^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ПЕТЪК

В сила от 15.09.2020 г.   

 

V

VI

VII А

VII Б

VIII А

1. Английски език

1. Математика

1. БЕЛ

1. История

1. БЕЛ

Нели Йорданова

Светлана Станкова

Ваня Найденова

Даниел Йорданов

Ваня Крумова

2. БЕЛ

2. ИТ

2. История

2. Математика

2. БЕЛ

Ваня Найденова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Даниел Йорданов

Светлана Станкова

Ваня Крумова

3. История

3. ИТ – ИУЧ

3. Математика

3. ФВС

3. Математика

Даниел Йорданов

Д. Димитрова/Б. Цонева

Светлана Станкова

Николай Михайлов

Дора Стоянова

4. Математика

4. История

4. Английски език

4. География

4. Английски език

Светлана Станкова

Даниел Йорданов

Нели Йорданова

Марияна Стефанова

Иванка Илиева

5. Изобразително изк.

5. БЕЛ

5. География

5. Английски език

5. Английски език

Валентин Димитров

Ваня Найденова

Марияна Стефанова

Нели Йорданова

Иванка Илиева

6. Човекът и природата

6. Изобразително изк.

6. ФВС

6. БЕЛ

6. Английски език

Цветомила Ценова

Валентин Димитров

Николай Михайлов

Ваня Найденова

Иванка Илиева

 

 

 

 

 

VIII Б

VIII В

IX А

IX Б

IX В

1. Английски език

1. Английски език

1. История

1. ФВС

1. Математика

Стайка Минчова

Александър Цонков

Росица Христова

Димитринка Тодорова

Павлинка Герасимова

2. Математика

2. Английски език

2. Изобразително изк.

2. Английски език

2.  Математика

Дора Стоянова

Александър Цонков

Валентин Димитров

Нели Йорданова

Павлинка Герасимова

3. БЕЛ

3. Математика

3. Физика

3. Немски език

3. История

Ваня Крумова

Павлинка Герасимова

Цеца Кръстева

Рени Борисова

Росица Христова

4. БЕЛ

4. Английски език

4. Немски език

4. Биология

4. Химия

Ваня Крумова

Александър Цонков

Рени Борисова

Силвия Дренчева

Бисерка Луканова

5. Английски език

5. БЕЛ

5. Биология

5. История

5. Физика

Стайка Минчова

Ваня Крумова

Силвия Дренчева

Росица Христова

Цеца Кръстева

6. Английски език

6. БЕЛ

6. Английски език

6. Физика

6. Немски език

Стайка Минчова

Ваня Крумова

Елина Петрова

Цеца Кръстева

Рени Борисова

 

 

 

 

 

X А

X Б

X В

XI А  

 

1. Философия

1. БЕЛ

1. Биология

1. Немски език

 

Цветелина Цветкова

Гергана Цветкова

Мимия Докова

Рени Борисова

 

2. Биология

2. Физика

2. Немски език

2. ИТ

 

Мимия Докова

Цеца Кръстева

Рени Борисова

М.Ценкова /К.Асенов

 

3. БЕЛ

3. Информатика

3. Английски език

3. IV ПП – Мат/Ист

 

Гергана Цветкова

И. Ценков/Цв. Стоянов

Елина Петрова

Наков/Тимова

 

4. ФВС

4. Информатика

4. Физика

4. ФВС

 

Димитринка Тодорова

И. Ценков/Цв. Стоянов

Цеца Кръстева

Сашо Борисов

 

5. Информатика

5. Философия

5. Химия

5. Английски език

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Цветелина Цветкова

Цветомила Ценова

Анита Обретенова

 

6. Информатика

6. Биология

6. ФВС

6. Английски език

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Мимия Докова

Димитринка Тодорова

Анита Обретенова

 

 

 

 

 

 

XI Б

XI В

XI Г

XII А

 

1. ИТ

1. Математика

1. Английски език

1. Математика

 

М.Ценкова /Б. Цонева

Мария Еленкова

Анита Обретенова

Дора Стоянова

 

2. ФВС

2. Математика

2. Английски език

2. Свят и личност

 

Сашо Борисов

Мария Еленкова

Анита Обретенова

Цветелина Цветкова

 

3. IV ПП – Мат/Ист

3. IV ПП – ИТ/Ист

3. Биология

3. Свят и личност

 

Наков/Тимова

Асенов/Стоянова/Тимова

Мимия Докова

Цветелина Цветкова

 

4. Английски език

4. Информатика

4. Биология

4. Английски език

 

Елина Петрова

Д.Димитрова/ЦвСтоянова

Мимия Докова

Анита Обретенова

 

5. Английски език

5. БЕЛ

5. Химия

5. Информатика

 

Елина Петрова

Димитрана Георгиева

Бисерка Луканова

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

 

6. Гражданско образов.

6. БЕЛ

6. Химия

6. Информатика

 

Марияна Стефанова

Димитрана Георгиева

Бисерка Луканова

Кр. Асенов/Цв. Стоянова

 

 

 

 

 

 

XIIБ

XIIВ

XIIГ

 

 

1. БЕЛ

1. История

1. Биология

 

 

Димитрана Георгиева

Даниел Йорданов

Силвия Дренчева

 

 

2. БЕЛ

2. География

2. Биология

 

 

Димитрана Георгиева

Росица Христова

Силвия Дренчева

 

 

3. Английски език

3. Английски език

3. БЕЛ

 

 

Стайка Минчова

Иванка Илиева

Димитрана Георгиева

 

 

4. Математика

4. Математика

4. БЕЛ

 

 

Мария Еленкова

Дора Стоянова

Димитрана Георгиева

 

 

5. Математика

5. ИТ

5. ФВС

 

 

Мария Еленкова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Николай Михайлов

 

 

6. География

6. ИТ

6. История

 

 

Росица Христова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Даниел Йорданов

 

 

 

Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook