^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ЧЕТВЪРТЪК

В сила от 15.09.2020 г.   

V

VI

VII А

VII Б

VIII А

1. БЕЛ

1. Математика

1. Химия

1. ТиП

1. БЕЛ

Ваня Найденова

Светлана Станкова

Бисерка Луканова

Валентин Димитров

Ваня Крумова

2. ФВС

2. Човекът и природата

2. Математика

2. БЕЛ

2. Математика

Николай Михайлов

Цветомила Ценова

Мария Еленкова

Ваня Найденова

Дора Стоянова

3. Математика

3. ФВС

3. Математика

3. Химия

3. Английски език

Светлана Станкова

Николай Михайлов

Мария Еленкова

Бисерка Луканова

Иванка Илиева

4. Математика

4. Английски език

4. БЕЛ

4. История

4. Английски език

Светлана Станкова

Нели Йорданова

Ваня Найденова

Юлия Тимова

Иванка Илиева

5. Музика

5. БЕЛ

5. История

5. Математика

5. Английски език

Пламен Крумов

Ваня Найденова

Юлия Тимова

Мария Еленкова

Иванка Илиева

6. Английски език

6. БЕЛ

6. Изобразително изк.

6. Математика

6. Английски език

Нели Йорданова

Ваня Найденова

Валентин Димитров

Мария Еленкова

Иванка Илиева

 

 

 

 

 

VIII Б

VIII В

IX А

IX Б

IX В

1. Английски език

1. Математика

1. ФВС

1. Химия

1. Биология

Стайка Минчова

Павлинка Герасимова

Димитринка Тодорова

Бойка Симеонова

Силвия Дренчева

2. БЕЛ

2.  Математика

2. История

2. География

2. Биология

Ваня Крумова

Павлинка Герасимова

Росица Христова

Марияна Стефанова

Силвия Дренчева

3. Английски език

3. БЕЛ

3. ИТ

3. Биология

3. Изобразително изк.

Стайка Минчова

Ваня Крумова

Кр. Асенов/Б. Цонева

Силвия Дренчева

Валентин Димитров

4. Английски език

5. Английски език

4. Английски език

4. ИТ

4. Химия

Стайка Минчова

Александър Цонков

Елина Петрова

Кр. Асенов/Б. Цонева

Бисерка Луканова

5. Английски език

5. Английски език

5. БЕЛ

5. История

5. Английски език

Стайка Минчова

Александър Цонков

Ваня Крумова

Росица Христова

Нели Йорданова

6. Музика

6. Английски език

6. БЕЛ

6. ФВС

6. История

Пламен Крумов

Александър Цонков

Ваня Крумова

Димитринка Тодорова

Росица Христова

 

 

 

 

 

X А

X Б

X В

XI А

 

1. История

1. География

1. Немски език

1. Английски език

 

Юлия Тимова

Марияна Стефанова

Рени Борисова

Анита Обретенова

 

2. Физика

2. Немски език

2. История

2. Английски език

 

Цеца Кръстева

Рени Борисова

Юлия Тимова

Анита Обретенова

 

3. Английски език

3. Английски език

3. Химия

3. Информатика

 

Анита Обретенова

Елина Петрова

Цветомила Ценова

И. Ценков/Цв. Стоянов

 

4. Немски език

4. ФВС

4. Биология

4. Информатика

 

Рени Борисова

Димитринка Тодорова

Мимия Докова

И. Ценков/Цв. Стоянов

 

5. ФВС

5. Химия

5. Биология

5. ИТ

 

Димитринка Тодорова

Цветомила Ценова

Мимия Докова

М.Ценкова /К.Асенов

 

6. Химия

6. История

6. Философия

6. ИТ

 

Цветомила Ценова

Юлия Тимова

Цветелина Цветкова

М.Ценкова /К.Асенов

 

 

 

 

 

 

XI Б

XI В

XI Г

XIIA

 

1. Информатика

1. Математика

1. Биология

1. БЕЛ

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Мария Еленкова

Мимия Докова

Димитрана Георгиева

 

2. Информатика

2. ФВС

2. Биология

2. БЕЛ

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Сашо Борисов

Мимия Докова

Димитрана Георгиева

 

3. БЕЛ

3. Информатика

3. Немски език

3. История

 

Гергана Цветкова

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Рени Борисова

Росица Христова

 

4. БЕЛ

4. Информатика

4. Английски език

4. Физика

 

Гергана Цветкова

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Анита Обретенова

Цеца Кръстева

 

5. Английски език

5. Немски език

5. БЕЛ

5. Математика

 

Елина Петрова

Рени Борисова

Гергана Цветкова

Дора Стоянова

 

6. Немски език

6. Английски език

6. БЕЛ

6. Математика

 

Рени Борисова

Елина Петрова

Гергана Цветкова

Дора Стоянова

 

 

 

 

 

 

XIIБ

XIIВ

XIIГ

 

 

1. История

1. Английски език

1. Свят и личност

 

 

Росица Христова

Иванка Илиева

Цветелина Цветкова

 

 

2. Английски език

2. Английски език

2. Свят и личност

 

 

Стайка Минчова

Иванка Илиева

Цветелина Цветкова

 

 

3. Свят и личност

3. Математика

3. Физика

 

 

Цветелина Цветкова

Дора Стоянова

Цеца Кръстева

 

 

4. Свят и личност

4. БЕЛ

4. География

 

 

Цветелина Цветкова

Димитрана Георгиева

Марияна Стефанова

 

 

5. Информатика

5. БЕЛ

5. Химия

 

 

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Димитрана Георгиева

Бисерка Луканова

 

 

6. Информатика

6. ФВС

6. Химия

 

 

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Сашо Борисов

Бисерка Луканова

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook