^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ЧЕТВЪРТЪК

В сила от 15.09.2021 г.  

 

V

VI

VII

VIII A

VIIIБ

1. Математика

1. Английски език

1. Изобразително изк.

1. Математика

1. Английски език

Светлана Станкова

Нели Йорданова

Валентин Димитров

Мария Еленкова

Стайка Минчова

2. Английски език

2. Човекът и природата

2. Математика

2. ФВС

2. Философия

Нели Йорданова

Силвия Дренчева

Светлана Станкова

Димитринка Тодорова

Цветелина Цветкова

3. Човекът и природата

3. ТиП

3. Математика

3. Философия

3. Английски език

Цеца Кръстева

Валентин Димитров

Светлана Станкова

Цветелина Цветкова

Стайка Минчова

4. ТиП

4. Математика

4. Английски език

4. Английски език

4. Английски език

Валентин Димитров

Светлана Станкова

Нели Йорданова

Иванка Илиева

Стайка Минчова

5. ТиП

5. БЕЛ

5. Химия

5. Английски език

5. Математика

Валентин Димитров

Ваня Найденова

Цеца Кръстева

Иванка Илиева

Мария Еленкова

6. БЕЛ

6. История

6. География

6. Английски език

6. ФВС

Ваня Найденова

Росица Христова

Марияна Стефанова

Иванка Илиева

Димитринка Тодорова

 

 

 

 

 

VIIIВ

IX А

IXБ

IX В

 

1. ФВС

1. БЕЛ

1. Физика

1.  Математика

 

Димитринка Тодорова

Ваня Крумова

Цеца Кръстева

Павлинка Герасимова

 

2. Математика

2. БЕЛ

2. ИТ

2. Биология

 

Мария Еленкова

Ваня Крумова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Мимия Докова

 

3. Английски език

3. Биология

3. История

3. История

 

Александър Цонков

Силвия Дренчева

Юлия Тимова

Росица Христова

 

4. Английски език

4. История

4. Биология

4. БЕЛ

 

Александър Цонков

Юлия Тимова

Силвия Дренчева

Ваня Крумова

 

5. ИТ

5. Математика

5. Английски език

5. Химия

 

Д. Димитрова/Б. Цонева

Дора Стоянова

Нели Йорданова

Бисерка Луканова

 

6. Английски език

6. Химия

6. Английски език

6. Изобразително изк.

 

Александър Цонков

Цеца Кръстева

Нели Йорданова

Валентин Димитров

 

 

 

 

 

 

X А

X Б

X В

 

 

1. ФВС

1. Химия

1. Биология

 

 

Сашо Борисов

Бисерка Луканова

Силвия Дренчева

 

 

2. Химия

2. Физика

2.  Математика

 

 

Бисерка Луканова

Цеца Кръстева

Павлинка Герасимова

 

 

3. Информатика

3. География

3.  Математика

 

 

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Марияна Стефанова

Павлинка Герасимова

 

 

4. География

4. Информатика

4. БЕЛ

 

 

Росица Христова

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Димитрана Георгиева

 

 

5. Немски език

5. БЕЛ

5. География

 

 

Рени Борисова

Димитрана Георгиева

Марияна Стефанова

 

 

6. БЕЛ

6. ФВС

6. Химия

 

 

Димитрана Георгиева

Сашо Борисов

Бисерка Луканова

 

 

 

 

 

 

 

XIА

XIБ

XIВ

 

 

1. IV ПП -Ист/Геогр/АЕ

1. IV ПП -Ист/Геогр/АЕ

1. IV ПП -Ист/Геогр/АЕ

 

 

Тимова/Стефан./Обрет.

Тимова/Стефан./Обрет.

Тимова/Стефан./Обрет.

 

 

2. IV ПП -Ист/Геогр/АЕ

2. IV ПП -Ист/Геогр/АЕ

2. IV ПП -Ист/Геогр/АЕ

 

 

Тимова/Стефан./Обрет.

Тимова/Стефан./Обрет.

Тимова/Стефан./Обрет.

 

 

3. ИТ

3. Информатика

3. Химия

 

 

М.Ценкова /К.Асенов

И. Ценков/Цв. Стоянов

Бисерка Луканова

 

 

4. ИТ

4. Информатика

4. Математика

 

 

М.Ценкова /К.Асенов

И. Ценков/Цв. Стоянов

Дора Стоянова

 

 

5. Информатика

5. ФВС

5. Биология

 

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Димитринка Тодорова

Мимия Докова

 

 

6. Информатика

6. Немски език

6. Биология

 

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Рени Борисова

Мимия Докова

 

 

 

 

 

 

 

XIIА

XIIБ

XIIВ

XIIГ

 

1. ИТ

1. ИТ

1. Английски език

1. ГО

 

М.Ценкова /К.Асенов

Б. Цонева

Елина Петрова

Цветелина Цветкова

 

2. ИТ

2. ФВС

2. Английски език

2. БЕЛ

 

М.Ценкова /К.Асенов

Сашо Борисов

Елина Петрова

Гергана Цветкова

 

3. Английски език

3. Английски език

3. Математика

3. БЕЛ

 

Анита Обретенова

Елина Петрова

Мария Еленкова

Гергана Цветкова

 

4. Английски език

4. Английски език

4. Математика

4. Биология

 

Анита Обретенова

Елина Петрова

Мария Еленкова

Мимия Докова

 

5. ФВС

5. БЕЛ

5. Информатика

5. Английски език

 

Сашо Борисов

Гергана Цветкова

Цв. Стоянова

Анита Обретенова

 

6. ГО

6. БЕЛ

6. Информатика

6. Английски език

 

Цветелина Цветкова

Гергана Цветкова

Цв. Стоянова

Анита Обретенова

 

 

Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook