Новини - ТОП Новини

Books.pngПредставяме на вниманието ви актуалните списъци с учебниците за учебната 2012/2013 година. За справка се обръщайте към класните ръководители и преподавателите по съответните предмети.

  

 

5 клас

Предмет

Издателство

Автори

Заглавие

Литература

Булвест 2000

проф.дпн Мария Герджикова и колектив

Литература

Български език

Булвест 2000

K.Димчев и колектив

Български език

Английски език

Просвета - София АД

Д. Петкова, Eм. Колева

Hello

Математика

Просвета-София АД

Ст. Петкова и др.

Математика

Човекът и природата

Булвест 2000

М. Максимов

Човекът и природата

История и цивилизация

Просвета-София АД

Р.Гаврилова,П.Павлов,Р.Кушева

История и цивилизация

География и икономика

Просвета-София АД

доц.д-р Люсила Цанкова и колектив

География и икономика

Музика

Просвета-София АД

В.Сотирова и колектив

Музика

Изобр.изкуство

Просвета-София АД

П. Цанев, Р. Карапантева, Д. Димитров и др.

Изобр.изкуство

Домашна техника и икономика

"Бит и техника" ООД

Т. Николова

Домашна техника и икономика

Учебниците са безплатни и се раздават на учениците на 17.09.2012г.

6 клас

Предмет

Издателство

Автори

Заглавие

Литература

Булвест 2000

проф. дпн Мария Герджикова

Литература

Български език

Булвест 2000

К.Димчев

Български език

Учебна тетрадка по български езика

Булвест 2000

К. Димчев

 

Английски език

Просвета-София АД

Д. Петкова, Ем. Колева

Hello

Математика

Просвета-София АД

Ст. Петкова и др.

Математика

Учебна тетрадка по математика

Просвета-София АД

 

 

Човекът и природата

Булвест 2000

М. Максимов и колектив

Човекът и природата

Учебна тетрадка по човекът и природа

Булвест 2000

 

 

История и цивилизация

Просвета-София АД

Р.Гаврилова,М.Радева, Е.Калинова

История и цивилизация

География и икономика

Просвета-София АД

доц.д-р Люсила Цанкова и колектив

География и икономика

Музика

Просвета-София АД

В.Сотирова и колектив

Музика

Изобр.изкуство

Просвета-София АД

П.Цанев, Р. Карапантева, Д. Димитров и др.

Изобр.изкуство

Домашна техника и икономика

"Бит и техника" ООД

Т.Николова и колектив

Домашна техника и икономика

Учебниците са безплатни и се раздават на учениците на 17.09.2012г.

 

 

7 клас

Предмет

Издателство

Заглавие, автори

Български език

"Булвест 2000" ООД

Български език, проф. К. Димчев и др.

Литература

"Булвест 2000" ООД

Литература проф. дпн М. Герджикова и др.

Английски език

Д.Петкова, Ем. Колева, "Просвета-София"АД

Hello

Математика

„Архимед 2000” EООД

Математика, Здр. Паскалева и др.

История и цивилизация

"Просвета-София"АД

История и цивилизация, К. Бошнаков и др.

География и икономика

"Просвета-София"АД

География и икономика, доц. д-р Л. Цанкова и др.

Биология и здравно образование

"Просвета-София"АД

Биология и здравно образование, П. Ангелов и др.

Химия и опазване на околната среда

"Булвест 2000" ООД

Химия и опазване на околната среда, Г. Нейков и др.

Физика и астрономия

"Булвест 2000" ООД

Физика и астрономия, М. Максимов и др.

Музика

"Просвета-София"АД

Музика, В. Сотирова и Здр. Матеева

Изобразително Изкуство

"Просвета-София"АД

Изобразително изкуство, доц. д-р П. Цанев и др.

Технологии

"Бит и техника" ООД

Технологии, Т. Николова и др.

 

 

 

Учебниците са безплатни и се раздават на учениците на 17.09.2012г.

