^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ПЕТЪК

В сила от 06.02.2020 г.   

 

V

VI А

VI Б

VII

VIII А

1. Английски език

1. Математика – ИУЧ

1. ТиП

1. Английски език

1. ИТ

Анита Обретенова

Светлана Станкова

Валентин Димитров

Нели Йорданова

Кр. Асенов/Б. Цонева

2. Английски език

2. БЕЛ

2. ТиП

2. Физика

2. ФВС

Анита Обретенова

Ваня Найденова

Валентин Димитров

Цеца Кръстева

Димитринка Тодорова

3. Математика

3. БЕЛ

3. География

3. Математика

3. Английски език

Светлана Станкова

Ваня Найденова

Марияна Стефанова

Мария Еленкова

Елина Петрова

4. ТиП

4. География

4. Математика – ИУЧ

4. БЕЛ

4. Английски език

Валентин Димитров

Марияна Стефанова

Светлана Станкова

Ваня Найденова

Елина Петрова

5. История

5. ТиП

5. БЕЛ

5. ФВС

5. Английски език

Даниел Йорданов

Валентин Димитров

Ваня Найденова

Николай Михайлов

Елина Петрова

6. ФВС

6. ТиП

6. БЕЛ

6. Химия

6. Английски език

Николай Михайлов

Валентин Димитров

Ваня Найденова

Бисерка Луканова

Елина Петрова

VIII Б

VIII В

IX А

IX Б

IX В

1. ФВС

1. Английски език

1. БЕЛ

1. География

1. Философия

Димитринка Тодорова

Александър Цонков

Ваня Крумова

Марияна Стефанова

Цветелина Цветкова

2. ИТ

2. Английски език

2. География

2. Английски език

2. История

Кр. Асенов/Б. Цонева

Александър Цонков

Марияна Стефанова

Стайка Минчова

Даниел Йорданов

3. Английски език

3. ИТ

3. ФВС

3. БЕЛ

3. Английски език

Нели Йорданова

Кр. Асенов/Би. Цонева

Димитринка Тодорова

Ваня Крумова

Стайка Минчова

4. Английски език

4. ФВС

4. История

4. БЕЛ

4. Физика

Нели Йорданова

Димитринка Тодорова

Даниел Йорданов

Ваня Крумова

Цеца Кръстева

5. Английски език

5. Английски език

5. Английски език

5. Физика

5. Химия

Нели Йорданова

Александър Цонков

Стайка Минчова

Цеца Кръстева

Цветомила Ценова

6. Английски език

6. Английски език

6. Физика

6. История

6. ФВС

Нели Йорданова

Александър Цонков

Цеца Кръстева

Юлия Тимова

Димитринка Тодорова

 

7. Химия - ФУЧ

 

 

 

 

Бисерка Луканова

 

 

 

X А

X Б

X В

X Г

 

1. Математика

1. БЕЛ

1. История

1. Биология

 

Стефчо Наков

Димитринка Монова

Юлия Тимова

Мимия Докова

 

2. ФВС

2. БЕЛ

2. Философия

2. История

 

Сашо Борисов

Димитринка Монова

Цветелина Цветкова

Юлия Тимова

 

3. История

3. Философия

3. Немски език

3. Изобразително изк.

 

Юлия Тимова

Цветелина Цветкова

Рени Борисова

Валентин Димитров

 

4. ИТ

4. ФВС

4. Химия

4. Химия

 

Кр. Асенов/Д. Димитрова

Сашо Борисов

Цветомила Ценова

Бисерка Луканова

 

5. Философия

5. История

5. ФВС

5. БЕЛ

 

Цветелина Цветкова

Юлия Тимова

Сашо Борисов

Димитрана Георгиева

 

6. Немски език

6. Химия

6. БЕЛ

6. Философия

 

Рени Борисова

Цветомила Ценова

Димитрана Георгиева

Цветелина Цветкова

 

XI А

XI Б

XI В

XI Г

 

1. Немски език

1. Английски език

1. Математика

1. ФВС

 

Рени Борисова

Стайка Минчова

Мария Еленкова

Николай Михайлов

 

2. Математика

2. Математика

2. Немски език

2. Физика

 

Дора Стоянова

Мария Еленкова

Рени Борисова

Петрана Лилова

 

3. Физика

3. ФВС

3. БЕЛ

3. Английски език

 

Петрана Лилова

Сашо Борисов

Димитрана Георгиева

Анита Обретенова

 

4. БЕЛ

4. Физика

4. Английски език

4. Немски език

 

Димитрана Георгиева

Петрана Лилова

Стайка Минчова

Рени Борисова

 

5. Английски език

5. Информатика

5. Химия

5. Биология

 

Анита Обретенова

Д.Димитрова/ЦвСтоянова

Бисерка Луканова

Силвия Дренчева

 

6. Английски език

6. Информатика

6. Физика

6. Биология

 

Анита Обретенова

Д.Димитрова/ЦвСтоянова

Петрана Лилова

Силвия Дренчева

 

XIIA

XIIБ

XIIB

 

 

1. Математика

1. Информатика

1. Немски език

 

 

Дора Стоянова

И. Ценков/Цв. Стоянов

Жанета Рангелова

 

 

2. Немски език

2. Информатика

2. Биология

 

 

Жанета Рангелова

И. Ценков/Цв. Стоянов

Мимия Докова

 

 

3. Информатика

3. Математика

3. История

 

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Дора Стоянова

Росица Христова

 

 

4. Информатика

4. Английски език

4. БЕЛ

 

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Иванка Илиева

Димитринка Монова

 

 

5. История

5. Английски език

5. БЕЛ

 

 

Росица Христова

Иванка Илиева

Димитринка Монова

 

 

6. Английски език

6. История

6. Математика

 

 

Иванка Илиева

Росица Христова

Павлинка Герасимова

 

 

 

Copyright © 2020. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook