Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
2 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Резултати от търсенето в речника

Еncryption - Криптиране - ефективен начин да се защити информация: кодиране на данните при трансфер, така че да не могат да бъдат разбрани или променени от трета страна

език XML - (Extensible Stylesheet Language) Разклонение на SGML. Предоставя на дизайнерите възможността да дефинират не само структурата на страницата, но и типовете информация, която се представя. XML произвежда WEB страница, която като база данни и е удобна за претърсване и обработка. Езикът е съставен от тагове, които описват начина, по който даден браузер би трябвало да възпроизведе документа. Авторът на документа създава свои собствени тагове за явно идентифициране на съдържанието на документа и различните му части. След това създава DTD-файл (Document Type Definition), за да дефинира какво означават тези тагове.

език XSL - (Extensible Stylesheet Language) Език, който се използва с XML или XHTML за описание на стилизирани документи. За разлика от CSS обаче, той не описва само стилове, а отива по-нататък до пълно описание на организацията на съдържанието, оформлението и правилата за селекция на оформление.

език HTML - (HyperText Markup Language) множество от команди (тагове), чрез които се определят структурата и външният вид на даден текст. Чрез HTML също така в документа могат да се показват картинки, звуци и филмчета. Това е езикът, на който са написани повечето Web-документи.

Език XML - Разклонение на SGML. Предоставя на дизайнерите възможността да дефинират не само структурата на страницата, но и типовете информация, която се представя. XML произвежда WEB страница, която като база данни и е удобна за претърсване и обработка. Езикът е съставен от тагове, които описват начина, по който даден браузер би трябвало да възпроизведе документа. Авторът на документа създава свои собствени тагове за явно идентифициране на съдържанието на документа и различните му части. След това създава DTD-файл (Document Type Definition), за да дефинира какво означават тези тагове.

език PERL - (Practical Extraction and Reporting Language) основният програмен език за създаване на CGI Perl е интерпретаторен език за програмиране. Разпространението му за създаване на HTML страници се дължи на работата на Perl с текст. Това е една от най - силните страни на този език. Той може да взаимодейства с WEB чрез CGI, което забавя до известна степен неговата работа. Това се преодолява благодарение на специално разработен модул, който позволява изпълнението на Perl код без CGI. Тъй като Perl е език за програмиране, чиято първоначална цел не е бил WEB, чрез него могат да се пишат мощни програми работещи без WEB сървър (Perl даже притежава възможност за писане на програми с графичен интерфейс). Освен това кода на Perl работи успешно(в повечето случаи) под множество операционни системи без да е нужно пренаписване

език PHP - (PHP Hypertext Preprocessor) един от най-добрите езици за сървърно програмиране; алтернатива на ASP.

език QBE(Query By Example) - език за заявки към бази от данни, ориентиран към потребители-непрограмисти

език SQL - общ език за програмиране, проектиран специално за операции с база данни. Той е общ език за много сървъри за бази данни. Стандарта на SQL се нарича ANSI-SQL и повечето сървъри се стремят да поддържат актуалната версия. Често поради известни ограничения на езика, той се разширава от даден сървър за база данни. Това води до невъзможност от пренасяне на програма написана на такъв "диалект" на езика към други бази данни.

език SGML - (Standard Generalized Markup Language) Това е дядото на повечето езици за маркиране, използвани в Интернет. SGML е международният стандарт, използван за дефиниране на структурата и външния вид на документа. Създадени са различни видове SGML за различни типове документи и за различни специалности. HTML е WEB версията на SGML.

език С++ - език за обектно-ориентирано програмиране. Създаден е от Бярн Страуструп от AT&T Bell Laboratories в края на 1985 година.

едномерен масив - Масив, при който индексирането на елементите се извършва с един индекс, аналог на таблица от един ред