Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Резултати от търсенето в речника

Джава (Java) - обектно-ориентиран език за програмиране, разработен от Sun Microsystems. Чрез Java може да се генерира код за интерактивни приложения, които чрез браузъра да се изпълняват върху Web-страницата

Джаваскрипт (Javascript) - език за създаване на ограничени програмни кодове, които се интегрират в Web-страницата и се изпълняват от браузъра. Един от основните способи за вграждане на интерактивност. Създаден е от Netscape в сътрудничество със Sun Microsystems

динамичен HTML (DHTML) - динамичен HTML, реализиран с помощта на слоеве (layers), създадени с CSS и управлявани с Javascript

дискретизация - процес на преобразуване на непрекъсната информация в дискретна

домейн (Domain name) - запазено име в Internet, например ".com", ".net", ".org", ".bg" - за България.

двузначна логика - логика, в която дадено съждение е или вярно, или невярно, се нарича двоична (двузначна) логика

двоична логика - логика, в която дадено съждение е или вярно, или невярно, се нарича двоична (двузначна) логика

дължина на низ - броят на елементите на даден низ се нарича негова дължина

двоично дърво - ориентирано дърво, което е или празно, или ако не е, всеки възел (без листата) съдържа ляво и дясно поддърво (тоест точно два наследника)

динамична променлива - променлива, която не се описва в раздела за описание. Създава се по време на изпълнение на програмата и може да се унищожи преди изпълнението й да е свършило

дърво - йерархична структура от данни, при която всеки елемент е подчинен на своя предходен (родител) и той за него е наследник

динамична структура - това са тези структури, които се състоят от променлив брой компоненти. За тях са допустими операциите включване и изключване на елемент

деструктор - функция на класа, която се използва за изчистване [на ресурсите] преди обектът да се изтрие. Неговото име е името на класа предхождано от представка. Деструкторът се извиква по подразбиране когато обектът излезе от обхват или се изтрива.

динамична памет - паметта, която се запазва и адресира чрез оператора new

декларация на функция - това е декларацията, която включва името и, типа (и името) на аргументите и типа на връщаната стойност, ако въобще ги има

дефиниция на функция - това е декларацията плюс тялото на функцията

достъпност - термин, използван за описване на степента, в която дадена система е използваема от възможно най-много хора, без да бъде модифицирана. Особено значение се отдава на потребители с алтернативни приспособления или инвалиди.