^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

СРЯДА

В сила от 15.09.2021 г.  

 

V

VI

VII

VIII A

VIII Б

1. Математика

1. Изобразително изк.

1. БЕЛ

1. Музика

1. БЕЛ

Светлана Станкова

Валентин Димитров

Ваня Найденова

Пламен Крумов

Ваня Крумова

2. История

2. Математика

2. История

2. Английски език

2. Музика

Росица Христова

Светлана Станкова

Юлия Тимова

Иванка Илиева

Пламен Крумов

3. БЕЛ

3. Човекът и природата

3. Математика

3. Английски език

3. Английски език

Ваня Найденова

Силвия Дренчева

Светлана Станкова

Иванка Илиева

Стайка Минчова

4. БЕЛ

4. ФВС

4. Изобразително изк.

4. ИТ

4. Английски език

Ваня Найденова

Николай Михайлов

Валентин Димитров

Б. Цонева/Цв.Стоянова

Стайка Минчова

5. География

5. Английски език

5. ИТ

5. БЕЛ

5. ИТ

Марияна Стефанова

Нели Йорданова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Димитрана Георгиева

М.Ценкова/Цв.Стоянова

6. Изобразително изк.

6. Английски език

6. ИТ

6. Английски език

6. Английски език

Валентин Димитров

Нели Йорданова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Иванка Илиева

Стайка Минчова

 

 

 

7. Английски език

7. Английски език

 

 

 

Иванка Илиева

Стайка Минчова

VIII В

IX А

IXБ

IX В

 

1. Английски език

1. Английски език

1. География

1. Химия

 

Александър Цонков

Елина Петрова

Марияна Стефанова

Бисерка Луканова

 

2. Английски език

2. Английски език

2. Физика

2. География

 

Александър Цонков

Елина Петрова

Цеца Кръстева

Марияна Стефанова

 

3. БЕЛ

3. История

3. Математика

3. Английски език

 

Ваня Крумова

Юлия Тимова

Мария Еленкова

Нели Йорданова

 

4. БЕЛ

4. География

4. Немски език

4. История

 

Ваня Крумова

Марияна Стефанова

Рени Борисова

Росица Христова

 

5. Музика

5. Изобразително изк.

5. История

5.  Математика

 

Пламен Крумов

Валентин Димитров

Юлия Тимова

Павлинка Герасимова

 

6. Английски език

6. Физика

6. ФВС

6.  Математика

 

Александър Цонков

Цеца Кръстева

Николай Михайлов

Павлинка Герасимова

 

7. Английски език

7. ИТ

7. Английски език

7. ФВС

 

Александър Цонков

Д. Димитрова/Б. Цонева

Нели Йорданова

Димитринка Тодорова

 

X А

X Б

X В

 

 

1. Философия

1. История

1. Биология

 

 

Цветелина Цветкова

Росица Христова

Силвия Дренчева

 

 

2. Химия

2. Английски език

2. Биология

 

 

Бисерка Луканова

Нели Йорданова

Силвия Дренчева

 

 

3. Физика

3. Философия

3. Немски език

 

 

Цеца Кръстева

Цветелина Цветкова

Рени Борисова

 

 

4. Английски език

4. Музика

4. Философия

 

 

Елина Петрова

Пламен Крумов

Цветелина Цветкова

 

 

5. География

5. БЕЛ

5. Физика

 

 

Росица Христова

Ваня Крумова

Цеца Кръстева

 

 

6. БЕЛ

6. Немски език

6. БЕЛ

 

 

Ваня Крумова

Рени Борисова

Димитрана Георгиева

 

 

7. ФВС

7. Физика

7. БЕЛ

 

 

Сашо Борисов

Цеца Кръстева

Димитрана Георгиева

 

 

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. БЕЛ

1. Математика

1. Биология

 

 

Гергана Цветкова

Дора Стоянова

Мимия Докова

 

 

2. БЕЛ

2. Математика

2. Английски език

 

 

Гергана Цветкова

Дора Стоянова

Стайка Минчова

 

 

3. Математика

3. ИТ

3. БЕЛ

 

 

Дора Стоянова

М.Ценкова /К.Асенов

Гергана Цветкова

 

 

4. Математика

4. ИТ

4. ФВС

 

 

Дора Стоянова

М.Ценкова /К.Асенов

Димитринка Тодорова

 

 

5. Немски език

5. БЕЛ

5. Математика

 

 

Рени Борисова

Гергана Цветкова

Дора Стоянова

 

 

6. ФВС

6. БЕЛ

6. Химия

 

 

Димитринка Тодорова

Гергана Цветкова

Бисерка Луканова

 

 

7. Английски език

7. Немски език

7. Химия

 

 

Анита Обретенова

Рени Борисова

Бисерка Луканова

 

 

XIIА

XIIБ

XIIВ

XIIГ

 

1. Информатика

1. ИТ

1. Математика

1. ФВС

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Бистра Цонева

Мария Еленкова

Сашо Борисов

 

2. Информатика

2. ИТ

2. Математика

2. Биология

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Бистра Цонева

Мария Еленкова

Мимия Докова

 

3. Немски език

3. Информатика

3. ФВС

3. Биология

 

Анелия Христова

И. Ценков

Сашо Борисов

Мимия Докова

 

4. Английски език

4. Информатика

4. Немски език

4. Химия

 

Анита Обретенова

И. Ценков

Анелия Христова

Бисерка Луканова

 

5. Английски език

5. Немски език

5. Английски език

5. Химия

 

Анита Обретенова

Анелия Христова

Елина Петрова

Бисерка Луканова

 

6. IV ПП – Мат/Ист

6. IV ПП – Мат/Ист

6. IV ПП – ИТ/Ист

6. Английски език

 

Наков/Тимова

Наков/Тимова

Асенов/Стоянова/Тимова

Анита Обретенова

 

7. IV ПП – Мат/Ист

7. IV ПП – Мат/Ист

7. IV ПП – ИТ/Ист

7. Немски език

 

Наков/Тимова

Наков/Тимова

Асенов/Стоянова/Тимова

Анелия Христова

 

 

Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook