За ПМГ - Нашите успехи
На 09. 10. 2010 г. в Габрово се проведе традиционното математическо състезание “Хитър Петър” за ученици от 2-ри до 8-ми клас. В състезанието участваха 19 ученика от нашата гимназия: трима от 5-ти  клас; по пет ученика от   6-ти и 7-ми клас и шестима осмокласници. Отлично се представи шестокласникът Венислав Ст. Върбанов. Той се класира на първо място с пълен брой точки (80 т.) в среда на много силна конкуренция от Софийската и Варненската математическа гимназии. От осмокласниците най-добро представяне има Марио Ивов- седми резултат. Всички останали участници се представиха много добре. Ръководител на групата бе главния учител госпожа Дора Стоянова.