^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ПЕТЪК

В сила от 16.09.2019 г.   

 

V

VI А

VI Б

VII

VIII А

1. Английски език

1. БЕЛ

1. Математика – ИУЧ

1. Английски език

1. ИТ

Анита Обретенова

Ваня Найденова

Светлана Станкова

Нели Йорданова

Кр. Асенов/Б. Цонева

2. Английски език

2. БЕЛ

2. Математика – ИУЧ

2. Математика

2. ФВС

Анита Обретенова

Ваня Найденова

Светлана Станкова

Мария Еленкова

Димитринка Тодорова

3. Човекът и природата

3. Математика – ИУЧ

3. ТиП

3. БЕЛ

3. Английски език

Цветомила Ценова

Светлана Станкова

Валентин Димитров

Ваня Найденова

Елина Петрова

4. История

4. Математика – ИУЧ

4. БЕЛ

4. Физика

4. Английски език

Даниел Йорданов

Светлана Станкова

Ваня Найденова

Цеца Кръстева

Елина Петрова

5. Математика

5. География

5. БЕЛ

5. Изобразително изк.

5. Английски език

Светлана Станкова

Марияна Стефанова

Ваня Найденова

Валентин Димитров

Елина Петрова

6. ФВС

6. ТиП

6. География

6. Химия

6. Английски език

Николай Михайлов

Валентин Димитров

Марияна Стефанова

Бисерка Луканова

Елина Петрова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Б

VIII В

IX А

IX Б

IX В

1. ФВС

1. Английски език

1. БЕЛ

1. Английски език

1. Химия

Димитринка Тодорова

Александър Цонков

Ваня Крумова

Стайка Минчова

Цветомила Ценова

2. ИТ

2. Английски език

2. Химия

2. БЕЛ

2. Биология – ИУЧ

Кр. Асенов/Б. Цонева

Александър Цонков

Бойка Симеонова

Ваня Крумова

Мимия Докова

3. Английски език

3. ИТ

3. История

3. БЕЛ

3. Немски език

Нели Йорданова

Кр. Асенов/Би. Цонева

Даниел Йорданов

Ваня Крумова

Рени Борисова

4. Английски език

4. ФВС

4. Биология

4. История

4. Изобразително изк.

Нели Йорданова

Димитринка Тодорова

Силвия Дренчева

Юлия Тимова

Валентин Димитров

5. Английски език

5. Английски език

5. Английски език

5. Биология

5. БЕЛ

Нели Йорданова

Александър Цонков

Стайка Минчова

Силвия Дренчева

Ваня Крумова

6. Английски език

6. Английски език

6. Английски език

6. Химия

6. История

Нели Йорданова

Александър Цонков

Стайка Минчова

Цветомила Ценова

Даниел Йорданов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X А

X Б

X В

X Г

 

1. ФВС

1. Философия

1. История

1. Биология

 

Сашо Борисов

Цветелина Цветкова

Юлия Тимова

Мимия Докова

 

2. История

2. БЕЛ

2. Философия

2. БЕЛ

 

Юлия Тимова

Димитринка Монова

Цветелина Цветкова

Димитрана Георгиева

 

3. Философия

3. БЕЛ

3. ФВС

3. Английски език

 

Цветелина Цветкова

Димитринка Монова

Сашо Борисов

Анита Обретенова

 

4. ИТ

4. ФВС

4. Химия

4. Философия

 

Кр. Асенов/Д. Димитрова

Сашо Борисов

Цветомила Ценова

Цветелина Цветкова

 

5. Физика

5. Химия

5. Английски език

5. История

 

Цеца Кръстева

Цветомила Ценова

Анита Обретенова

Юлия Тимова

 

6. Немски език

6. История

6. БЕЛ

6. Физика

 

Рени Борисова

Юлия Тимова

Димитрана Георгиева

Цеца Кръстева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI А

XI Б

XI В

XI Г

 

1. Математика

1. Математика

1. Немски език

1. Физика

 

Дора Стоянова

Мария Еленкова

Рени Борисова

Петрана Лилова

 

2. Немски език

2. Физика

2. География

2. География

 

Рени Борисова

Петрана Лилова

Росица Христова

Марияна Стефанова

 

3. География

3. География

3. Английски език

3. ФВС

 

Марияна Стефанова

Росица Христова

Стайка Минчова

Николай Михайлов

 

4. БЕЛ

4. Английски език

4. Математика

4. Немски език

 

Димитрана Георгиева

Стайка Минчова

Мария Еленкова

Рени Борисова

 

5. Физика

5. Информатика

5. Химия

5. БЕЛ

 

Петрана Лилова

Д.Димитрова/ЦвСтоянова

Бисерка Луканова

Димитрана Георгиева

 

6. Английски език

6. Информатика

6. Физика

6. Биология

 

Анита Обретенова

Д.Димитрова/ЦвСтоянова

Петрана Лилова

Силвия Дренчева

 

 

 

 

 

 

XIIA

XIIБ

XIIB

 

 

1. Немски език

1. Информатика

1. История

 

 

Жанета Рангелова

И. Ценков/Цв. Стоянов

Росица Христова

 

 

2. Математика

2. Информатика

2. Немски език

 

 

Дора Стоянова

И. Ценков/Цв. Стоянов

Жанета Рангелова

 

 

3. Информатика

3. Математика

3. Английски език

 

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Дора Стоянова

Иванка Илиева

 

 

4. Информатика

4. Английски език

4. БЕЛ

 

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Иванка Илиева

Димитринка Монова

 

 

5. История

5. Английски език

5. БЕЛ

 

 

Росица Христова

Иванка Илиева

Димитринка Монова

 

 

6. Английски език

6. История

6. Математика

 

 

Иванка Илиева

Росица Христова

Павлинка Герасимова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook