^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

СРЯДА

В сила от 15.09.2020 г.  

V

VI А

VII A

VII Б

VIII А

1. Математика

1. БЕЛ

1. Химия

1. Изобразително изк.

1. Философия

Светлана Станкова

Ваня Найденова

Бисерка Луканова

Валентин Димитров

Цветелина Цветкова

2. БЕЛ

2. Математика

2. Изобразително изк.

2. Химия

2. Английски език

Ваня Найденова

Светлана Станкова

Валентин Димитров

Бисерка Луканова

Иванка Илиева

3. БЕЛ

3. Човекът и природата

3. Математика

3. ИТ

3. Английски език

Ваня Найденова

Цветомила Ценова

Светлана Станкова

М.Ценкова /Б. Цонева

Иванка Илиева

4. ФВС

4. Английски език

4. География

4. ИТ

4. БЕЛ

Николай Михайлов

Нели Йорданова

Марияна Стефанова

М.Ценкова /Б. Цонева

Ваня Крумова

5. Човекът и природата

5. История

5. Английски език

5. Математика

5. Музика

Цветомила Ценова

Даниел Йорданов

Нели Йорданова

Светлана Станкова

Пламен Крумов

6. История

6. Музика

6. ТиП

6. Английски език

2. Английски език

Даниел Йорданов

Пламен Крумов

Валентин Димитров

Нели Йорданова

Иванка Илиева

 

 

 

 

3. Английски език

 

 

 

 

Иванка Илиева

VIII Б

VIII В

IX А

IX Б

IX В

1. ФВС

1. Английски език

1. Математика

1. Физика

1. Геофграфия

Николай Михайлов

Александър Цонков

Павлинка Герасимова

Цеца Кръстева

Росица Христова

2. Философия

2. Английски език

2. Геофграфия

2. БЕЛ

2. Физика

Цветелина Цветкова

Александър Цонков

Росица Христова

Ваня Крумова

Цеца Кръстева

3. Английски език

5. Английски език

3. ФВС

3. БЕЛ

3. Математика

Стайка Минчова

Александър Цонков

Димитринка Тодорова

Ваня Крумова

Павлинка Герасимова

4. Математрика

4. Философия

4. Химия

4. Математика

4. Биология

Дора Стоянова

Цветелина Цветкова

Бисерка Луканова

Павлинка Герасимова

Силвия Дренчева

5. Английски език

5. Информатика

5. Английски език

5. Философия

5. БЕЛ

Стайка Минчова

Д.Димитрова/М.Ценкова

Елина Петрова

Цветелина Цветкова

Ваня Крумова

6. Английски език

6. Английски език

6. Философия

6. Химия

6. БЕЛ

Стайка Минчова

Александър Цонков

Цветелина Цветкова

Бойка Симеонова

Ваня Крумова

7. Английски език

7. Музика

7. Биология

7. Английски език

7. Философия

Стайка Минчова

Пламен Крумов

Силвия Дренчева

Нели Йорданова

Цветелина Цветкова

X А

X Б

X В

XI А

 

1. География

1. Математика

1. История

1. Информатика

 

Марияна Стефанова

Людмила Пенкова

Юлия Тимова

Цв. Стоянов/И. Ценков

 

2. История

2. Английски език

2. География

2. БЕЛ

 

Юлия Тимова

Елина Петрова

Марияна Стефанова

Гергана Цветкова

 

3. Информатика

3. История

3. Биология

3. БЕЛ

 

Цв. Стоянов/И. Ценков

Юлия Тимова

Мимия Докова

Гергана Цветкова

 

4. Немски език

4. Информатика

4. Математика

4. IV ПП – Мат/Ист

 

Рени Борисова

Цв. Стоянов/И. Ценков

Людмила Пенкова

Наков/Тимова

 

5. Математика

5. Немски език

5. ФВС

5. IV ПП – Мат/Ист

 

Людмила Пенкова

Рени Борисова

Димитринка Тодорова

Наков/Тимова

 

6. Английски език

6. ИТ

6. БЕЛ

6. ФВС

 

Анита Обретенова

Кр.Асенов/И. Ценков

Гергана Цветкова

Сашо Борисов

 

7. ИТ

7. ФВС

7. БЕЛ

7. Английски език

 

Кр.Асенов/И. Ценков

Димитринка Тодорова

Гергана Цветкова

Анита Обретенова

 

XIБ

XIВ

XIГ

XIIА

 

1. Немски език

1. ФВС

1. Биология

1. Математика

 

Рени Борисова

Сашо Борисов

Мимия Докова

Дора Стоянова

 

2. Информатика

2. Немски език

2. Биология

2. Математика

 

Цв. Стоянов/И. Ценков

Рени Борисова

Мимия Докова

Дора Стоянова

 

3. Английски език

3. Гражданско образов.

3. Английски език

3. Немски език

 

Елина Петрова

Марияна Стефанова

Анита Обретенова

Албена Николова

 

4. IV ПП – Мат/Ист

4. IV ПП – ИТ/Ист

4. ФВС

4. Английски език

 

Наков/Тимова

Асенов/Стоянова/Тимова

Сашо Борисов

Анита Обретенова

 

5. IV ПП – Мат/Ист

5. IV ПП – ИТ/Ист

5. БЕЛ

5. Английски език

 

Наков/Тимова

Асенов/Стоянова/Тимова

Гергана Цветкова

Анита Обретенова

 

6. ИТ

6. Английски език

6. Химия

6. БЕЛ

 

М.Ценкова /Б. Цонева

Елина Петрова

Цветомила Ценова

Димитрана Георгиева

 

7. ИТ

7. Английски език

7. Химия

7. ФВС

 

М.Ценкова /Б. Цонева

Елина Петрова

Цветомила Ценова

Сашо Борисов

 

XIIБ

XIIВ

XIIГ

 

 

1. Немски език

1. ИТ

1. История

 

 

Албена Николова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Даниел Йорданов

 

 

2. Английски език

2. ИТ

2. Немски език

 

 

Стайка Минчова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Албена Николова

 

 

3. Математика

3. История

3. Химия

 

 

Мария Еленкова

Даниел Йорданов

Бисерка Луканова

 

 

4. Математика

4. Немски език

4. БЕЛ

 

 

Мария Еленкова

Албена Николова

Димитрана Георгиева

 

 

5. БЕЛ

5. Математика

5. Биология

 

 

Димитрана Георгиева

Дора Стоянова

Силвия Дренчева

 

 

6. Информатика

6. Математика

6. Биология

 

 

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Дора Стоянова

Силвия Дренчева

 

 

7. Информатика

7. БЕЛ

7. Английски език

 

 

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Димитрана Георгиева

Александър Цонков

 

 

 

Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook