^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Стипендии

СЪОБЩЕНИЕ

За отпускане на стипендии за първи срок на учебната 2018/2019 година

I. Стипендии за отличен успех – условия:

  1. Успех над 5.80 за учебната 2017/2018 година.
  2. Ученикът да няма наложено наказание от Педагогически съвет.

      Необходими документи: Заявление – декларация.

II. Стипендии за ученици с един родител или без родители -  необходими документи:

  1. Заявление – декларация.
  2. Копие от смъртен акт.

III . Стипендии за ученици с трайни увреждания-  необходими документи:

  1. Заявление – декларация.
  2. Копие от решение на ТЕЛК.

IV. Социална стипендия -  условия:

1.   Месечен доход на глава от семейството – от м. 04.2018 год. до м. 09.2018 год. вкл. – 510,00 лв.

  1. Успех над 4.80 за учебната 2018/2019 година.
  2. Ученикът да няма наложено наказание от Педагогически съвет

Необходими документи :

1.      Заявление – декларация  /трябва да бъде подписана от ученик, родител и класен ръководител/

2.      Служебни бележки и декларации от родителите за получен брутен доход от  м. 04.2018 год. до м. 09.2018 год., като семейните добавки се посочват отделно.

3.      Служебни бележки от братя и сестри – ученици ­/да се отрази получават или не стипендии/.

4.      Удостоверение от Бюрото по труда за безработни родители и попълнена клетвена декларация, че нямат други доходи.

Забележка: Членове на семейството са: майка, баща, непълнолетни и пълнолетни братя и сестри /учащи до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20 – годишна възраст/.

  

       Крайният срок за подаване на документи от ученици за стипендии  e  05.11.2018 год.

 

 

ЗАПОВЕД №РД -15-36/16.10.2018 г.ИЗТЕГЛИ ОТТУК

ПРАВИЛА за отпускане на стипендии след завършено основно образованиеИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 1ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 2ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 3ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 4ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 5ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Copyright © 2019. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook