^Нагоре
 • 1 ПМГ "Св. Климент Охридски"
  НАУКА, ВДЪХНОВЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ!
 • 2 ИНФОРМАТИКА ...
  Информатиците са сред най-търсените и високо платени специалисти в света. Научете се да програмирате на съвременни програмни езици и работни среди. Създайте интересни и забавни приложения и игри. Обучението по информатика в ПМГ ще ви даде отлични шансове за реализация като специалисти в областта на информатиката и програмирането.
 • 3 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ...
  Познаването на съвременни компютърни технологии е задължително условие за успех. Научете се да създавате мултимедийни приложения и анимации, да поддържате информационни системи и бази от данни, да създавате WEB- сайтове. Използвайте компютрите рационално в ежедневието си.
 • 4 БИОЛОГИЯ...
  Разполагаме със съвременно оборудвани лаборатории. Вие ще научите интересни неща за произхода на живота, ГМО, нанотехнологиите. Ще се подготвите за успешно представяне на национални олимпиади и състезания. Ще участвате в различни проекти, ще пътувате и ще се забавлявате.
 • 5 ПРОЕКТИРАЙ САМ БЪДЕЩЕТО СИ!
  ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ЕЛАТЕ ПРИ НАС, ЗА ДА УСПЕЕМ ЗАЕДНО!
baner

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г.

                                              Утвърдил ,
   Директор:
                                                                              /Кс. Йотова/
 
 
ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР  ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г.
 
 
Цел :Подбор на ученици с цел сформиране на отбори по отделните видове спорт.   Участие и класиране на състезания в отделните етапи на УСИ.
 
Задачи :1. Мотивиране на учениците за занимания с различни видове спорт.
               2. Усъвършенстване на двигателната култура.
               3. Повишаване на физическата дееспособност.

 

Раздел А            Спортни състезания и спортно – туристически прояви

                            

По ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЯВИТЕ

РАВНИЩА И ЕТАПИ

СРОКОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

   ОРГАНИЗАТОРИ

1.

УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ

 

 

 

А.

 

 

 

Футбол

 

 

 

Вътрешноучилищни и общински

 

 

1.10 – 1.11.2014 Г.

 

 

 

 

УЧИТЕЛИТЕ ПО ФВС

 

 

 

Б.

 

 

 

   

    В.

 

 

 

 

 

 

 

Г.

Волейбол

 

 

 

 

Баскетбол

 

 

 

 

 

 

 

Тенис на маса

Вътрешноучилищни и общински

Областни

 

 

Вътрешноучилищни и общински

 

 

Областни

 

Зонални

 

 

Вътрешноучилищни и общински

 

Областни

 

 

Зонални

 

Финални

01.02.2014г. – 28.02.2015г.

 

01.03.2014 г. – 31.03.2015г.

 

1.10 – 1.12.2014 Г.

 

 

 

01.03.2014 г. – 31.03.2015г.

 

10.04.2015 – 10.05.2015г.

 

01.02. – 05.03.2015г.

 

 

 

01.03.2014 г. –

31.03.2015г.

 

10.04.2015 – 10.05.2015г.

 

10.05. – 03.06.2015 г.

УЧИТЕЛИТЕ ПО ФВС

 

 

 

 

УЧИТЕЛИТЕ ПО ФВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧИТЕЛИТЕ ПО ФВС

 

 

 

УЧИТЕЛИТЕ ПО ФВС

 

 

 

 

 

   2.

 

   а.

 

   б.

 

  

   

    в.

СПОРТНО – ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОЯВИ

 

Туристически празници.

 

Дни на предизвикателството – зимни/летен (крос).

 

Чествания и годишнини – Патронен празник.

 

 

 

 

 

Вътрешноучилищни

и общински

15.09.2014г. – 30.06.2015г.

 

15.09.2014г. – 30.06.2015г.

 

Ноември 2014г

Април 2015 г.

 

 

 

Ноември 2014г.

 

 

 

 

 

 

УЧИТЕЛИТЕ ПО ФВС