 

 

8 клас

Предмет

Издателство

Автори

Заглавие

Литература

"Булвест 2000" ООД

M.Герджиков и колектив

Литература

Български език

"Булвест 2000" ООД

К. Димчев и колектив

Български език

Английски език

Opportunities for Bulgaria - Longman

Математика

"Анубис"

Ч. Лозанов и колектив

Математика

Информационни технологии

"Архимед"

 

Информационни технологии

Музика

"Булвест 2000" ООД

Попова,Гайтанджиев

Музика

Изобр.изкуство

"Просвета -София" АД

П. Цанев и колектив

Изобр.изкуство

 

 

 

 

Забележка:Учебниците по Английски език са по заявка и се закупуват организирано

 

 

9 клас

Предмет

Издателство

Автори

Заглавие

Литература

"Просвета" - 2001

В. Герджикова и колектив

Литература

Български език

"д-р Иван Богоров"

М.Васева и колектив

Български език

Английски език

Objective FCE

Немски език

PONS Direkt Zwei /Първа част/

Математика

9 а, б класове

"Регалия - 6" ЕТ

Ст. Додунеков и колектив

Математика - ПП

Математика

9 в клас

ЕТ " Архимед -ЗП"

Паскалеви

Математика - ЗП

Информатика

9 а, б класове

"Коала Прес"

Л. Иванова и колектив

"Програмиране на С++" - Част 2 и "Решения на задачите " -Част 4

Информационни технологии 9 в

„Нова звезда“

И. Иванов и колектив

Информационни технологии за 9 клас

Психология и логика

СД "Педагог-6"

Г.Несторова и колектив

 

Психология и логика,

изд. 2011-2012 г.

Физика

"Булвест 2000" ООД

М.Максимов и Ел.Теодосиева

Физика /за 8 клас/

Химия и ООС + уч. тетрадка

Просвета-София АД

Л.Боянова и колектив

Химия /за 8 клас/

Биология и ЗО

"Булвест 2000" ООД

 

Биология /за 8 клас/

История и цивилизация

Просвета-София АД

Г. Бакалов и колектив

История /за 8 клас/

География и икономика

Просвета-София АД

Л.Цанкова и колектив

География /за 8 клас

Музика

"Булвест 2000" ООД

М.Попова

Музика

Изобразително изкуство

Просвета-София АД

Д.Димитров и колектив

Изобразително изкуство

 

 

 

 

Забележки:Учебниците по Английски език са по заявка и се закупуват организирано след 17.09.2012г.

 

 

10 клас

Предмет

Издателство

Автори

Заглавие

Литература

ИК "Анубис" ЕООД

Колектив

Литература

Български език

"д-р И. Богоров"

М.Васева и колектив

Български език

Английски език

Objective FCE

Немски език

PONS

PONS Direkt Zwei /Втора част/

Математика

10 а, б класове

"Регалия" 6

Ст. Дуденеков и колектив

Математика - ПП

Математика

 10 в,  г клас

ЕТ " Архимед -ЗП"

Паскалеви

Математика - ЗП

Информатика

10 в, г клас

ЕТ " Архимед -ЗП"

Цветан Стоянов и колектив

Информатика за 9 клас-първо равнище

Информационни технологии

10 г клас

"Нова звезда"

И. Иванов и колектив

Информационни технологии за 10 клас

Етика и право

ИК "Анубис" ООД

И. Колев и колектив

2001-1012 г.

Етика и право

Физика и астрономия

Труд, Прозорец, Просвета

Д. Мърваков и колектив

Физика и астрономия за 9 клас

Химия и ООС

10 а,б, г класове

"Булвест 2000" ООД

М. Кирилов и колектив

Химия и опазаване на околната среда за 9 клас - ЗП

Химия и ООС

10 в клас

"Булвест 2000" ООД

М.Кирилов и колектив

Химия и опазаване на околната среда за 9 клас –ПП и ЗП за профил „Биология“

Биология и ЗО

10 а, б класове

"Булвест 2000" ООД

Ог. Димитров и колектив

Биология и здравно образование за 9 клас-ЗП

Биология и ЗО

10 в клас

"Булвест 2000" ООД

Ог.Димитров и колектив

Биология и здравно образование за 9 клас-ПП

История и цивилизация

10 а, б ,в, г класове

Просвета-София АД

Б.Гаврилов , А. Пантев, А. Кертин, изд.2012 г.

