Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Резултати от търсенето в речника

База данни (Database) - съвкупност от данни, организирани по определени правила, предвиждащи общи принцип за описание, съхраняване и манипулиране, независими от приложните програми. Обръщението към базата данни се осъществява с помощта на система за управление на база данни (СУБД)

банер (Banner) - рекламен графически блок, обикновено свързан чрез хиперлинк със сайта на рекламодателя. Банерите се използват в три най-разпространени размера: 468х60, 400х50, 88х31. Това не са всички възможни размери, а само най-разпространените.

бисквитки (Cookie) - неголям файл, създаван от браузера на потребителя (по указание на програмното осигуряване на WEB-сървъра), съдържащ определени данни. Като правило се използва за определяне уникалността на потребителя, времето на неговото последно посещение, индивидуалните настройки и т.н.

браузър (Browser) - софтуер, чрез който може да се "сърфира" в Интернет. Всеки браузър притежава интерфейс, чрез който потребителят може да осъществи достъп до информацията във WWW. Двата най-разпространени браузъра днес са Internet Explorer и Netscape

браузър Netscape - WWW браузър и име на компания. Браузърите на Netscape (tm) поначало са базирани на програмата Mosaic разработена в NCSA(National Center for Supercomputing Applications).

бройна система - съвкупност от знакове и правила, по които се записват и интерпретират числата

блоксхема - графично средство за представяне на алгоритмите, използвайки малък брой значи, описващи действията в алгоритъма. Отделните действия се записват в различни по вид геометрични фигури, наречени блокове.

бройна система - съвкупност от правила, които определят как да означаваме естествените числа, използвайки краен брой знаци, наречени цифри

булева променлива - Променлива величина, множеството от допустимите стойности, на която съвпада с множеството от стойности на булевия тип.

бета версия - Предварителна версия на даден софтуер. Обикновено тази версия е последна, преди официалното издание.

библиотека - в програмирането библиотеката е колекция от прекомпилирани операции, които програмата може да използва.