^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ЧЕТВЪРТЪК

В сила от 04.02.2021 г.   

V

VI

VII А

VII Б

VIII А

1. Математика

1. ФВС

1. Математика

1. БЕЛ

1. Математика

Светлана Станкова

Николай Михайлов

Мария Еленкова

Ваня Найденова

Дора Стоянова

2. БЕЛ

2. Математика

2. Математика

2. Английски език

2. БЕЛ

Ваня Найденова

Светлана Станкова

Мария Еленкова

Нели Йорданова

Ваня Крумова

3. ФВС

3. Математика

3. БЕЛ

3. Музика

3. Английски език

Николай Михайлов

Светлана Станкова

Ваня Найденова

Пламен Крумов

Иванка Илиева

4. Английски език

4. ТиП

4. Музика

4. История

4. Английски език

Нели Йорданова

Валентин Димитров

Пламен Крумов

Юлия Тимова

Иванка Илиева

5. Английски език

5. БЕЛ

5. История

5. Математика

5. Английски език

Нели Йорданова

Ваня Найденова

Юлия Тимова

Мария Еленкова

Иванка Илиева

6. Музика

6. БЕЛ

6. Английски език

6. Математика

6. Английски език

Пламен Крумов

Ваня Найденова

Нели Йорданова

Мария Еленкова

Иванка Илиева

 

 

 

 

 

VIII Б

VIII В

IX А

IX Б

IX В

1. БЕЛ

1. Математика

1. История

1. Английски език

1. Биология

Ваня Крумова

Павлинка Герасимова

Росица Христова

Нели Йорданова

Силвия Дренчева

2. Английски език

2.  Математика

2. Английски език

2. ИТ

2. Биология

Стайка Минчова

Павлинка Герасимова

Елина Петрова

Кр. Асенов/Б. Цонева

Силвия Дренчева

3. Изобразително изк.

3. БЕЛ

3. ИТ

3. Биология

3. Немски език

Валентин Димитров

Ваня Крумова

Кр. Асенов/Б. Цонева

Силвия Дренчева

Рени Борисова

4. Английски език

4. Английски език

4. ФВС

4. История

4. Химия

Стайка Минчова

Александър Цонков

Димитринка Тодорова

Росица Христова

Бисерка Луканова

5. Английски език

5. Английски език

5. БЕЛ

5. География

5. Музика

Стайка Минчова

Александър Цонков

Ваня Крумова

Марияна Стефанова

Пламен Крумов

6. Английски език

6. Английски език

6. БЕЛ

6. ФВС

6. История

Стайка Минчова

Александър Цонков

Ваня Крумова

Димитринка Тодорова

Росица Христова

 

 

 

 

 

X А

X Б

X В

XI А

 

1. История

1. Изобразително изк.

1. География

1. Английски език

 

Юлия Тимова

Валентин Димитров

Марияна Стефанова

Анита Обретенова

 

2. Изобразително изк.

2. География

2. История

2. Английски език

 

Валентин Димитров

Марияна Стефанова

Юлия Тимова

Анита Обретенова

 

3. География

3. Английски език

3. Биология

3. Информатика

 

Марияна Стефанова

Елина Петрова

Мимия Докова

И. Ценков/Цв. Стоянов

 

4. Английски език

4. Немски език

4. ИТ

4. Информатика

 

Анита Обретенова

Рени Борисова

М.Ценкова /Д.Димитрова

И. Ценков/Цв. Стоянов

 

5. Физика

5. ФВС

5. Химия

5. ИТ

 

Цеца Кръстева

Димитринка Тодорова

Цветомила Ценова

М.Ценкова /К.Асенов

 

6. Немски език

6. История

6. Химия

6. ИТ

 

Рени Борисова

Юлия Тимова

Цветомила Ценова

М.Ценкова /К.Асенов

 

 

 

 

 

 

XI Б

XI В

XI Г

XIIA

 

1. Информатика

1. Немски език

1. Биология

1. БЕЛ

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Рени Борисова

Мимия Докова

Димитрана Георгиева

 

2. Информатика

2. Информатика

2. Биология

2. БЕЛ

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Мимия Докова

Димитрана Георгиева

 

3. БЕЛ

3. Информатика

3. Английски език

3. История

 

Гергана Цветкова

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Анита Обретенова

Росица Христова

 

4. БЕЛ

4. ФВС

4. Химия

4. Математика

 

Гергана Цветкова

Сашо Борисов

Цветомила Ценова

Дора Стоянова

 

5. ФВС

5. Английски език

5. БЕЛ

5. Математика

 

Сашо Борисов

Елина Петрова

Гергана Цветкова

Дора Стоянова

 

6. Гражданско образов.

6. Английски език

6. БЕЛ

6. Физика

 

Марияна Стефанова

Елина Петрова

Гергана Цветкова

Цеца Кръстева

 

 

 

 

 

 

XIIБ

XIIВ

XIIГ

 

 

1. Английски език

1. Английски език

1. Свят и личност

 

 

Стайка Минчова

Иванка Илиева

Цветелина Цветкова

 

 

2. История

2. Английски език

2. Свят и личност

 

 

Росица Христова

Иванка Илиева

Цветелина Цветкова

 

 

3. Математика

3. Математика

3. Физика

 

 

Мария Еленкова

Дора Стоянова

Цеца Кръстева

 

 

4. Физика

4. БЕЛ

4. Биология

 

 

Цеца Кръстева

Димитрана Георгиева

Силвия Дренчева

 

 

5. Информатика

5. БЕЛ

5. Химия

 

 

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Димитрана Георгиева

Бисерка Луканова

 

 

6. Информатика

6. ФВС

6. Химия

 

 

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Сашо Борисов

Бисерка Луканова

 

 

 

Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook