^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ЧЕТВЪРТЪК

В сила от 22.10.2018 г. 

 

VА

VБ

VI

VII

VIII А

1. ФВС

1. БЕЛ

1. ИТ

1. Математика – ИУЧ

1. Английски език

Николай Михайлов

Анна Амбова

Д.Димитрова/Б.Цонева

Мария Еленкова

Иванка Илиева

2. Математика

2. БЕЛ

2. ИТ

2. Математика – ИУЧ

2. Английски език

Пепа Петрова

Анна Амбова

Д.Димитрова/Б.Цонева

Мария Еленкова

Иванка Илиева

3. Технологии и предпр.

3. ФВС

3. География

3. Английски език

3. Английски език

Валентин Димитров

Николай Михайлов

Марияна Стефанова

Александър Цонков

Иванка Илиева

4. БЕЛ

4. Технологии и предпр.

4. Математика

4. География

4. Математика

Анна Амбова

Валентин Димитров

Мария Еленкова

Росица Христова

Людмила Пенкова

5. БЕЛ

5. История

5. Човекът и природата

5. Биология

5. БЕЛ

Анна Амбова

Деми Димитров

Цецка Кръстева

Силвия Дренчева

Ваня Крумова

6. История

6. Математика

6. ФВС

6. Изобразително изк.

6. БЕЛ

Деми Димитров

Пепа Петрова

Николай Михайлов

Валентин Димитров

Ваня Крумова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Б

VIII В

IX А

IXБ

IXВ

1. БЕЛ

1. Английски език

1. Математика

1. Информатика

1. Философия

Ваня Крумова

Александър Цонков

Стефчо Наков

Цв.Стоянов/Ил. Ценков

Цветелина Цветкова

2. БЕЛ

2. Английски език

2. Информатика

2. Биология

2. История

Ваня Крумова

Александър Цонков

Цв.Стоянов/Ил. Ценков

Силвия Дренчева

Юлия Тимова

3. Английски език

3. БЕЛ

3. Философия

3. История

3. Информатика

Нели Йорданова

Ваня Крумова

Цветелина Цветкова

Юлия Тимова

Цв.Стоянов/Ил. Ценков

4. Английски език

4. Английски език

4. История

4. Философия

4. Биология

Нели Йорданова

Александър Цонков

Юлия Тимова

Цветелина Цветкова

Силвия Дренчева

5. Английски език

5. Математика

5. ИТ

5. ФВС

5. БЕЛ

Нели Йорданова

Людмила Пенкова

Кр. Асенов/Д. Димитрова

Сашо Борисов

Димитрана Георгиева

6. Математика

6. Английски език

6. Биология

6. Немски език

6. БЕЛ

Стефчо Наков

Александър Цонков

Силвия Дренчева

Рени Борисова

Димитрана Георгиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IXГ

X А

X Б

X В

XГ

1. История

1. Немски език

1. ФВС

1. Химия

1. Английски език

Юлия Тимова

Рени Борисова

Сашо Борисов

Бойка Симеонова

Стайка Минчова

2. Философия

2. Биология

2. Физика

2. ФВС

2. Английски език

Цветелина Цветкова

Мимия Докова

Петрана Лилова

Николай Михайлов

Стайка Минчова

3. БЕЛ

3. Математика

3. Информатка

3. Биология

3. Физика

Димитрана Георгиева

Пепа Петрова

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Мимия Докова

Петрана Лилова

4. БЕЛ

4. Английски език

4. Математика

4. ИТ

4. Химия

Димитрана Георгиева

Анита Обретенова

Пепа Петрова

Б. Цонева/Цв.Стоянова

Бисерка Луканова

5. Английски език

5. Физика

5. Немски език

5. ИТ

5. ФВС

Анита Обретенова

Петрана Лилова

Рени Борисова

Б. Цонева/Цв.Стоянова

Николай Михайлов

6. Английски език

6. Информатика

6. Биология

6. Физика

6. Математика

Анита Обретенова

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

Мимия Докова

Петрана Лилова

Людмила Пенкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. География

1. Математика

1. Биология

 

 

Росица Христова

Дора Стоянова

Мимия Докова

 

 

2. Немски език

2. География

2. БЕЛ

 

 

Рени Борисова

Росица Христова

Димитринка Монова

 

 

3. Английски език

3. Физика

3. БЕЛ

 

 

Стайка Минчова

Цецка Кръстева

Димитринка Монова

 

 

4. Математика

4. БЕЛ

4. Английски език

 

 

Дора Стоянова

Димитринка Монова

Стайка Минчова

 

 

5. Биология

5. Английски език

5. География

 

 

Мимия Докова

Иванка Илиева

Росица Христова

 

 

6. БЕЛ

6. Английски език

6. Физика

 

 

Димитринка Монова

Иванка Илиева

Цецка Кръстева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIIA

XIIБ

XIIB

XIIГ

 

1. География

1. БЕЛ

1. Английски език

1. Биология

 

Марияна Стефанова

Димитринка Монова

Нели Йорданова

Силвия Дренчева

 

2. Информатика

2. Физика

2. Математика

2. География

 

Красимир Асенов

Цецка Кръстева

Дора Стоянова

Марияна Стефанова

 

3. Информатика

3. Математика

3. Математика

3. Английски език

 

Красимир Асенов

Павлинка Герасимова

Дора Стоянова

Юлия Първанова

 

4. Английски език

4. Математика

4. География

4. ФВС

 

Юлия Първанова

Павлинка Герасимова

Марияна Стефанова

Сашо Борисов

 

5. Математика

5. География

5. Свят и личност

5. Химия

 

Павлинка Герасимова

Марияна Стефанова

Цветелина Цветкова

Бисерка Луканова

 

6. Математика

6. Английски език

6. Свят и личност

6. Химия

 

Павлинка Герасимова

Юлия Първанова

Цветелина Цветкова

Бисерка Луканова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook