^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ЧЕТВЪРТЪК

В сила от 06.02.2020 г.   

 

V

VI А

VI Б

VII

VIII А

1. ФВС

1. Математика

1. Английски език

1. Английски език

1. Английски език

Николай Михайлов

Светлана Станкова

Иванка Илиева

Нели Йорданова

Елина Петрова

2. Човекът и природата

2. ФВС

2. Английски език

2. География

2. Английски език

Цветомила Ценова

Николай Михайлов

Иванка Илиева

Росица Христова

Елина Петрова

3. БЕЛ

3. Човекът и природата

3. ФВС

3. История

3. Музика

Ваня Найденова

Цветомила Ценова

Николай Михайлов

Юлия Тимова

Пламен Крумов

4. История

4. БЕЛ

4. Математика

4. Музика

4. БЕЛ

Даниел Йорданов

Ваня Найденова

Светлана Станкова

Пламен Крумов

Ваня Крумова

5. Математика

5. Английски език

5. БЕЛ

5. Математика

5. Английски език

Светлана Станкова

Иванка Илиева

Ваня Найденова

Мария Еленкова

Елина Петрова

6. Изобразително изк.

6. Музика

6. Човекът и природата

6. БЕЛ

6. Английски език

Валентин Димитров

Пламен Крумов

Цветомила Ценова

Ваня Найденова

Елина Петрова

VIII Б

VIII В

IX А

IX Б

IX В

1. БЕЛ

1. Английски език

1. Английски език

1. Немски език

1. Физика

Ваня Крумова

Александър Цонков

Стайка Минчова

Рени Борисова

Цеца Кръстева

2. Ангийски език

2. Английски език

2. Английски език

2. Математика

2. БЕЛ

Нели Йорданова

Александър Цонков

Стайка Минчова

Светлана Станкова

Ваня Крумова

3. Информатика

3. БЕЛ

3. Физика

3. Математика

3. Немски език

Кр. Асенов/Цв.Стоянова

Ваня Крумова

Цеца Кръстева

Светлана Станкова

Рени Борисова

4. Информатика

4. ФВС

4. Химия

4. История

4. Биология

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

Димитринка Тодорова

Бойка Симеонова

Юлия Тимова

Мимия Докова

5. Ангийски език

5. Английски език

5. Философия

5. Физика

5. Биология

Нели Йорданова

Александър Цонков

Цветелина Цветкова

Цеца Кръстева

Мимия Докова

6. Ангийски език

6. Английски език

6. Немски език

6. Философия

6. География

Нели Йорданова

Александър Цонков

Рени Борисова

Цветелина Цветкова

Марияна Стефанова

 

7. Биология-ФУЧ

 

 

 

 

Силвия Дренчева

 

 

 

X А

X Б

X В

X Г

 

1. Информатика

1. География

1. Математика – ИУЧ

1. Химия

 

Цв. Стоянов/И. Ценков

Марияна Стефанова

Мария Еленкова

Бисерка Луканова

 

2. Информатика

2. Немски език

2. Математика – ИУЧ

2. БЕЛ – ИУЧ

 

Цв. Стоянов/И. Ценков

Рени Борисова

Мария Еленкова

Димитрана Георгиева

 

3. Биология

3. Информатика

3. География

3. ИТ

 

Силвия Дренчева

Цв. Стоянов/И. Ценков

Марияна Стефанова

Д.Димитрова/Б. Цонева

 

4. География

4. Информатика

4. Изобразително изк.

4. Физика

 

Марияна Стефанова

Цв. Стоянов/И. Ценков

Валентин Димитров

Цеца Кръстева

 

5. Английски език

5. Химия

5. БЕЛ – ИУЧ

5. География

 

Анита Обретенова

Цветомила Ценова

Димитрана Георгиева

Марияна Стефанова

 

6. ФВС

6. Физика

6. Биология

6. Математика – ИУЧ

 

Сашо Борисов

Цеца Кръстева

Силвия Дренчева

Павлинка Герасимова

 

 

 

 

7. Математика – ФУЧ

 

 

 

 

Павлинка Герасимова

 

XI А

XI Б

XI В

XI Г

 

1. Биология

1. Философия

1. ИТ

1. Английски език

 

Мимия Докова

Цветелина Цветкова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Анита Обретенова

 

2. Философия

2. Биология

2. ИТ

2. Английски език

 

Цветелина Цветкова

Мимия Докова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Анита Обретенова

 

3. Английски език

3. Математика

3. История

3. БЕЛ

 

Анита Обретенова

Мария Еленкова

Росица Христова

Димитрана Георгиева

 

4. Английски език

4. Немски език

4. ФВС

4. Биология

 

Анита Обретенова

Рени Борисова

Николай Михайлов

Силвия Дренчева

 

5. Информатика

5. ФВС

5. Английски език

5. Химия

 

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

Сашо Борисов

Стайка Минчова

Бисерка Луканова

 

6. Информатика

6. БЕЛ

6. Английски език

6. Химия

 

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

Димитрана Георгиева

Стайка Минчова

Бисерка Луканова

 

XIIA

XIIБ

XIIB

 

 

1. БЕЛ

1. Математика

1. География

 

 

Димитринка Монова

Дора Стоянова

Росица Христова

 

 

2. БЕЛ

2. Математика

2. Химия

 

 

Димитринка Монова

Дора Стоянова

Бисерка Луканова

 

 

3. ФВС

3. БЕЛ

3. Химия

 

 

Сашо Борисов

Димитринка Монова

Бисерка Луканова

 

 

4. Математика

4. БЕЛ

4. Английски език

 

 

Дора Стоянова

Димитринка Монова

Иванка Илиева

 

 

5. Математика

5. География

5. Свят и личност

 

 

Дора Стоянова

Росица Христова

Даниел Йорданов

 

 

6. География

6. Английски език

6. Свят и личност

 

 

Росица Христова

Иванка Илиева

Даниел Йорданов

 

 

 

Copyright © 2020. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook