^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ПЕТЪК

В сила от 22.10.2018 г. 

 

V А

V Б

VI

VII

VIII А

1. Английски език

1. Изобразително изк.

1. Английски език

1. Математика

1. ФВС

Юлия Първанова

Валентин Димитров

Анита Обретенова

Мария Еленкова

Димитринка Тодорова

2. БЕЛ

2. Изобразително изк.

2. Математика

2. Физика

2. Английски език

Анна Амбова

Валентин Димитров

Мария Еленкова

Цецка Кръстева

Иванка Илиева

3. Изобразително изк.

3. Математика

3. Човекът и природата

3. ИТ

3. Английски език

Валентин Димитров

Пепа Петрова

Цецка Кръстева

Д.Димитрова/Б.Цонева

Иванка Илиева

4. Изобразително изк.

4. Английски език

4. БЕЛ

4. ИТ

4. БЕЛ

Валентин Димитров

Юлия Първанова

Анна Амбова

Д.Димитрова/Б.Цонева

Ваня Крумова

5. Математика

5. Човекът и природата

5. Изобразително изк.

5. БЕЛ

5. Английски език

Пепа Петрова

Велислава Гоцова

Валентин Димитров

Анна Амбова

Иванка Илиева

6. Човекът и природата

6. БЕЛ

6. Технологии и предпр.

5. ФВС

6. Английски език

Велислава Гоцова

Анна Амбова

Валентин Димитров

Николай Михайлов

Иванка Илиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Б

VIII В

IX А

IX Б

IX В

1. Английски език

1. Английски език

1. Химия

1. Биология

1. ФВС

Нели Йорданова

Александър Цонков

Велислава Гоцова

Силвия Дренчева

Сашо Борисов

2. БЕЛ

2. Английски език

2. Биология

2. Химия

2. Английски език

Ваня Крумова

Александър Цонков

Силвия Дренчева

Велислава Гоцова

Анита Обретенова

3. Английски език

3. ФВС

3. Английски език

3. История

3. Биология

Нели Йорданова

Димитринка Тодорова

Анита Обретенова

Юлия Тимова

Силвия Дренчева

4. Английски език

4. Английски език

4. ФВС

4. География

4. История

Нели Йорданова

Александър Цонков

Сашо Борисов

Марияна Стефанова

Юлия Тимова

5. Английски език

5. БЕЛ

5. История

5. Английски език

5. География

Нели Йорданова

Ваня Крумова

Юлия Тимова

Анита Обретенова

Марияна Стефанова

6. ФВС

6. БЕЛ

6. География

6. Английски език

6. Немски език

Димитринка Тодорова

Ваня Крумова

Марияна Стефанова

Анита Обретенова

Рени Борисова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX Г

X А

X Б

X В

X Г

1. Биология

1. ИТ

1. БЕЛ

1. БЕЛ

1. Английски език

Мимия Докова

Кр. Асенов/Б. Цонева

Ваня Крумова

Димитрана Георгиева

Стайка Минчова

2. Биология

2. ИТ

2. Немски език

2. БЕЛ

2. Английски език

Мимия Докова

Кр. Асенов/Б. Цонева

Рени Борисова

Димитрана Георгиева

Стайка Минчова

3. География

3. БЕЛ

3. История

3. Математика

3. Немски език

Марияна Стефанова

Димитринка Монова

Росица Христова

Мария Еленкова

Рени Борисова

4. ФВС

4. История

4. Математика

4. Английски език

4. История

Николай Михайлов

Росица Христова

Пепа Петрова

Стайка Минчова

Деми Димитров

5. Немски език

5. ФВС

5. Английски език

5. Информатика

5. Химия

Рени Борисова

Димитринка Тодорова

Стайка Минчова

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Бисерка Луканова

6. История

6. Математика

6. Английски език

6. Информатика

6. Химия

Юлия Тимова

Пепа Петрова

Стайка Минчова

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Бисерка Луканова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. Немски език

1. Информатика

1. История

 

 

Рени Борисова

Ил.Ценков/Цв.Стоянов

Росица Христова

 

 

2. Химия

2. Информатика

2. ФВС

 

 

Бисерка Луканова

Ил.Ценков/Цв.Стоянов

Димитринка Тодорова

 

 

3. Информатика

3. Химия

3. Математика

 

 

Ил.Ценков/Цв.Стоянов

Бисерка Луканова

Дора Стоянова

 

 

4. Информатика

4. Философия

4. Биология

 

 

Ил.Ценков/Цв.Стоянов

Цветелина Цветкова

Мимия Докова

 

 

5. Философия

5. История

5. Биология

 

 

Цветелина Цветкова

Росица Христова

Мимия Докова

 

 

6. История

6. Биология

6. Философия

 

 

Росица Христова

Мимия Докова

Цветелина Цветкова

 

 

 

 

 

 

 

XIIA

XIIБ

XIIB

XIIГ

 

1. БЕЛ

1. Математика

1. Математика

1. Физика

 

Димитринка Монова

Павлинка Герасимова

Дора Стоянова

Цецка Кръстева

 

2. БЕЛ

2. Математика

2. Математика

2. Английски език

 

Димитринка Монова

Павлинка Герасимова

Дора Стоянова

Юлия Първанова

 

3. Английски език

3. Информатика

3. ФВС

3. БЕЛ

 

Юлия Първанова

Красимир Асенов

Сашо Борисов

Димитрана Георгиева

 

4. Математика

4. Информатика

4. Физика

4. БЕЛ

 

Павлинка Герасимова

Красимир Асенов

Цецка Кръстева

Димитрана Георгиева

 

5. Математика

5. Свят и личност

5. БЕЛ

5. Биология

 

Павлинка Герасимова

Деми Димитров

Димитрана Георгиева

Силвия Дренчева

 

6. Физика

6. Свят и личност

6. БЕЛ

6. Биология

 

Цецка Кръстева

Деми Димитров

Димитрана Георгиева

Силвия Дренчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook