^Нагоре
 • 1 ПМГ "Св. Климент Охридски"
  НАУКА, ВДЪХНОВЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ!
 • 2 ИНФОРМАТИКА ...
  Информатиците са сред най-търсените и високо платени специалисти в света. Научете се да програмирате на съвременни програмни езици и работни среди. Създайте интересни и забавни приложения и игри. Обучението по информатика в ПМГ ще ви даде отлични шансове за реализация като специалисти в областта на информатиката и програмирането.
 • 3 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ...
  Познаването на съвременни компютърни технологии е задължително условие за успех. Научете се да създавате мултимедийни приложения и анимации, да поддържате информационни системи и бази от данни, да създавате WEB- сайтове. Използвайте компютрите рационално в ежедневието си.
 • 4 БИОЛОГИЯ...
  Разполагаме със съвременно оборудвани лаборатории. Вие ще научите интересни неща за произхода на живота, ГМО, нанотехнологиите. Ще се подготвите за успешно представяне на национални олимпиади и състезания. Ще участвате в различни проекти, ще пътувате и ще се забавлявате.
 • 5 ПРОЕКТИРАЙ САМ БЪДЕЩЕТО СИ!
  ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ЕЛАТЕ ПРИ НАС, ЗА ДА УСПЕЕМ ЗАЕДНО!
baner

За чуждоезиковото обучение в ПМГ

Обучението по чужди езици (английски и немски език) в ПМГ „Св. Климент Охридски” – Монтана се извършва от висококвалифицирани специалисти с модерни обучаващи системи.

Английският език се изучава от пети клас интензивно и най-масово поради спецификата на училището. Обучението по информатика и информационни технологии изисква отлично владеене на английски език, тай като не само софтуерните продукти са изпълнени на английски език, но и добрата справочна литература е на този език.

Учениците в часовете по английски език работят със съвременни учебници и учебни помагала. В училището има добри предпоставки за професионално овладяване на езика и при наличност на мотивираност, на съзнание за значимостта на образованието се постигат отлични резултати. Доказателство за това са успешно положените матури и направеният в последствие професионален избор на много зрелостници, за които английският и немският са основни.

В училището се достига ниво, при което учениците не само умеят да съставят добре структурирани текстове – есета, рецензии, резюмета, доклади, статии, в които изказват становище, заемат позиция, но са и в състояние „на живо” да работят по проекти с чужденци, при които работен език е английски или немски.

В живота на училището е пратика да се провеждат олимпиади, състезания, учебни часове на английски език по химия и география. Появяват се често презентации и разработки на чужд език и заедно със сериозността на ежедневното учебно усилие идват и забавленията и радостта от заниманията с езика. Своеобразна награда за усърдието на „зайците” , изучаващи английски език, е зеленото училище през месец юни – в планината или на морето.

Немският език се изучава като втори западен език от девети гимназиален клас. В ПМГ са създадени условия чрез допълнителни часове и при наличие на заинтересованост да се достигне комуникация и на немски език на всекидневна и професионална тематика. Основна цел в обучението е умението на ученика да се ориентира в системата на езика да работи с материали на немски език с помощта на справочна литература – речници, енциклопедии. Заинтересоваността към немския език е продиктувана от факта, че редица висши учебни заведения имат факултети с междустудентски обмен с Германия и с обучение на немски език: ТУ – София, ХТИ , Архитектурен, Медицински и др.

 Арсения Димитрова