^Нагоре
 • 1 ПМГ "Св. Климент Охридски"
  НАУКА, ВДЪХНОВЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ!
 • 2 ИНФОРМАТИКА ...
  Информатиците са сред най-търсените и високо платени специалисти в света. Научете се да програмирате на съвременни програмни езици и работни среди. Създайте интересни и забавни приложения и игри. Обучението по информатика в ПМГ ще ви даде отлични шансове за реализация като специалисти в областта на информатиката и програмирането.
 • 3 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ...
  Познаването на съвременни компютърни технологии е задължително условие за успех. Научете се да създавате мултимедийни приложения и анимации, да поддържате информационни системи и бази от данни, да създавате WEB- сайтове. Използвайте компютрите рационално в ежедневието си.
 • 4 БИОЛОГИЯ...
  Разполагаме със съвременно оборудвани лаборатории. Вие ще научите интересни неща за произхода на живота, ГМО, нанотехнологиите. Ще се подготвите за успешно представяне на национални олимпиади и състезания. Ще участвате в различни проекти, ще пътувате и ще се забавлявате.
 • 5 ПРОЕКТИРАЙ САМ БЪДЕЩЕТО СИ!
  ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ЕЛАТЕ ПРИ НАС, ЗА ДА УСПЕЕМ ЗАЕДНО!
baner

Улицата на моето училище

Имената на улиците пазят историческата памет на града


          През 1992 г. по предложение на Комисията по културата Общински съвет Михайловград решава да преименува 57 улици, 2 площада, 2 училища и 15 ЦДГ. Кино „Георги Димитров” /днес дискотека „Клеопатра”/ е преименувано в кино „Свят”.

         Разгръща се широк обществен дебат, стига се до разгорешени спорове и сблъсък на позиции в опитите за скъсване с комунистическото минало и връщане към историческите корени. Тогава е сменено името на града от Михайловград на Монтана /римското име на селището е установено от известния чешки учен Константин Иречек, който го посещава през 1883 г./.
         Нашето училище се намира на улица „Юлиус Ирасек” /бившата „Житомирска”/. Улицата е преименувана с Решение № 41 на ОбС /13.02.1992 г. /фонд № 2, опис 13, арх.ед. 2, стр. 126 – ТДА Монтана/. Носи името на чешкия инженер Юлиус Ирасек, който е създател на първия градоустройствен план на гр. Фердинанд от 1891 г., допълнен през 1897 г. от местния специалист Павел Манчов. Липсват биографични сведения и други изследвания за Юлиус Ирасек.
          След Освобождението българската държава изпитва остра нужда от технически кадри. Кметовете на редица градове са принудени да канят специалисти от чужбина за извършване на планоснимане и изработване на регулационни планове, защото планирането на градското пространство се оказва въпрос с приоритетно значение.
          През 1891 г. малкото селище Кутловица е обявено за град Фердинанд. В хармония с новата социална функция на града, стремежът за придаване на градски облик на селището е основен. Увеличава се населението и се разраство застроената градска площ. Бързото културно и стопанско развитие спомагат да се започне строителството на промишлени и жилищни сгради, благоустрояване, водоснабдяване и канализация.
         Непосредствено след утвърждаването на новия статут и наименование на селището, от началото на 1892 г. общинското управление с кмета Игнат попов започват усилена градоустройствена и строителна дейност.
         За довършване на общинското училище през 1891 г. са продадени 13 общински недвижими имота. Продължава направата на главната улица с калдъръм и построяването на тротоари. Гражданите са били задължени да докарват камъни и други строителни материали. За неизпълнение на задължението и за повреждане на новопостроените тротоари, гражданите са санкционирани с парични глоби. Както на други места в страната са използвани готовите материали – разрушени са кръглите римски кули на античната крепост над града /описани от унгарския пътешественик Феликс Каниц през 1869 г./