ФВС

6. Математика

6. ИТ

6. Немски език

 

Сашо Борисов

Павлинка Герасимова

Цветелина Стоянова

Татяна Петрова

 

7. История

7. Немски език

7. ИТ

7. Математика

 

Юлия Тимова

Татяна Петрова

Цветелина Стоянова

Людмила Пенкова

 

 

Copyright © 2019. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook