^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ПЕТЪК

В сила от 06.02.2019 г.   

V А

V Б

VI

VII

VIII А

1. Английски език

1. Изобразително изк.

1. Английски език

1. Математика

1. ФВС

Юлия Първанова

Валентин Димитров

Анита Обретенова

Мария Еленкова

Димитринка Тодорова

2. БЕЛ

2. Изобразително изк.

2. Математика

2. Физика

2. Английски език

Анна Амбова

Валентин Димитров

Мария Еленкова

Цеца Кръстева

Иванка Илиева

3. Математика

3. Английски език

3. БЕЛ

3. ИТ

3. Английски език

Пепа Петрова

Юлия Първанова

Анна Амбова

Д.Димитрова/Б.Цонева

Иванка Илиева

4. Изобразително изк.

4. Човекът и природата

4. ФВС

4. ИТ

4. БЕЛ

Валентин Димитров

Велислава Гоцова

Николай Михайлов

Д.Димитрова/Б.Цонева

Ваня Крумова

4. Изобразително изк.

5. Математика

5. Човекът и природата

5. БЕЛ

5. Английски език

Валентин Димитров

Пепа Петрова

Цеца Кръстева

Анна Амбова

Иванка Илиева

6. Човекът и природата

6. БЕЛ

6. ТиП

5. ФВС

6. Английски език

Велислава Гоцова

Анна Амбова

Валентин Димитров

Николай Михайлов

Иванка Илиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Б

VIII В

IX А

IX Б

IX В

1. Английски език

1. Английски език

1. Химия

1. Биология

1. ФВС

Нели Йорданова

Александър Цонков

Велислава Гоцова

Силвия Дренчева

Сашо Борисов

2. Английски език

2. Английски език

2. Немски език

2. Химия

2. Биология

Нели Йорданова

Александър Цонков

Рени Борисова

Велислава Гоцова

Силвия Дренчева

3. БЕЛ

3. Английски език

3. Английски език

3. Философия

3. История

Ваня Крумова

Александър Цонков

Анита Обретенова

Цветелина Цветкова

Юлия Тимова

4. Английски език

4. ФВС

4. Биология

4. История

4. География

Нели Йорданова

Димитринка Тодорова

Силвия Дренчева

Юлия Тимова

Марияна Стефанова

5. Английски език

5. БЕЛ

5. История

5. География

5. Английски език

Нели Йорданова

Ваня Крумова

Юлия Тимова

Марияна Стефанова

Анита Обретенова

6. ФВС

6. БЕЛ

6. География

6. Английски език

6. Немски език

Димитринка Тодорова

Ваня Крумова

Марияна Стефанова

Анита Обретенова

Рени Борисова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX Г

X А

X Б

X В

X Г

1. Биология

1. ИТ

1. БЕЛ

1. БЕЛ

1. Английски език

Мимия Докова

Кр. Асенов/Б. Цонева

Ваня Крумова

Димитрана Георгиева

Стайка Минчова

2. Биология

2. ИТ

2. История

2. БЕЛ

2. Английски език

Мимия Докова

Кр. Асенов/Б. Цонева

Росица Христова

Димитрана Георгиева

Стайка Минчова

3. География

3. Немски език

3. Химия

3. Математика

3. ФВС

Марияна Стефанова

Рени Борисова

Велислава Гоцова

Мария Еленкова

Николай Михайлов

4. Английски език

4. История

4. Математика

4. Английски език

4. Немски език

Анита Обретенова

Росица Христова

Пепа Петрова

Стайка Минчова

Рени Борисова

5. ФВС

5. Химия

5. Английски език

5. Информатика

5. Химия

Николай Михайлов

Велислава Гоцова

Стайка Минчова

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Бисерка Луканова

6. История

6. Математика

6. Английски език

6. Информатика

6. Химия

Юлия Тимова

Пепа Петрова

Стайка Минчова

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Бисерка Луканова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. Немски език

1. Информатика

1. История

 

 

Рени Борисова

Ил.Ценков/Цв.Стоянов

Росица Христова

 

 

2. Химия

2. Информатика

2. ФВС

 

 

Бисерка Луканова

Ил.Ценков/Цв.Стоянов

Димитринка Тодорова

 

 

3. Информатика

3. Химия

3. Математика

 

 

Ил.Ценков/Цв.Стоянов

Бисерка Луканова

Дора Стоянова

 

 

4. Информатика

4. Философия

4. Биология

 

 

Ил.Ценков/Цв.Стоянов

Цветелина Цветкова

Мимия Докова

 

 

5. Философия

5. История

5. Биология

 

 

Цветелина Цветкова

Росица Христова

Мимия Докова

 

 

6. История

6. Биология

6. Философия

 

 

Росица Христова

Мимия Докова

Цветелина Цветкова

 

 

 

 

 

 

 

XIIA

XIIБ

XIIB

XIIГ

 

1. БЕЛ

1. Математика

1. Математика

1. Физика

 

Димитринка Монова

Павлинка Герасимова

Дора Стоянова

Цеца Кръстева

 

2. БЕЛ

2. Математика

2. Математика

2. Английски език

 

Димитринка Монова

Павлинка Герасимова

Дора Стоянова

Юлия Първанова

 

3. Математика

3. Информатика

3. ФВС

3. БЕЛ

 

Павлинка Герасимова

Красимир Асенов

Сашо Борисов

Димитрана Георгиева

 

4. Математика

4. Информатика

4. Физика

4. БЕЛ

 

Павлинка Герасимова

Красимир Асенов

Цеца Кръстева

Димитрана Георгиева

 

5. Английски език

5. Свят и личност

5. БЕЛ

5. Биология

 

Юлия Първанова

Деми Димитров

Димитрана Георгиева

Силвия Дренчева

 

6. Физика

6. Свят и личност

6. БЕЛ

6. Биология

 

Цеца Кръстева

Деми Димитров

Димитрана Георгиева

Силвия Дренчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook