^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ЧЕТВЪРТЪК

В сила от 16.09.2019 г.   

 

V

VI А

VI Б

VII

VIII А

1. ФВС

1. Математика

1. Английски език

1. История

1. Английски език

Николай Михайлов

Светлана Станкова

Иванка Илиева

Юлия Тимова

Елина Петрова

2. Математика – ИУЧ

2. БЕЛ

2. Английски език

2. География

2. Английски език

Светлана Станкова

Ваня Найденова

Иванка Илиева

Росица Христова

Елина Петрова

3. БЕЛ

3. Човекът и природата

3. Математика

3. Математика

3. БЕЛ

Ваня Найденова

Цветомила Ценова

Светлана Станкова

Мария Еленкова

Ваня Крумова

4. Човекът и природата

4. Английски език

4. БЕЛ

4. Английски език

4. Изобразително изк.

Цветомила Ценова

Иванка Илиева

Ваня Найденова

Нели Йорданова

Валентин Димитров

5. География

5. Английски език

5. Изобразително изк.

5. Музика

5. Английски език

Росица Христова

Иванка Илиева

Валентин Димитров

Пламен Крумов

Елина Петрова

6. Изобразително изк.

6. Музика

6. Човекът и природата

6. БЕЛ

6. Английски език

Валентин Димитров

Пламен Крумов

Цветомила Ценова

Ваня Найденова

Елина Петрова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Б

VIII В

IX А

IX Б

IX В

1. Ангийски език

1. Английски език

1. Английски език

1. Немски език

1. Физика

Нели Йорданова

Александър Цонков

Стайка Минчова

Рени Борисова

Цеца Кръстева

2. Ангийски език

2. Английски език

2. ФВС

2. Физика

2. Английски език

Нели Йорданова

Александър Цонков

Димитринка Тодорова

Цеца Кръстева

Стайка Минчова

3. Ангийски език

3. Английски език

3. Физика

3. ФВС

3. Философия

Нели Йорданова

Александър Цонков

Цеца Кръстева

Димитринка Тодорова

Цветелина Цветкова

4. БЕЛ

4. ФВС

4. Немски език

4. Математика

4. Биология

Ваня Крумова

Димитринка Тодорова

Рени Борисова

Светлана Станкова

Мимия Докова

5. Информатика

5. Английски език

5. Философия

5. Математика

5. Биология

Кр. Асенов/Цв.Стоянова

Александър Цонков

Цветелина Цветкова

Светлана Станкова

Мимия Докова

6. Информатика

6. БЕЛ

6. Химия

6. Философия

6. ФВС

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

Ваня Крумова

Бойка Симеонова

Цветелина Цветкова

Димитринка Тодорова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X А

X Б

X В

X Г

 

1. Информатика

1. География

1. Математика – ИУЧ

1. БЕЛ – ИУЧ

 

Цв. Стоянов/И. Ценков

Марияна Стефанова

Мария Еленкова

Димитрана Георгиева

 

2. Информатика

2. Немски език

2. Математика – ИУЧ

2. История

 

Цв. Стоянов/И. Ценков

Рени Борисова

Мария Еленкова

Юлия Тимова

 

3. ФВС

3. Информатика

3. Биология

3. География

 

Сашо Борисов

Цв. Стоянов/И. Ценков

Силвия Дренчева

Марияна Стефанова

 

4. География

4. Информатика

4. История

4. Музика

 

Марияна Стефанова

Цв. Стоянов/И. Ценков

Юлия Тимова

Пламен Крумов

 

5. Английски език

5. Химия

5. Физика

5. Химия

 

Анита Обретенова

Цветомила Ценова

Цеца Кръстева

Бисерка Луканова

 

6. Биология

6. Физика

6. Немски език

6. Математика – ИУЧ

 

Силвия Дренчева

Цеца Кръстева

Рени Борисова

Павлинка Герасимова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI А

XI Б

XI В

XI Г

 

1. ФВС

1. Философия

1. ИТ

1. Химия

 

Димитринка Тодорова

Цветелина Цветкова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Бисерка Луканова

 

2. Философия

2. БЕЛ

2. ИТ

2. Английски език

 

Цветелина Цветкова

Димитрана Георгиева

Д. Димитрова/Б. Цонева

Анита Обретенова

 

3. Информатика

3. Немски език

3. Биология

3. Английски език

 

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

Рени Борисова

Мимия Докова

Анита Обретенова

 

4. Информатика

4. Математика

4. БЕЛ

4. Биология

 

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

Мария Еленкова

Димитрана Георгиева

Силвия Дренчева

 

5. БЕЛ

5. Математика

5. Английски език

5. Биология

 

Димитрана Георгиева

Мария Еленкова

Стайка Минчова

Силвия Дренчева

 

6. БЕЛ

6. ФВС

6. Английски език

6. История

 

Димитрана Георгиева

Сашо Борисов

Стайка Минчова

Даниел Йорданов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII A

XII Б

XII B

 

 

1. БЕЛ

1. Математика

1. География

 

 

Димитринка Монова

Дора Стоянова

Росица Христова

 

 

2. БЕЛ

2. Математика

2. Химия

 

 

Димитринка Монова

Дора Стоянова

Бисерка Луканова

 

 

3. Математика

3. География

3. Химия

 

 

Дора Стоянова

Росица Христова

Бисерка Луканова

 

 

4. Математика

4. ФВС

4. Свят и личност

 

 

Дора Стоянова

Сашо Борисов

Даниел Йорданов

 

 

5. ФВС

5. БЕЛ

5. Свят и личност

 

 

Сашо Борисов

Димитринка Монова

Даниел Йорданов

 

 

6. География

6. БЕЛ

6. Биология

 

 

Росица Христова

Димитринка Монова

Мимия Докова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook