Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Резултати от търсенето в речника

капсулиране - Капсулирането се изразява в скриване на действията в даден клас от потребителя. Това позволява на автора на класа да го променя и стига да запазва имената на методите и техните аргументи, потребителят не би забелязал никаква разлика.

клас - Класът е дефиниран от потребителя тип, състоящ се от членове данни (атрибути на класа, променливи) и член функции (методи на класа). Класовете дефинират методите, които даден обект може да има, а също и начина на работа с тези методи. Класовете също могат да имат и методи, които извършват действия върху целия клас, а не само върху даден обект

кеш (Cache) - памет, която съдържа копия от последните използвани данни. Някои браузъри запазват последните видяни страници, така че потребителят бързо да може да се върне в тях без да губи време за повторното им зареждане.

Кеширане (Cacheing) - Временно запазване на информация във временната памет на сървъра или на браузъра. Кеширането се използва, за да се избягва зареждането на една и съща информация многократно от Интернет. На практика тя да се съхранява на удобно място с бърз достъп, каквото е твърдият диск (за браузъра) или пък локалната мрежа (за сървъра).

кодова раблица ASCII - (American Standard Code for Information Interchange) - Това дефакто е най-разпространения стандарт за кода на числата, използвани от компютрите при представянето на малки и големи латински букви, числа, пунктуационни знаци и т.н. Има 128 стандартни ASCII кода всеки представен със 7 двоични числа: от 0000000 до 1111111

компонент ActiveX - Програмен език развит от Microsoft. Подобие е на OLE (Object Linking and Embedding) направен е да създава WEB апликации които са съвместими с Windows средата

константа (constant) - Константата е именувана величина, която не се променя в процеса на изпълнение на програмата. За разлика от променливите, вие не можете да променяте стойността на константата, която й е била присвоена при нейното обявяване.

клиент (Client) - Софтуерна програма, която се използва за свръзка и вземане на информация от Server софтуерна програма на друг компютър, често Client-а и Server-a са на голямо разстояние. Всеки клиент е пригоден да работи с един или повече специфични видове Server-ски програми и всеки Server се нуждае от специфичен вид клиент. Web Browser-а е специфичен вид Client

криптография (Cryptography) - способ за изменение на данните с цел те да станат неразбираеми за непосветените лица. Криптографията е важен компонент от системите за безопасност на данните. Тя се състои в превръщането на данните преди тяхното изпращане в безсмислен набор символи и възстановяването им в първоначалната форма след тяхното получаване от адресата.

криптиране (Еncryption) - Криптиране - ефективен начин да се защити информация: кодиране на данните при трансфер, така че да не могат да бъдат разбрани или променени от трета страна

конкатенация - двуаргументна операция между два низа, резултатът е низ, получен чрез слепването на двата аргумента, т.е. записване на втория низ след първия

коментар - Коментарите са текстове, които не се обработват от компилатора, а служат само като пояснения за програмистите.

конструктор - функция на класа със същото име като класа, която се използва за инициализиране на обектите от класа. Често се използва за установяване на инвариант на класа (това е нещо като състояние на обекта) и/или за заемане на ресурси. Конструкторът създава местна среда, в която функциите на класа се изпълняват