История и цивилизация за 9 клас

История и цивилизация

10  г клас ПП

Просвета-София АД

Ал. Кертин, изд. 2012 г.

История и цивилизация за 9 клас – ПП, 2012 г.

География и икономика 10 а, б, в, г класове

Просвета-София АД

Нено Димов и колектив,изд.2012

География и икономика за 9клас - ЗП

10 г клас

География и икономика ПП

Просвета-София АД

Нено Димов, изд. 2012 г.

География и икономика за 9клас - ПП

Забележка:Учебниците по Английски език са по заявка и се закупуват организирано след 17.09.2012г.

 

 

11 клас

Предмет

Издателство

Автори

Заглавие

Литература

ИК "Анубис" ЕООД

Стефанов и Панов

Литература

Български език

Просвета-София АД

Т.Ангелова и колектив

Български език

Английски език

Objective CAE

Немски език

Pons/Kleff-Deutsch-Direct-3

 

учебник+тетрадка

Математика

 11 а,б класове

Регалия“ 6

Ст Додунеков и колектив

Математика - ПП

Математика

11 в клас

ЕТ " Архимед -ПП"

Паскалеви

Математика - ЗП

Философия

ИК "Анубис" ООД

И.Колев и колектив

Философия, изд.2001-2012 г.

Физика и астрономия

Труд,Прозорец,Просвета

Мърваков и колектив

Физика и астрономия за 10 кл.

Химия и ООС

11а, б, г

"Булвест 2000" ООД

Г.Нейков и колектив

Химия и опазаване на околната среда за 10 клас - ЗП

Химия и ООС

11в клас

"Булвест 2000" ООД

Г.Нейков и колектив

Химия и опазаване на околната среда за 10 кл. - ПП

Биология и ЗО

11 а, б, в, г

Просвета-София АД

П.Попов и колектив

Биология и здравно образование за 10 клас -ЗП

Биология и ЗО

11в клас

Просвета-София АД

П.Попов и колектив

Биология и здравно образование за 10 клас -ПП

История и цивилизация

ИК "Анубис" ЕООД

Христина Мирчева , Галя Николова, 2012

История и цивилизация за 10 клас - ЗП

География и икономика

11а, б, в, г

Просвета-София АД

Н.Димов и колектив, 2012

География и икономика за 10 кл. -ЗП

 

 

12 клас

Предмет

Издателство

Автори

Заглавие

Литература

ИК "Анубис" ЕООД

В.Стефанов и Панов

Литература

Български език

Просвета-София АД

Т.Ангелова и колектив

Български език

Английски език

Objective CAE

Немски език

"Летера" ЕООД

Л.Мавродиева и колектив"

Deutsch isn JN - 2част-учебник+тетрадка

Математика

12 а клас

Просвета-София АД

Запрянов и колектив

Математика - ПП

Математика

 12 б клас

ЕТ „Архимед“

Паскалеви

Математика - ПП

Математика

 12 в, г класове

ЕТ " Архимед -ЗП"

Паскалеви

Математика ЗП

Свят и личност

Просвета-София АД

М.Грекова и колектив

2008/2012 г.

Свят и личност

Физика и астрономия

Труд, Прозорец, Просвета

Мърваков и колектив

Физика и астрономия за 10 клас - ЗП

Биология и ЗО

 12 в клас

Просвета-София АД

П. Попов и колектив

Биология и здравно образование за 11 клас -ПП

История и цивилизация

12 а, б, в, г класове

Просвета-София АД

В. Гюзелев и колектив, 2012 г.

История и цивилизация за 11 клас - ЗП

История и цивилизация

12 г клас

Просвета-София АД

Ал. Кертин и М.Йовевска

История и цивилизация за 12 клас - ПП

География и икономика

12 а, б, в класове

Просвета-София АД

Н.Димов и колектив

География и икономика за 10 клас - ЗП

География и икономика - 12 г клас

Просвета-София АД

Н.Димов и колектив,

изд. 2012 г.

География и икономика за 10 клас - ЗП

География и икономика

12 г клас

Просвета-София АД

Н.Димов и колектив,

изд. 2012 г.

География и икономика за 11 клас - ПП

География и икономика

12 г клас

"Сиела"

А.Попов и колектив

География и икономика за 12 клас - ПП