Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Резултати от търсенето в речника

идентификация - (User Identification) разпознаване на потребителя (по име и парола) за определяне на неговите пълномощия - право на достъп до данни и избор на режима за тяхното използване.

интернет (Internet) - световна мрежа от компютърни мрежи. Това е всеобщата връзка от големи и малки мрежи по целия свят. Internet възниква през 1962 г. най-напред като мрежа за нуждите на военните в САЩ, но постепенно се разраства като средство за комуникация из целия свят.

интернет провайдър ISP - (Internet Service Provider) компания, предоставяща на потребителите достъп до Интернет.

итерация - всяко изпълнение на тялото на цикъла се нарича итерация.

израз - крайна последователност от действия над някакви данни. Той е съставен от операнди, значи за операции и скоби

информатика - наука, която изучава методите и средствата за представяне на информацията, за нейното събиране, съхраняване, обработка и разпространение и средствата за автоматизиране на тези дейности

информация - познания, сведения от окръжаващия ни свят. Тя е отражение на определени свойства на обектите и процесите в действителността

идентификатор - дума, която се използва за означаване на променливи, константи, запазени думи и други елементи на езика и се образува съгласно синтаксиса на съответния програмен език.

интегрални типове - това са типовете bool, char и целочислените типове. Тези типове поддържат аритметични и логически операции

именовани пространства - Именованите пространства (namespace) са подобласти, в които могат да бъдат групирани набори от определени класове, обекти и функции под едно определено име. По този начин именованите пространства служат за разделяне на глобалното пространство на отделни подобласти като всеки елемент в тези подобласти, наричани именовани пространства ще бъде видим само, ако те бъдат цитирани