^Нагоре
 • 1 ПМГ "Св. Климент Охридски"
  НАУКА, ВДЪХНОВЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ!
 • 2 ИНФОРМАТИКА ...
  Информатиците са сред най-търсените и високо платени специалисти в света. Научете се да програмирате на съвременни програмни езици и работни среди. Създайте интересни и забавни приложения и игри. Обучението по информатика в ПМГ ще ви даде отлични шансове за реализация като специалисти в областта на информатиката и програмирането.
 • 3 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ...
  Познаването на съвременни компютърни технологии е задължително условие за успех. Научете се да създавате мултимедийни приложения и анимации, да поддържате информационни системи и бази от данни, да създавате WEB- сайтове. Използвайте компютрите рационално в ежедневието си.
 • 4 БИОЛОГИЯ...
  Разполагаме със съвременно оборудвани лаборатории. Вие ще научите интересни неща за произхода на живота, ГМО, нанотехнологиите. Ще се подготвите за успешно представяне на национални олимпиади и състезания. Ще участвате в различни проекти, ще пътувате и ще се забавлявате.
 • 5 ПРОЕКТИРАЙ САМ БЪДЕЩЕТО СИ!
  ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ЕЛАТЕ ПРИ НАС, ЗА ДА УСПЕЕМ ЗАЕДНО!
baner

Стипендии

СЪОБЩЕНИЕ

За отпускане на стипендии за първи срок на учебната 2017/2018 година

I. Стипендии за отличен успех – условия:

 1. Успех над 5.50 за учебната 2016/2017 година.
 2. Ученикът да няма наложено наказание от Педагогически съвет.

      Необходими документи: Заявление – декларация.

II. Стипендии за ученици с един родител или без родители -  необходими документи:

 1. Заявление – декларация.
 2. Копие от смъртен акт.

III . Стипендии за ученици с трайни увреждания-  необходими документи:

 1. Заявление – декларация.
 2. Копие от решение на ТЕЛК.

IV. Социална стипендия -  условия:

1.   Месечен доход на глава от семейството – от м. 04.2017 год. до м. 09.2017 год. вкл. – 460,00 лв.

 1. Успех над 4.50 за учебната 2016/2017 година.
 2. Ученикът да няма наложено наказание от Педагогически съвет

Необходими документи :

1.      Заявление – декларация  /трябва да бъде подписана от ученик, родител и класен ръководител/

2.      Служебни бележки и декларации от родителите за получен брутен доход от  м. 04.2017 год. до м. 09.2017 год., като семейните добавки се посочват отделно.

3.      Служебни бележки от братя и сестри – ученици ­/да се отрази получават или не стипендии/.

4.      Удостоверение от Бюрото по труда за безработни родители и попълнена клетвена декларация, че нямат други доходи.

Забележка: Членове на семейството са: майка, баща, непълнолетни и пълнолетни братя и сестри /учащи до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20 – годишна възраст/.

 

 

       Крайният срок за подаване на документи от ученици за стипендии  e  20.10.2017 год.

 

Приложение 1ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 2ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 3ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 4ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 5ИЗТЕГЛИ ОТТУК