^Нагоре
 • 1 ПМГ "Св. Климент Охридски"
  НАУКА, ВДЪХНОВЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ!
 • 2 ИНФОРМАТИКА ...
  Информатиците са сред най-търсените и високо платени специалисти в света. Научете се да програмирате на съвременни програмни езици и работни среди. Създайте интересни и забавни приложения и игри. Обучението по информатика в ПМГ ще ви даде отлични шансове за реализация като специалисти в областта на информатиката и програмирането.
 • 3 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ...
  Познаването на съвременни компютърни технологии е задължително условие за успех. Научете се да създавате мултимедийни приложения и анимации, да поддържате информационни системи и бази от данни, да създавате WEB- сайтове. Използвайте компютрите рационално в ежедневието си.
 • 4 БИОЛОГИЯ...
  Разполагаме със съвременно оборудвани лаборатории. Вие ще научите интересни неща за произхода на живота, ГМО, нанотехнологиите. Ще се подготвите за успешно представяне на национални олимпиади и състезания. Ще участвате в различни проекти, ще пътувате и ще се забавлявате.
 • 5 ПРОЕКТИРАЙ САМ БЪДЕЩЕТО СИ!
  ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ЕЛАТЕ ПРИ НАС, ЗА ДА УСПЕЕМ ЗАЕДНО!
baner

За принципите на работа в ПМГ...

В един от докладите на Римския клуб, отнасящ се до образованието със заглавие: „Няма граници за знанието”, се изтъква необходимостта обучението да се превърне в „изпреварващо”, вместо съществуващото „изоставащо”, което се „влачи на опашката на действителността, не може да я догони и само помага на хората да приемат вече станалото”.

А как е в ПМГ...

Принципите на работа изискват активно и осъзнато участие на обучаваните в учебния процес, в организирането на диалога учител – ученик, в премахването на границата между обучаващия и обучавания, което отключва неосъзнати и непознати възможности и резерви в учениковата личност.

Учителят направлява, но осигурява самостоятелност. Нещо, което проличава в многобройните самостоятелни разработки, доклади, презентации по различни учебни дисциплини.
Учителят „дарява” свобода с педагогическо умение, вдъхва увнереност на ученика в собствените му сили и способности;
Учителят провокира в ежедневната работа към търсене на нови идеи и решения, към експериментиране.
Учителят толерира появилите се неочаквани, нетредиционни връзки и комбинации в учебния час, които са логични и мотивирани.
Учителят приветства „своя поглед” към поднесена информация, творба, теза.
Учителят развива чувствителност у ученика към стереотипите и клишетата и заедно с това стремеж към оригиналност и смелост в мисленето.

В ерата на информация младият човек често е преинформиран, свръх- ерудиран, но само усвояването и репродуцирането на тази информация не носи много, води до развитието на „боязлив, муден, разсъдлив ум” /Пристли – английски химик/, който трудно се разгръща.

И ето, тук е ролята на Учителя, който направлява, предлага методология, показва начина и пътя, по който се стига до целта.

Училището е немислимо без Учителя.

А учителите в ПМГ „Св. Климент Охридски” са заслужили главната буква.

Арсения Димитрова